Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Rubrika venovaná profesii s vysokými nárokmi, dynamickým vývojom a širokým zameraním.

Prečo sú tréningy a kurzy pre líniový a vrcholový manažment tak populárne? Odpoveď je jednoduchá. Jeden manažér dokáže ovplyvniť úspech alebo pád celej firmy. Od schopnosti riadiacich pracovníkov sa odvíja tempo pokroku, odolnosť voči rizikám, inovatívnosť a finančný úspech firmy.

Inteligentná firma si uvedomuje vyššie spomenuté fakty a vzdelávanie a rozvoj manažérov považuje za súčasť politiky zameranej na obchodný rast. Pri školeniach pre manažérov je dôležitý súlad s podnikovou stratégiou, preto v tejto rubrike prinášame rôznorodé pohľady vzdelávacích spoločností na riešenie rôznych aktuálnych manažérskych problémov a výziev.

Nájdete tu informácie o školeniach a kurzoch, ktoré aplikujú najnovšie poznatky z oblasti:

  • projektového manažmentu
  • personálneho manažmentu
  • manažmentu kvality
  • finančného manažmentu
  • environmentálneho a krízového manažmentu
  • manažmentu služieb a iných oblastí riadenia
Viac...

Podnikateľská univerzita

Spojenie slov podnikanie a univerzita znie trochu ako oxymoron. Svet pozná úspešných podnikateľov, ktorí na univerzitu nikdy nechodili, alebo ju predčasne opustili a napriek tomu (alebo skôr práve preto) vybudovali úspešné firmy. Na druhej strane poznám univerzitných profesorov a vynikajúcich absolventov, ktorí sa pokúsili podnikať a úspešní neboli. Spomínam si na jednu absolventku štúdia manažmentu a podnikania, ktorú to, čo sa v škole naučila, v podnikaní viac brzdilo, ako jej pomáhalo –…

 IPA Slovakia, s.r.o. , 21.07.2014, 13:24

Programové obdobie EÚ 2014-2020. (Nový vzdelávací program prípravy a riadenia projektov).

V programovom období 2014-2020  budú členské štáty EÚ využívať niekoľko finančných zdrojov – Európsky sociálny fond a Európsky fond pre regionálny rozvoj, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo. Partnerská dohoda (PD) SR s EÚ stanovuje stratégiu, priority a podmienky členského štátu na využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom s cieľom dodržiavať stratégiu EÚ na…

 Academia Istropolitana Nova, 03.12.2013, 15:37

Multikultúrna komunikácia a jej význam pre váš biznis.

Ste medzinárodná spoločnosť a máte občas pocit, že komunikácia so zahraničným partnerom viazne? Možno ste len nesprávne reagovali na bežné zvyklosti a samozrejmosti danej krajiny a ľudí, čo ju vytvárajú. Poznať svojho biznis partnera a jeho zvyklosti, gestá, spôsob komunikácie, kedy počúvať a kedy reagovať, ako reagovať a naučiť sa jednať vo vypätých situáciách, či len pozvať korektne partnera na „pohárik“, to všetko spoluvytvára úspešný biznis. Každá krajina má svoju kultúru,…

 TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o., 08.10.2012, 9:15

Úspešní manažéri potrebujú neustále vzdelávať sa

Spoločnosť MENTIS s.r.o. ponúka komplexné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, komunikačných zručností, počítačových a jazykových kurzov. Spoločnosť využíva 22 ročné skúsenosti v oblasti vzdelávania na slovenskom trhu. Našimi školeniami a poradenstvom prešlo vyše 20 000 poslucháčov, ktorí sa v súčasnosti úspešne zapájajú do ďal&scaron…

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:25

Optimalizácia firmy, úspech v čase krízy

V roku 2009 zasiahla aj Slovensko celosvetová kríza. Do tohto roku spoločnosti rástli a nepoznali, čo môže spôsobiť kríza na ich biznis. Až v tomto roku, keď začal klesať odbyť, začali sa slovenské spoločnosti viac zameriavať na efektívnosť výroby a hľadať vnútrofiremné rezervy. Pre firmy, ktoré hľadali východiská z krízy a chceli optimalizovať svoje spoločnosti sme pripravili aktuá…

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:25

Prineste si svoj projekt a spoločne nájdeme riešenie

V koncentrovanej podobe budeme riešiť praktické úlohy a inovačné projekty aj z Vašich oblastí. Vyše dvadsať rokov riešime vo firmách inovácie v oblasti výrobkov, služieb, procesov, podnikateľských systémov a manažmentu. Začíname dvojdenným modulom 17. -18. 5. 2012 v Žiline, kde sa budeme venovať overeným inovačným postupom, ktoré vedú k nový…

 IPA Slovakia, s.r.o. , 07.05.2012, 14:17

Pozývame Vás diskutovať o téme prevencie IT kriminality

Celospoločenská téma nárastu počítačovej kriminality predstavuje zásadné kultúrne, ekonomické, morálne i sociálne riziká.  Nárast kriminality realizovanej prostredníctvom počítačovej techniky, internetu a jeho typických aplikačných prostriedkov akými sú sociálne siete, diskusné fóra a rad ďalších sú neodškriepiteľn…

 Info consult, s.r.o. , 28.04.2012, 15:21

EMAS – cesta ako budovať firemný imidž

Environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľný manažérsky nástroj vytvorený Európskou úniou, ktorý umožňuje organizáciám zlepšovať svoje environmentálne správanie a využívať profit, ktorý plynie zo zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Uchádzať sa o zapísanie do registra EMAS môžu všetky štátne a súkromné organizácie. Byť v schéme EMAS znamená byť zodpovedný a excelentný. Požiadavky na EMAS upravuje nariadenie (ES) č. 1221/2009, ktorého jadrom je norma ISO 14001. Dá sa…

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 01.03.2011, 11:06

Investovať do implementácie manažérskych systémov?

Práve v čase krízy, keď sme svedkami stagnácie trhov na lokálnej aj medzinárodnej úrovni, je čas sa zamyslieť a prehodnotiť situáciu a nastavenie firemných procesov. Teraz je to správne obdobie urobiť firmu výkonnejšou, efektívnejšou, konkurencieschopnejšou a zároveň odolnejšou aj voči možným budúcim krízam. Čo znamená zaviesť manažérsky systém v organizácii Implementácia akéhokoľvek systému manažérstva podľa ISO normy prináša pre organizáciu viacero konkurenčných výhod a tým otvára pre…

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 15.02.2011, 14:59

Výnimočné štúdium pre výnimočných ľudí

Je okolo nás množstvo kníh a „najlepších praktík” a je veľmi ťažké orientovať sa v nich a vybrať si správne metódy a postupy. Nestačí mať informácie, treba rozvíjať znalosti, teda schopnosť premeniť naučené na konkrétnu akciu s jasne definovaným výsledkom. Spoločnosť IPA Slovakia dokázala v posledných desiatich rokoch prepojiť elitných praktikov a učiteľov, ktorí majú skúsenosti z množstva podnikov a hovoria o veciach, ktoré robili a nie o veciach, ktoré iba čítali. Master štúdium…

 IPA Slovakia, s.r.o. , 03.01.2011, 11:45