Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechouVzťahový koučing

Sme sociálne bytosti, ktoré ľudí nevyhnutne k životu potrebujú, inak začne naša psychika chátrať. Vzťahy je dôležité udržiavať z dôvodu našej psychickej krehkosti.

 Power Coaching s. r. o. , 25.05.2020, 15:47

5 benefitov, ktoré prináša štúdium v zahraničí

Štúdium (nielen) cudzích jazykov v zahraničí môže byť pre študenta v akomkoľvek veku veľmi povznášajúcou skúsenosťou. V rámci jazykových pobytov či štúdia na zahraničnej univerzite má človek možnosť osvojiť si osobitosti danej krajiny a pôvaby jej kultúry. Pripravili sme zoznam dôvodov, prečo sa oplatí študovať v zahraničí.

 InterStudy, s.r.o., 17.02.2020, 15:25

Trendom v oblasti vzdelávania je posun od hard skills k soft skills

Z mojej praxe pozorujem, že firmy kladú čím ďalej, tým väčší dôraz na rozvoj soft skills svojich zamestnancov. Soft skills je však behom na dlhé trate, čo si niekedy manažéri neuvedomujú. Naučiť sa skutočne efektívne komunikovať, zvýšiť si EQ alebo stať sa dobrým lídrom jednoducho nejde za jeden deň. Preto budú podľa mňa trendom vo vzdelávaním na rok 2020 témy ako leadership, emocionálna inteligencia, stres manažment, osobnostná typológia, reziliencia, ale aj komunikácia .Aj keď záujem o klasické školenia efektívnej komunikácie ustúpil v posledných rokoch do úzadia, tento rok bude komunikácia vo vzdelávaní zažívať renesanciu. Nedostatok kvalitných ľudí na trhu práce totiž zvyšuje nároky na kvalitu komunikácie manažérov.

 ANTEA CONSULTING S.R.O., 03.02.2020, 15:55

STRES NÁŠ KAŽDODENNÝ... 7 tipov, vďaka ktorým úspešní zvládajú stres

Cítite sa aj Vy niekedy vystresovaný a vyčerpaný? Máte pocit, že Vám všetko padá na hlavu? Určite nie ste sa sami... Stres je totiž novodobou pandémiou ľudstva a stáva sa našou každodennou súčasťou. Je akýmsi prirodzeným dôsledkom rýchlej a hektickej doby, v ktorej žijeme. Podľa prieskumov podlieha stresu až sedem z desiatich Slovákov. Spoliehať sa na to, že zajtra budeme mať menej povinností ako dnes a už sa nebudeme stresovať, je naivné. Povinností pravdepodobne menej nebude. Namiesto toho, aby sme si na stres skrátka zvykli, je potrebné naučiť sa ho zvládať resp. eliminovať. Dlhodobá stresová záťaž má totiž za následok rôzne fyzické aj psychické ochorenia.

 ANTEA CONSULTING S.R.O., 29.11.2019, 17:15