Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Trendy v oblasti navyhľadávanejšieho a zároveň najmenej populárneho vzdelávania.

V rubrike sa dočítate o aktuálnych témach, ktoré rezonujú v oblasti daní, účtovníctva a legislatívy súvisiacej s podnikaním.

Kurzy účtovníctva a semináre zamerané na aktuálne novely zákonov v oblasti daní a inej legislatívy patria medzi najvyhľadávanejšie kurzy. I keď s vášňou a nadšením ich zrejme absolvuje málokto, sú nesporne existenčne dôležitými takmer pre každú firmu, nehovoriac o profesii účtovníka, daňového poradcu či právnikov.

Vedenie účtovníctva upravuje Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kurzy účtovníctva sú rozdelené na dva druhy – na kurz podvojného účtovníctva a kurz jednoduchého účtovníctva. Sú vyhľadávanými kurzami pri rekvalifikácii, ale aj udržiavaní odborných poznatkov profsionálov v tejto sfére.

Existujú aj špeciálne kurzy pre daňových poradcov, ktoré je daňový poradca povinný absolvovať. Kto sa chce stať daňovým poradcom, musí získať osvedčenie oprávňujúce poskytovať daňové poradenstvo fyzickým alebo právnickým osobám. Takéto osvedčenie vydáva iba Slovenská komora daňových poradcov.

Viac...

Vzdelávaním proti nevedomosti

Každý deň sa stretávame s množstvom problémov a úloh, ktoré vyžadujú okamžité riešenia. Pomoc hľadáme u priateľa na telefóne alebo na internetových vyhľadávačoch, ktoré však nie sú vždy zodpovedným zdrojom získavania informácií. Omnoho jednoduchšie a prospešnejšie je vedieť sa sám zorientovať v každodenných…

 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 07.05.2012, 12:18

Hľadať inšpiratívne príbehy sa oplatí

Priemyselná produkcia na Slovensku a v Čechách rastie v posledných mesiacoch výrazným medziročným tempom presahujúcim dvojciferné čísla. Jej podiel na HDP je vyše 30-percentný. Naopak index dôvery v priemysle sa prepadá v dôsledku pociťovaného očakávaného prepadu zahraničného dopytu. Otázkou je do kedy ešte vydržíme v z…

 IPA Slovakia, s.r.o. , 31.08.2011, 22:14

AGENTÚRA APOLLO a Účtovné závierky

AGENTÚRA APOLLO si Vás dovoľuje pozvať na rôzne zaujímavé semináre ako napríklad Účtovná závierka alebo Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.Výborní prednášajúci v tejto oblasti Vás zahrnú mnohými vzácnymi informáciami, ktoré Vám pomôžu pri zostavovaní daňového priznania. Akákoľvek novela týkajúca sa prednášanej oblasti je automaticky zahrnutá do obsahu seminára. Samozrejme, je tu priestor aj na Vaše otázky s praktickým a odborným výkladom. Neváhajte a navštívte našu stránku www…

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO a Novela Zákona o DPH

AGENTÚRA APOLLO poskytuje klientom raz do mesiaca semináre zamerané na DPH a Daň z príjmov právnických osôb. V prípade, že je schválená novela Zákona, je jej obsah automaticky zahrnutý do obsahu prednášky. Každý náš seminár je spojený s bohatou diskusiou, kde každý účastník nájde priestor na rozdiskutovanie svojich otázok týkajúcich sa prednášanej témy. Semináre sa konajú v Bratislave, v čase od 9.00hod – 14.30hod, s prestávkou na občerstvenie o 10.30hod Stále aktualizovanú ponuku našich…

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO -semináre, kurzy, školenia

AGENTÚRA APOLLO sa zaoberá organizáciou vzdelávacích seminárov, kurzov, konferencií, projektov a realizáciou kurzov manažerstva, podnikového vzdelávania, rekvalifikáciou a to všetko v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej, daňovej a v oblasti výpočtovej techniky. Cieľom našej agentúry je v prvom rade vysoká kvalita, spoľahlivosť, profesionálnosť. Kladieme vysoký dôraz na výber tých najkvalitnejších lektorov a zariadení pre semináre, vďaka ktorým sa vytvárajú všetky…

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:32

Ako zaručene zvýšiť zisk?

Marketing, ktorý zaručene predáva – cieľ každého podniku. Čo však v procese od vzniku produktu až po jeho predaj spája marketing aj predaj? Stratégie, taktiky a hlavne praktické postupy, aby si klienti práve váš produkt či službu kúpili budú predstavené na konferencii Marketing That Sells 2010 v hoteli Gate One, 5. októbra. Nadšenie začína vo vnútri firmy Životný cyklus produktu začína ideou. No a idea potrebuje to správne vnútorné nadchnutie sa pre vec. „Najdôležitejšie je presvedčiť ľudí vo…

 In Form Slovakia, s.r.o., 26.08.2010, 10:19