Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Image Lab SK, s.r.o., 15.05.2017, 9:08

Nové riešenia pre talent manažment - technológie ovplyvňujú spôsob, akým žijeme a pracujeme. Menia tiež úlohy ľudí v HR. Spolu s vizionárom a zakladateľom spoločnosti Thalento, Benom Greevenom, sa pozrieme na aktuálne trendy a technologické riešenia pre prácu s talentmi.

Hľadanie, vedenie a rozvoj talentovaných zamestnancov je aktuálnou témou číslo jedna vo väčšine spoločností. V posledných rokoch sa preto v reakcii na rastúci dopyt na trhu objavujú nové technológie, súhrnne nazývané “HR tech“. HR technológie uľahčujú vyhľadávanie, vedenie a rozvoj potenciálu talentov. Jednou z týchto technológií je nástroj pre online diagnostiku a talent management belgickej firmy Thalento. Strategickým partnerom pre Českú republiku a Slovensko je spoločnosť Image Lab.

Prinášame odpovede na otázky:

  • HR Tech - čo to je a ako sa vyvíja?
  • Aké technológie pre talent manažment (od náboru po rozvoj a engagement) máme k dispozícii?
  • Facelytix (techniky rozpoznávania tváre) – prinesie revolúciu v diagnostike?
  • Vlastníci osobnej kariéry – ide o kľúčový prvok vznikajúceho systému?
  • Ako ovplyvnia nové HR technológie fungovanie firiem?
  • Ako sa zmení charakter práce HR vplyvom stále sa rozvíjajúcich technologických riešení?


Kto je Ben Greeven?

Pred šiestimi rokmi založil spoločnosť Thalento, ktorá vyvíja a poskytuje online riešenia pre diagnostiku, hodnotenie a talent management po celom svete.

Rebríček Williama Tincupa uvádza Thalento medzi stovkou spoločností, ktoré sa vyplatí v roku 2017 sledovať.

Pred rokom sa Ben inšpiroval a spoluzaložil inovatívny klaster organizácií v odbore HR technológií HR Tech Valley. Tento systém si kladie za cieľ sprístupniť HR manažérom práve tie technológie, ktoré im umožnia venovať menej energie procesom a viac sa sústrediť na ľudí.


Vratislav Kalenda, Spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti Image Lab