Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela, 23.02.2017, 9:47

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a UMB Hockey team v spolupráci s mestom Banská Bystrica organizuje podujatie Zo školy na zimák edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí. Hlavnou myšlienkou podujatia je spojiť hlavné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

Cieľová skupina

  • študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
  • široká verejnosť.

Cieľ podujatia

  • Cieľom podujatia Zo školy na zimák – edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí je prepojiť kvalitný hokej a výber kvalitných spoločností prezentujúcich kvalitné pracovné príležitosti.
  • Cieľom podujatia Univerzitného dňa pracovných príležitostí je podporovať komunikáciu, spoluprácu študentov UMB a verejnosti s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania pracovných príležitostí. Pre firmy tak otvoriť priestor k talentovaným a kvalifikovaným uchádzačom, ktorí hľadajú prácu.
  • Stretnutie uchádzačov o prácu a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám možnosť prezentovať sa v netradičných priestoroch v uvoľnenej atmosfére.

Jedinečnosť a atraktívnosť podujatia

Majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a UK Praha. Súčasťou podujatia bude úvodná show, súťaže a tombola.

Program podujatia

13:00 – 16:00 prezentačné stánky firiem a neziskových organizácií
13:20 – 13:45 rozcvička hokejových tímov na ľadovej ploche
14:00 – 16:00 hokejový zápas
16:00 verejné korčuľovanie spolu s hráčmi UMB Hockey team

PODUJATIE NA FB!!!

www.zoskolynazimak.sk


Firma Univerzita Mateja Bela ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
2. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
3. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
64 €
4. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
otvára sa polročne
50 €
5. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
6. Soft skills (Banská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
72 €
7. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
50 €
8. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
9. Biznis protokol (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
10. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
86 €

Kurzy na mieru

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Biznis protokol (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Soft skills (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 18 hodín
6. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín
8. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.