Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela, 23.02.2017, 9:47

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a UMB Hockey team v spolupráci s mestom Banská Bystrica organizuje podujatie Zo školy na zimák edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí. Hlavnou myšlienkou podujatia je spojiť hlavné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

Cieľová skupina

  • študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
  • široká verejnosť.

Cieľ podujatia

  • Cieľom podujatia Zo školy na zimák – edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí je prepojiť kvalitný hokej a výber kvalitných spoločností prezentujúcich kvalitné pracovné príležitosti.
  • Cieľom podujatia Univerzitného dňa pracovných príležitostí je podporovať komunikáciu, spoluprácu študentov UMB a verejnosti s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania pracovných príležitostí. Pre firmy tak otvoriť priestor k talentovaným a kvalifikovaným uchádzačom, ktorí hľadajú prácu.
  • Stretnutie uchádzačov o prácu a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám možnosť prezentovať sa v netradičných priestoroch v uvoľnenej atmosfére.

Jedinečnosť a atraktívnosť podujatia

Majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a UK Praha. Súčasťou podujatia bude úvodná show, súťaže a tombola.

Program podujatia

13:00 – 16:00 prezentačné stánky firiem a neziskových organizácií
13:20 – 13:45 rozcvička hokejových tímov na ľadovej ploche
14:00 – 16:00 hokejový zápas
16:00 verejné korčuľovanie spolu s hráčmi UMB Hockey team

PODUJATIE NA FB!!!

www.zoskolynazimak.sk


Firma Univerzita Mateja Bela ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
27.4 - 28.4.2018
65 €
2. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
3. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
4. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
64 €
5. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
86 €
6. Soft skills (Banská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
72 €
7. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
50 €
8. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
9. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €

Kurzy na mieru

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Soft skills (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 18 hodín
5. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.