Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Pestrá rubrika venovaná napríklad vzdelávaniu v logistike, cestovnom ruchu, či gastronómii.

O tom, čo je nové vo vzdelávaní rôznych profesií sa dočítate v článkoch renomovaných slovenských a českých vzdelávacích spoločností.

Viac...

Nový študijný program na FMK UCM v Trnave. Atraktívna problematika v anglickom jazyku

  Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa snaží neustále ísť s dobou a ponúkať študentom nové a atraktívne formy štúdia, aby sa vedeli čo najlepšie uplatniť na pracovnom trhu. Flexibilne teda reaguje na požiadavky trhu a prispôsobuje im svoje učebné osnovy. Tým sa odlišuje aj od ostatných škôl, keďže tak prin…

 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 27.04.2012, 10:57

Školenia sú najlepšie vynaložené peniaze každej organizácie,

  hovorí v rozhovore  Róbert Chovanec, konateľ spoločnosti Exim Trade Róbert Chovanec vyštudoval fakultu riadenia na VŠE Bratislava. V praxi pôsobil ako vedúcí pracovník ekonomických a obchodných oddelení alebo zastával funkciu riaditeľa spoločností ZŤS Trstená, Tesla Orava, Elektrosvit Nové Zámky. Tesla Piešťany či  Novaline OY vo finskom Turku…

 Exim trade s.r.o, 24.04.2012, 20:33

Kurzy a školenia v Trenčíne (V.A.J.A.K. s.r.o.)

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové…

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Aj prstom po mape sa unavíte alebo čo všetko ponúka Žilinský kraj

Sever Slovenska žije posledné desaťročie rok čo rok pestrejšie. Okrem známych pohorí a dolín ponúka turistom a iným návštevníkom čoraz viac atrakcií a možností na oddych. Dovolenka či výlet strávený v akejkoľvek časti tohto hornatého kraja prináša pestré zážitky. Každý máme iné záujmy a predstavy o ideálnom relaxe, ak chcete prežiť z každého rožku trošku, či je leto alebo zima, tu si isto prídete na svoje. Ak ste fanúšik vody v akomkoľvek stave a s akýmkoľvek využitím, nájdete tu príležitosť…

 Education, s.r.o., 03.03.2012, 9:31

Aj podnikať sa treba naučiť

Podnikateľská univerzita Minulý rok otvorila brány pre prvých študentov žilinská Podnikateľská univerzita. Stojí za ňou známy český ekonóm Milan Zelený, ktorý pôsobí na Fordham University v New Yorku, Ján Košturiak, prezident spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia a ďalší odborníci z praxe. Cieľom je naštartovať nový systém vzdelávania podnikateľov. V ostatnom čase sa stále častejšie stretávame s obrazmi firiem, ktoré v priebehu niekoľkých mesiacov spadli z piedestálu prosperujúcej, rastúcej a…

 IPA Slovakia, s.r.o. , 31.03.2011, 13:36

Metrologické zabezpečenie analýzy plynov a nové trendy

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ? Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR. Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra…

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Budovania národných kapacít v Uzbekistane nitrianskou firmou

Nitra, 16.12.2010 – Projekt budovania národných kapacít v oblasti implementácie systémov environmentálneho manažérstva (ďalej EMS) a manažérstva systému bezpečnosti potravín (ďalej FSMS) v Uzbekistane podporil rozvoj myšlienok celosvetovo uznávaných „high level“ (vysoko úrovňových) prístupov v oblasti riadenia rizík. Nitrianska spoločnosť ASTRAIA® Certification, s.r.o. (ďalej ASTRAIA) ako doposiaľ jediný slovenský subjekt akreditovaný na výkon environmentálneho overovania v rámci schémy EÚ…

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 21.01.2011, 9:37

E-learningový kurz o vybraných témach EÚ

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža len názory autora a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek využitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. E-learningový kurz o vybraných témach EÚ Od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie. Vstup do EÚ znamenal mnoho zmien pre fungovanie krajiny, priniesol nové záväzky a nové možnosti. SR sa zaviazala uplatňovať právo a dodržiavať princípy EÚ na svojom území, pričom sa plne zúčastňuje…

 Academia Istropolitana Nova, 27.10.2010, 11:53

Slovenský metrologický ústav - Vzdelávacie stredisko - pozvanie na odborné kurzy

Slovenský metrologický ústav (SMU) poskytuje ako jednu zo služieb odborné kurzy a semináre pre pracovníkov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pracovníkov skúšobných a kalibračných laboratórií SR. Kurzy sú určené pre začiatočníkov i skúsených pracovníkov v danej oblasti. Kurzy majú za cieľ poskytnúť účastníkom dostatočné informácie pri zavádzaní a zlepšovaní metrologického systému resp. systému kvality vo vlastnej firme. Program odborných kurzov je doplnený o praktické ukážky…

 Slovenský metrologický ústav, 07.09.2010, 8:15

Vitajte na stránkach www.personalistika.sk

Vitajte na stránkach personalistika.sk. S podporou spoločnosti Education, s. r. o., prevádzkovateľa najnavštevovanejšieho portálu o vzdelávaní education.sk, má ambíciu stať sa vyhľadávanou platformou na obojstrannú výmenu odborných poznatkov a skúseností medzi vzdelávacími inštitúciami ponúkajúcimi rôzne vzdelávacie aktivity a ich odberateľmi – personálnymi manažérmi a širokou verejnosťou. Keďže obsah jednotlivých stránok úzko nadväzuje na prehľad kurzov, štúdií a konferencií zverejnený v…

 , 06.07.2010, 11:06