Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Rubrika venovaná profesii s vysokými nárokmi, dynamickým vývojom a širokým zameraním.

Prečo sú tréningy a kurzy pre líniový a vrcholový manažment tak populárne? Odpoveď je jednoduchá. Jeden manažér dokáže ovplyvniť úspech alebo pád celej firmy. Od schopnosti riadiacich pracovníkov sa odvíja tempo pokroku, odolnosť voči rizikám, inovatívnosť a finančný úspech firmy.

Inteligentná firma si uvedomuje vyššie spomenuté fakty a vzdelávanie a rozvoj manažérov považuje za súčasť politiky zameranej na obchodný rast. Pri školeniach pre manažérov je dôležitý súlad s podnikovou stratégiou, preto v tejto rubrike prinášame rôznorodé pohľady vzdelávacích spoločností na riešenie rôznych aktuálnych manažérskych problémov a výziev.

Nájdete tu informácie o školeniach a kurzoch, ktoré aplikujú najnovšie poznatky z oblasti:

  • projektového manažmentu
  • personálneho manažmentu
  • manažmentu kvality
  • finančného manažmentu
  • environmentálneho a krízového manažmentu
  • manažmentu služieb a iných oblastí riadenia
Viac...

Aký je postup pre získanie certifikátu ISO?

​Rozmýšľate ako začať so systémom manažérstva tak, aby ste priviedli Vašu spoločnosť k úspešnému získaniu certifikátu systému manažérstva? Zhrnuli sme najčastejšie otázky aké dostávame od ľudí, ktorí sa prvý krát stretli s pojmom systém manažérstva. Postupne budeme prechádzať odpovede na otázky, ktoré trápia nejedného podnikateľa prípadne začínajúceho manažéra kvality.

 CeMS, s.r.o., 30.08.2016, 10:38

Najväčšia chyba pri motivácii ľudí.

Chcete od svojich ľudí vyšší výkon a nové veci? Vysvetľujete im, motivujete ich, tlačíte na nich a oni stále nič? V tomto článku vám popíšem najväčšiu chybu pri motivácii ľudí a tiež vám poradím, ako sa jej vyhnúť. ​**Najčastejšia a najrozšírenejšia chyba pri motivácii iných ľudí je, keď si myslíme, že sú rovnakí, ako sme my.** Preto im hovoríme veci, ktoré sú dôležité pre nás. Ale tie veci často nie sú dôležité pre nich. Práve naopak, naše argumenty ich vydesia, odradia, alebo nahnevajú.

 Albisa s.r.o., 17.08.2016, 12:45

KOMUNIKÁCIA – DÔLEŽITÝ PREDPOKLAD ÚSPECHU V ŽIVOTE!

Efektívna komunikácia je jednou zo základných podmienok úspechu v zamestnaní, dobrých vzťahov na pracovisku, ale i spokojnosti a šťastia v súkromnej oblasti. V každodenných situáciách musíme komunikovať verbálne aj neverbálne so zákazníkmi, kolegami, nadriadenými, rodinou alebo priateľmi. Nesprávne komunikovanie môže vyvolať konflikty, zvýšenú pracovnú záťaž a v konečnom dôsledku zlú klímu na pracovisku.

 Univerzita Mateja Bela, 09.08.2016, 8:44

Tréningové programy pre všetkých

Tréningové programy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sú zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností: KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA, PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA, SEBAPOZNANIE, SEBAPRESADENIE, RIEŠENIE PROBLÉMOV, KONFLIKTOV, VEDENIE ĽUDÍ a iné.

 Univerzita Mateja Bela, 29.07.2016, 10:23

ČO JE NARIADENIE RADY (EÚ) Č. 333 / 2011 ?

Spoločnosť ASTRAIA Certification poskytuje pre spracovateľov kovového šrotu novú službu, ktorá súvisí so zmenou filozofie a pohľadu na odpad v Európskej únii (EÚ). Odpad sa od roku 2008 na základe smernice 2008/98/ES o odpadoch v celej Európe vníma ako hodnotný zdroj surovín do budúcnosti a Európa sa mení na recyklujúcu spoločnosť. Hlavným cieľom je efektívne využitie vzniknutého odpadu ako druhotnej suroviny v ďalšom procese výroby. Preto EÚ pripravuje komplex nariadení, ktoré budú definovať kritéria kladené na odpad, ktorý sa stane druhotnou surovinou.

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 19.07.2016, 13:41

Akko objaviť géniov v nás?

