Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 22.03.2017, 11:05

Referát celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizoval kurz Tvorba a manažment projektov. Absolventi majú predstavu, kde a ako môžu hľadať vhodné grantové schémy. Sú schopní formulovať svoje zámery a ciele tak, aby projekt zaujal a bol úspešný pri hodnotení. Vedia naplánovať aktivity v projekte, jednotlivé výstupy a dopad samotného projektu na odbornú či laickú verejnosť. Vedia vytvoriť vhodný rozpočet projektu a formulovať ostatné časti návrhu projektu.


Referencie od účastníkov a účastníčok

„Kurz nadmieru splnil moje očakávania, lektorka bola perfektná, vedela by som ju počúvať aj týždeň. Ponúknuté praktické riešenia a rady sú na nezaplatenie."

„Lektorka neustále udávala príklady z praxe, čo hodnotím veľmi pozitívne."

„Lektorka bola ústretová a venovala sa tak účastníkom kurzu, ktorí nemali žiadne znalosti v danej problematike, ako aj poradila tým, ktorí už projekty pripravovali."

„Školenie nadmieru uspokojilo moje očakávania. Lektorka bola profesionálna a ochotná byť nápomocná pre všetkých."

„Na veľkej úrovni bol celý kurz na čele s prednášajúcou."

„Som presvedčená, že vzdelávanie je celoživotnou nutnosťou. Ďakujem Vám za Vašu prácu."

Viac informácii na našej webovej stránke!