Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Education, s.r.o., 06.06.2017, 23:25

Možno budete prekvapení, no pre zamestnancov narodených po roku 1980 zohráva kľúčovú rolu pri výbere zamestnania možnosť ďalšieho vzdelávania s víziou profesionálneho rastu.

Príležitosť vzdelávať sa počas práce považujú za jeden z najlepších pracovných benefitov najmä mladšie ročníky. Vzdelávanie je pre nich predpokladom ku kariérnemu rastu, stabilite v zamestnaní a aj vyšším príjmom.

Základňa pre firemné vzdelávanie je výborná

Svedčí o tom ponuka viac ako 10 000 kurzov – všetky nájdete na portáli kurzy.sk. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť Education, s. r. o., ktorá na svojich weboch (education.sk, skolenia.sk a iné) združuje slovenské a české vzdelávacie spoločnosti a tým už viac ako 15 rokov podporuje nielen rozvoj odborného vzdelávania, ale aj školení a seminárov pre osobný rast a hobby sféru.

Dopyt po vzdelaných zamestnancoch prudko narastá

„Okrem vyhľadávania správnych zručností pre konkrétne povolanie zamestnávatelia čoraz viac požadujú zručnosti, ako sú schopnosť pracovať v tíme, kreatívne myslenie a riešenie problémov,“ hovorí Peter Paška, majiteľ vzdelávacieho holdingu Education, s. r. o. Ako dodáva, tento mix zručností je takisto nevyhnutný pre ľudí, ktorí uvažujú o tom, že začnú podnikať. Na trhu práce vníma nedostatok ľudí schopných kombinovať prácu v rôznych oblastiach – a práve týchto si zamestnávatelia cenia čoraz viac.

Firmy by si mali dať pozor...

Či už momentálne pociťujete alebo nepociťujete tlak konkurencie, z dlhodobého hľadiska bude jednou z nevyhnutností pre prežitie biznisu aj systematické, plánované a trvalé vzdelávanie zamestnancov. Vytváranie rezerv na investície do tejto oblasti sa určite mnohonásobne vráti. Pritom nejde len o získanie nových vedomostí! Pre zamestnancov je systém vzdelávania silným motivátorom k lepším pracovným výkonom a talentovaní zamestnanci sú zas lojálnejší k firme, ak dostávajú príležitosti na ďalší odborný a osobnostný rast. Na Slovensku, bohužiaľ, však ešte stále obojstranné benefity zo vzdelávania využívajú najmä veľké spoločnosti. Predpokladá sa však, že v blízkej budúcnosti pocíti nutnosť vzdelávať svojich ľudí aj čoraz viac malých podnikov.

V čom sa najčastejšie vzdeláva?

Malé a stredné podniky vzdelávajú predovšetkým v oblastiach definovaných legislatívou – BOZP, Požiarna ochrana, školenia nevyhnutné pre výkon určitej profesie, daňové a účtovné predpisy. Postupne sa zvyšujú aj investície do rekvalifikačných kurzov, obchodných a marketingových školení a vzdelávania v oblasti informačných technológií.

Kurzy zamerané na osobný rast, komunikačné zručnosti a podpora zamestnancov koučingom sú typické pre veľké firmy.

Zdroj: Vzdelavanie.sk