Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 23.02.2017, 9:47

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a UMB Hockey team v spolupráci s mestom Banská Bystrica organizuje podujatie Zo školy na zimák edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí. Hlavnou myšlienkou podujatia je spojiť hlavné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

Cieľová skupina

  • študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
  • široká verejnosť.

Cieľ podujatia

  • Cieľom podujatia Zo školy na zimák – edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí je prepojiť kvalitný hokej a výber kvalitných spoločností prezentujúcich kvalitné pracovné príležitosti.
  • Cieľom podujatia Univerzitného dňa pracovných príležitostí je podporovať komunikáciu, spoluprácu študentov UMB a verejnosti s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania pracovných príležitostí. Pre firmy tak otvoriť priestor k talentovaným a kvalifikovaným uchádzačom, ktorí hľadajú prácu.
  • Stretnutie uchádzačov o prácu a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám možnosť prezentovať sa v netradičných priestoroch v uvoľnenej atmosfére.

Jedinečnosť a atraktívnosť podujatia

Majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a UK Praha. Súčasťou podujatia bude úvodná show, súťaže a tombola.

Program podujatia

13:00 – 16:00 prezentačné stánky firiem a neziskových organizácií
13:20 – 13:45 rozcvička hokejových tímov na ľadovej ploche
14:00 – 16:00 hokejový zápas
16:00 verejné korčuľovanie spolu s hráčmi UMB Hockey team

PODUJATIE NA FB!!!

www.zoskolynazimak.sk