Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 EDU Trainings s.r.o., 19.01.2017, 9:35

Řídíte projekt nebo se na jeho řízení spolupodílíte? Pak jistě chcete dosáhnout stanovených cílů co nejefektivněji, v plánovaném čase, s vymezenými náklady a zdroji a vyvarovat se možných chyb či rizik. Projekty jsou různé, liší se obsahem, rozsahem i obtížností a podle toho vyžadují odpovídající přístup, metody i nástroje řízení. Postupy při řešení problémů v jednotlivých fázích projektu jsou popsány v metodikách projektového řízení. Jakou metodiku využít, abyste při řízení projektu uspěli? Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments).

PRINCE2

Srozumitelná a snadno aplikovatelná metodika PRINCE2 vychází z evropského prostředí, ale populární je po celém světě. Představuje mezinárodní standard řízení projektů ve veřejném i privátním sektoru. Je postavena na zkušenostech mnoha profesionálů, obsahuje osvědčené postupy z praxe a je použitelná na jakýkoliv typ projektu bez ohledu na jeho velikost, složitost nebo obor. Oblíbenost metodiky PRINCE2 spočívá v její kompaktnosti, pochopitelnosti a použitelnosti. Vedle návodu k řízení projektů současně poskytuje prostor pro realizaci vlastních přístupů a využití vlastních zkušeností. PRINCE2 přináší standardizovanou terminologii projektového managementu, definuje role, odpovědnosti, delegování a hierarchii v projektu a pomáhá všem zainteresovaným složkám lépe rozumět své úloze v projektu. Ten, kdo metodiku PRINCE2 zná a umí ji využít v praxi, má velkou výhodu.

Kurzy a certifikace PRINCE2

Základy metodiky PRINCE2 a její terminologii si můžete osvojit během 3 dnů na kurzu PRINCE2® Foundation ve Vzdělávacím centru Hewlett Packard Enterprise. Formou teoretického výkladu i praktických ukázek se seznámíte se sedmi principy, na kterých je metodika založena, s jejími přínosy, procesy a tématy. Po absolvování kurzu budete připraveni na úspěšné složení mezinárodně uznávané certifikační zkoušky úrovně PRINCE2® Foundation.

Navazující 2denní školení PRINCE2® Practitioner slouží k prohloubení znalostí z předchozího kurzu a k přípravě na prestižní certifikaci PRINCE2® Practitioner. Oba zmíněné kurzy lze ve Vzdělávacím centru HPE absolvovat formou 5denního cenově zvýhodněného školení PRINCE2® Foundation & Practitioner.

Neváhejte se nás ve Vzdělávacím centru HPE obrátit s dotazy na kurzy či certifikace PRINCE2. Rádi vám pomůžeme.