Prijemny den, Radi Vás pozývame na kurz Recruitment Academy, už toto leto. Kurz, ktorý v tomto roku dostal od účastníkov najlepšie referencie. Je určený pre jednotlivcov, vedúcich teamov, leadrov či Vás, ktorí pracujete s talentom v akejkoľvek podobe, má však čo povedať takmer komukoľvek. S Janem máte možnosť sa baviť tak otvorene, ako sa len dá o jeho pôsobení na čele Microdoftu, o jeho náročnom období, keď zápasil s náročnou chorobou, o športe, deťoch a investovaní, no predovšetkým o Vás samých a o tom, čo s Vašim vlastným géniom. Vynikajúci deň venovaný pozitívnej psychológií, s nezaraditeľnou osobnosťou v atmosfére, ktorá nie je typická. NA tomto človeku totiž nič štandardné nie je:). Jan Mühlfeit Ako skúsený globální manažér strávil Jan viac ako 24 rokov ve svete podnikania, predaje a marketingu na rôznych kontinentech.Pracoval takmer 22 rokov v spoločnosti Microsoft. Vo svojej poslednej funkcií (2007–2014) pôsobil ako Chairman pro Európu, Microsoft Corporation. Jeho osobná misia je “Pomoci lidem, organizacím a zemím po celém světě odemknout jejich lidský potenciál”. Keď Jan prevzal región strednej a východnej Európy v roku 2000, výsledky regiónu neboli dobré. Jan s pomocou svojho riadiaceho týmu zmenil vtedajší systém osobného rozvoje a postavil nový systém, ktorý odomyká ľudský potenciál prostredníctvom rozvoja silných stránok jednotlivcov a vytvorením silných teamov postavených práve na silných stránkach. Čosko po zavedení došlo k dramatickej zmene vo výkone celého teamu. Pod Janovým vedením sa stal región strednej a východnej Európy najlepším v globálnym teamom Microsoftu 4 roky po sobe a to v dobe, ked spoločnost bola najväčšia na burze cenných papíerov na celom svete. Jan je Gallup StrengthFinder Certified Coach a metódu používa od roku 2000. Tešíme sa Vás. Detaily a prihlasovanie TU:

 Recruitment Academy, 17.06.2016, 21:43

Význam nového prístupu a predpisy pre stav konca odpadu

V roku 2008 bol vytvorený právny rámec pre zavedenie inštitútu „Stavu konca odpadov“ prijatím rámovej smernice o odpadoch č. 2008/98/EC. Zámerom bolo vytvoriť nástroj, ktorým by bolo možné zjednodušiť nakladanie s tými druhmi odpadov, ktoré sa bežne komerčne recyklujú, resp. materiálovo využívajú, pretože existuje trh pre obchodovanie s nimi a zároveň sú využívané technológie na ich spracovanie, ktoré sú environmentálne akceptovateľné a zároveň prispievajú k šetreniu prírodných zdrojov, pretože odpad po spracovaní nahrádza suroviny vyrobené z nerastných surovín. Podmienkou je, aby tieto odpady neboli považované za rizikové pre životné prostredie pri ich spracúvaní a nakladaní s nimi. Motiváciou pre zavedenie tohto inštitútu bolo eliminovať byrokratickú záťaž a často aj legislatívne bariéry pre organizácie, ktoré doposiaľ museli nakladať s týmito “surovinami“ ako s odpadom, hoci účastníci na trhu sa pozerali na tento odpad ako na cennú surovinu. Tento prístup mal zároveň uľahčiť obchodovanie s týmito komoditami aj na medzinárodnom trhu členských krajín EU.

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 26.05.2016, 12:30

Konferencia s názvom "Predstavy o budúcnosti vzdelávacej komunity"

Predstavovať si budúcnosť neznamená snívať, znamená to čeliť súčasným a budúcim výzvam, čo si vyžaduje spoločné úsilie a súdržnosť. Konferencia, kde sa stretne stovka odborníkov a zamestnancov v oblasti vzdelávania z celej Európy, je príležitosť na zdieľanie metód zaužívaných v rôznych európskych krajinách s cieľom učiť sa jeden od druhého a vypracovať kreatívne riešenia. Účastníkov to povzbudí k vybudovaniu partnerstiev v rámci ktorých budú môcť riešiť najurgentnejšie problémy súčasnej Európy.

 AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 25.05.2016, 13:01

Dni Facility Managementu 2016

Slovenská asociácia facility managementu (SAFM), združujúca akademických pracovníkov a odborníkov z praxe a fungujúca na trhu už takmer 7 rokov organizuje 5. ročník medzinárodnej konferencie v oblasti facility managementu. Dni Facility managementu 2016 sa uskutočnia 25.5.2016 v priestoroch Grand hotela Pressburg v Bratislave.

 In Form Slovakia, s.r.o., 06.05.2016, 10:51