Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Trendy v oblasti navyhľadávanejšieho a zároveň najmenej populárneho vzdelávania.

V rubrike sa dočítate o aktuálnych témach, ktoré rezonujú v oblasti daní, účtovníctva a legislatívy súvisiacej s podnikaním.

Kurzy účtovníctva a semináre zamerané na aktuálne novely zákonov v oblasti daní a inej legislatívy patria medzi najvyhľadávanejšie kurzy. I keď s vášňou a nadšením ich zrejme absolvuje málokto, sú nesporne existenčne dôležitými takmer pre každú firmu, nehovoriac o profesii účtovníka, daňového poradcu či právnikov.

Vedenie účtovníctva upravuje Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kurzy účtovníctva sú rozdelené na dva druhy – na kurz podvojného účtovníctva a kurz jednoduchého účtovníctva. Sú vyhľadávanými kurzami pri rekvalifikácii, ale aj udržiavaní odborných poznatkov profsionálov v tejto sfére.

Existujú aj špeciálne kurzy pre daňových poradcov, ktoré je daňový poradca povinný absolvovať. Kto sa chce stať daňovým poradcom, musí získať osvedčenie oprávňujúce poskytovať daňové poradenstvo fyzickým alebo právnickým osobám. Takéto osvedčenie vydáva iba Slovenská komora daňových poradcov.

Viac...

Náhrada škody v obchodnom práve

Zodpovednosť vzniknutú za škodu – majetkovú ujmu v obchodných vzťahoch upravuje predovšetkým Obchodný zákonník. Z praxe je však známe, že otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody v obchodnom práve bývajú častokrát zložité aj z dôvodu rozsiahlosti a existencie právnych predpisov mimo Obchodného zákonníka a ich neustále pribúdajúcich noviel. I preto si pre Vás spoločnosť BPM Slovakia s.r.o. pripravila seminár zameraný na tému “Náhrada škody v obchodnom práve“ pod vedením…

 BPM Slovakia, s.r.o., 01.04.2015, 10:43

Pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o.  Vás pozýva na pripravovanú konferenciu s názvom Pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2015 v hoteli Apollo v Bratislave. Na tejto konferencii vystúpia skúsení rečníci, ktorí sú odborníkmi v oblasti pozemkového práva a príbuzných oblastiach. Na konferencii určenej pre širokú verejnosť, ako aj pre odborníkov z praxe, budú rozoberané aktuálne témy a aktuálne problémy legislatívy a aplikačnej praxe, pričom…

 BPM Slovakia, s.r.o., 13.03.2015, 7:24

Stretnutia podnikateľov

Stretnutia sú dôležité. Aj tie so sebou samým, kde sa v tichu dostávame do svojho najhlbšieho ja, aj tie, kde stretávame druhých ľudí, od ktorých dostávame spätné väzby, inšpirácie a nové pohľady na svet a naše podnikanie v ňom. Celý náš život ovplyvňujú stretnutia. Je iba na nás, či sa ich zúčastníme a či máme schopnosť nájsť v nich hodnotu, ktorú nám prinášajú. Ja som si z rôznych stretnutí väčšinou odnášal toto: Sebapoznávanie a objavovanie vlastnej cesty Poučenie, skúsenosti…

 IPA Slovakia, s.r.o. , 09.03.2014, 21:27

Čo priniesol rok 2013 v zákonoch?

