Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela, 22.03.2017, 11:05

Referát celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizoval kurz Tvorba a manažment projektov. Absolventi majú predstavu, kde a ako môžu hľadať vhodné grantové schémy. Sú schopní formulovať svoje zámery a ciele tak, aby projekt zaujal a bol úspešný pri hodnotení. Vedia naplánovať aktivity v projekte, jednotlivé výstupy a dopad samotného projektu na odbornú či laickú verejnosť. Vedia vytvoriť vhodný rozpočet projektu a formulovať ostatné časti návrhu projektu.


Referencie od účastníkov a účastníčok

„Kurz nadmieru splnil moje očakávania, lektorka bola perfektná, vedela by som ju počúvať aj týždeň. Ponúknuté praktické riešenia a rady sú na nezaplatenie."

„Lektorka neustále udávala príklady z praxe, čo hodnotím veľmi pozitívne."

„Lektorka bola ústretová a venovala sa tak účastníkom kurzu, ktorí nemali žiadne znalosti v danej problematike, ako aj poradila tým, ktorí už projekty pripravovali."

„Školenie nadmieru uspokojilo moje očakávania. Lektorka bola profesionálna a ochotná byť nápomocná pre všetkých."

„Na veľkej úrovni bol celý kurz na čele s prednášajúcou."

„Som presvedčená, že vzdelávanie je celoživotnou nutnosťou. Ďakujem Vám za Vašu prácu."

Viac informácii na našej webovej stránke!


Firma Univerzita Mateja Bela ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
2. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
3. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
64 €
4. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
otvára sa polročne
50 €
5. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
6. Soft skills (Banská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
72 €
7. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
50 €
8. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
9. Biznis protokol (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
10. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
86 €

Kurzy na mieru

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Biznis protokol (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Soft skills (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 18 hodín
6. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín
8. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.