Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Žiadna iná oblasť ľudského poznania sa nevyvíja tak dynamicky, ako sféra Techniky a IT...

Trendy vo vzdelávaní zameranom na dosiahnutie a udržanie počítačovej gramotnosti nájdete v tejto rubrike.

Ponuka kurzov v oblasti informačných technológií je skutočne rozmanitá. Čoraz obľúbenejšie sú aj e-learningové kurzy, ktoré umožňujú užívateľom z pohodlia domova alebo kancelárie získať nevyhnutné zručnosti pre ovládanie dnes už samozrejmých pracovných nástrojov pre takmer všetky odvetvia.

V rubrike Informatika a Technológie na našom portáli nájdete informácie o akreditovaných počítačových kurzoch ako aj články o najnovších trendoch vo vzdelávaní v oblasti IT a tlačové správy vedúcich vzdelávacích spoločností v tejto kategórii. Pozornosť zameriavame na oblasť firemného vzdelávania a získavanie potrebných zručností pre ovládanie profesionálneho software od komunikačných, až po špecializované technické programy.

Vzdelávanie v oblasti techniky sme zaradili tiež do tejto kategórie, no články venujú pozornosť najmä legislatívnym predpisom, ktoré ovplyvňujú technické profesie, napríklad oblasť elektrotechniky, chémie, strojníctva, dopravy a ďalších oblastí.

Viac...

SAP poskytne slovenským neziskovkám a školám grant na digitálne vzdelávanie mladých ľudí

BRATISLAVA — 5. augusta 2019 — Spoločnosť SAP organizuje v spolupráci s Haus des Stiftens a TechSoup Europe iniciatívu Meet and Code, ktorá je úzko spojená s októbrovým Európskym týždňom programovania. Cieľom Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku 8 až 24 rokov svet technológií a podporiť neziskové organizácie, ktoré na tomto vzdelávaní a osvete pracujú. Neziskovky zo Slovenska a ďalších 24 európskych krajín môžu do 8. septembra požiadať o grant od SAP až do výšky 400 eur. Každý nápad posudzuje miestny partner TechSoup.

 Education, s.r.o., 05.08.2019, 17:03

Fin.Techsummit 2018: V Bratislave sa opäť chystá interakcia sveta financií, IT a startupov

Bratislava, 16. október 2018 – Už o necelý mesiac sa v hlavnom meste Slovenska uskutoční druhý ročník konferencie Fin.Techsummit, zameranej na technologické inovácie vo finančnom sektore. Podujatie predstavuje pre záujemcov cennú príležitosť zapojiť sa do veľmi otvorených a živých diskusií o budúcnosti finančníctva, ktoré dnes podstatne ovplyvňujú nové technológie a digitalizácia. Reč je tu o fintech segmente, ktorý úzko prepája uvedené oblasti a významnú úlohu v ňom hrajú aj vysoko inovatívne, rýchlo rastúce technologické startupy.

 Future Proof s.r.o., 16.10.2018, 16:18

Zmluvy v cloud computingu témou odbornej konferencie

Už šiesty ročník Cloud Computing Conference sa uskutoční 9. júna 2015 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza. Pozvanie na konferenciu prijal advokát JUDr. Lukáš Jansa, popredný odborník na právo informačných technológií, ktorý zoznámi návštevníkov s problematikou zmlúv v rámci cloud computingu  (migračné a SaaS) a s jednotlivými rizikami týchto zmlúv (limitácie náhrady škody, dostupnosť služby, zodpovednosť za dáta atď.). Možný scenár využitia FORPSI Cloudu v hybridnom prostredí načrtne…

 Exponet s.r.o., 14.05.2015, 11:51

Ochrana software a softwarove zmluvy

Neustály a pomerne rýchli vývoj informačných technológií zasahuje do života každého človeka. Prudko meniace sa prostredie vo vývoji softwarových riešení a počítačových systémov so sebou nesie dôležitú otázku predchádzania ich nesprávneho používania či zneužívania. Z právneho hľadiska je software chránený autorským právom ako výsledok tvorivej ľudskej činnosti. Tento zákon vymedzuje práva duševného vlastníctva a analyzuje situácie, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z…

 BPM Slovakia, s.r.o., 11.03.2015, 9:35

Cloud Computing Conference v Bratislave po piaty krát

Už piaty ročník Cloud Computing Conference sa uskutoční 27. mája 2014 v bratislavskom hotely Crowne Plaza. Cloud computing  už nie je vo svete IT novým pojmom, ale naopak zaznamenáva nevídaný rozvoj. Cieľom konferencie je zoznámiť IT odborníkov so súčasnými trendami, poznatkami, ale aj rizikami cloud computingu. Hlavnými tohtoročnými témami sú: cloud ako stavebnica, open source cloudová architektúra, bezpečnosť cloudu a ochrana dát a Disaster Recovery ako služba. Bohatý…

 Exponet s.r.o., 05.05.2014, 13:33

Konferencia „e-Learning in the European education agenda. The case of Slovakia and Moldova“

V posledných rokoch Moldavská republika zaznamenala výrazný pokrok v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií  (IKT) vo  vzdelávaní, počítače a internetové pripojenie sa stali dostupnými prakticky pre všetkých žiakov, študenov a učiteľov  na všetkých typov škôl. Otázky týkajúce sa flexibility učenia, zavádzania európskych trendov skvalitňovania učenia pomocou informačných technológií a zvyšovania efektívnosti využívania digitálnych nástrojov na…

 Academia Istropolitana Nova, 18.07.2013, 14:16

Už naváhajme - investujme do svojho vzdelania.

Žijeme v dobe, keď každý z nás uvažuje nad tým, kam vlastne investovať svoje peniaze...každého z nás v prvom rade napadne možnosť investície do hmotného vlastníctva...ale zamysleli sme sa niekedy nad možnosťou skutočnej investície do seba? Asi málokto z nás... A jednou z najistejších investícií, ktorá nás môže vždy len posunúť dopredu je investícia do…

 KVT vzdelávanie s.r.o., 22.05.2012, 7:59

Cloud Computing Conference v Bratislave potretí raz

Cloud Computing Conference sa uskutoční 22. mája 2012 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza.   3. ročník Cloud Computing Conference na Slovensku sa venuje novinkám, bezpečnosti cloud computingu a súvisiacim témam. Hlavnými témami konferencie sú: efektívne dátové centrá, bezpečnosť cloudu, manažment virtuálnych strojov, hardware pro cloud a účtovnictvo v cloude.   …

 Exponet s.r.o., 14.05.2012, 14:27