Viete čo všetko spôsobili legislatívne zmeny prijaté v roku 2013? Nie je to tak dávno, čo sme sa obávali novely Zákonníka práce, zmien v zákone o DPH či v Obchodnom zákonníku. Rok 2013 sa nám však pomaly, ale iste končí a je nutné sa na ten nový pripraviť zodpovedne!  Nenechajte si ujsť v poradí už 4. ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2014. Už 2. decembra 2013 sa v bratislavskom hoteli Mercure**** uskutoční odborná…

 Verlag Dashöfer, s.r.o., 22.10.2013, 16:26

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

Jeden z najhorúcejších problémov podnikateľskej praxe sú pohľadávky. Čo priniesol rok 2013 v pohľadávkach? Predovšetkým zmeny v oblasti účtovníctva a daní od 1.2.2013. Rovnako od novembra 2013 vstupuje do platnosti novela exekučného poriadku, ktorá ovplyvní veriteľov i dlžníkov. Ako postupovať v priebehu exekučného konania? Aké sú trendy v externom vymáhaní pohľadávok či problematika zahraničných pohľadávok? Oslovili sme odborníkov na slovo vzatých - zástupcov práva a legislatívy,…

 Verlag Dashöfer, s.r.o., 18.09.2013, 14:48

Vlastnou cestou k výkonnosti

Nielen ľudia, ale aj podniky majú svoje vlastné zásady myslenia, ktoré často používajú. Viaceré prežili a tvoria jadro DNA podniku. Na druhej strane je stále viac oblastí, kde postupne upúšťame od zvyklostí a hľadáme novú, lepšiu, efektívnejšiu cestu.   Postupne prichádzame na to, že keď chceme byť lepší, nemôžeme len kopírovať najlepších, ale musíme vytvoriť niečo vlastné. Presvedčili sme sa, že musíme povýšiť princípy nad metódy a pomaly zisťujeme, že rozdiel vzniká hlavne v…

 IPA Slovakia, s.r.o. , 23.08.2013, 10:03

V boji s plagiátorstvom je doležitá aj prevencia

Hodnota vysokoškolského diplomu závisí nielen od kvality získaných vedomostí,  ale aj od spôsobu, akým bol diplom získaný. Každá vysoká škola by teda mala garantovať  dodržiavanie akademickej etiky študentami a ostatnými členmi akademickej obce. Vzdelávacie inštitúcie na Slovensku venujú  tejto problematike rozdielnu mieru pozornosti. Dosiahnuť akúsi štandardizáciu v tejto oblasti sa snaží Miniterstvo školstva prostredníctvom vytvorenia Centrálneho registra záverečných prác …

 Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle, 23.08.2012, 12:32

Sú absolventi slovenských vysokých škôl použiteľní v hospodárskej praxi?

Isté prázdniny som strávil ako brigádnik na stavbe. Raz mi majster dal štetec a farbu a prikázal namaľovať na vstupnú bránu štvorec. Nemal som ani tušenie, ako začať. Chytil som sa, až keď mi ukázal, ako nahradiť trojuholník latou a kružidlo špagátom. Študoval som matematiku a ovládal oveľa zložitejšie geometrické konštrukcie. Chýbala mi však predstava o vzťahu naučeného s reálnym životom. Pod dobrým študentom si totiž predstavujeme toho, ktorý má čo najviac vedomostí v akademicky čistej…

 Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle, 23.08.2012, 12:32

Slovenský bankový trh 2012

Vážené dámy, vážení páni, napriek predpovediam, bol rok 2011 v bankovom sektore skôr optimistický. Naproti tomu aj tento rok ponúka nepriaznivé predpovede finančného trhu. Bankový systém bude čeliť mnohým výzvam. V svetovej ekonomike očakávame spomalenie a odhady výšky rastu nie sú príliš pozitívne. Budú banky schopné vyhnúť sa úskaliam v tomto roku? Ako sa dlhová kríza premietne do hospodárenia Slovenskej republiky? Zúčastnite sa odbornej konferencie „Slovenský bankový trh 2012“,…

Medzinárodné účtovné štandardy

V roku 2005, keď sa slovenskí účtovníci po prvýkrát stretli s tzv. „účtovným systémom založeným na zásadách" (principles based accounting system), možno očakávať nemalé komplikácie. Najmä preto, že na rozdiel od doterajšieho systému používaného na Slovensku IFRS nie sú vo svojej podstate „účtovným" systémom. Už z…

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 15:16