Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 EDU Trainings s.r.o., 16.12.2016, 21:02

Mnoho organizací dnes využívá cloud computing. Od užívání softwaru i hardwaru prostřednictvím internetu v podobě služeb společnosti očekávají snížení nákladů, zvýšení efektivity, flexibility, kvality procesů a potenciálně větší bezpečnost. IT organizace ale zároveň připouštějí, že cloud přináší řadu otázek týkajících se bezpečnosti, integrity dat, dodržování předpisů a datové architektury, které je třeba řešit. Proto se zavádění cloudu stále setkává s určitou mírou nejistoty. Četné průzkumy ukazují, že mezi hlavní obavy z přechodu na cloud patří: 1) bezpečnost, 2) ztráta dat, 3) ztráta kontroly. Jinak řečeno podniky hledají ujištění, že využitím cloudu nevystaví své podnikání riziku.

Postupy pro zajištění bezpečného prostředí cloud computingu definuje Cloud Security Alliance (CSA), neziskové sdružení, které na světový trh IT vzdělání přineslo vůbec první certifikaci v oblasti znalostí zabezpečení cloudu s názvem CCSK - Certificate of Cloud Security Knowledge.

HP Enterprise Education Services jako Master Training Partner organizace Cloud Security Alliance dodává školení Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Foundation (v3.1), které vybaví účastníky praktickými znalostmi z oblasti bezpečnosti cloudu potřebnými k pochopení problémů a jejich vyřešení. 2denní kurz pokrývá 14 hlavních domén nejnovějších pokynů Cloud Security Alliance a doporučení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). Zároveň slouží jako příprava na certifikační test CCSK, průkazné potvrzení odborné způsobilosti v oblasti Cloud Computing Security. 3denní verze školení Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Plus (V3.1) je rozšířená o praktická “hands-on” cvičení.

Obě školení mohou zájemci absolvovat ve Vzdělávacím centru HPE v Praze nebo Bratislavě. K dispozici je i virtuální kurz v anglickém jazyce.

Pro více informací neváhejte kontaktovat Vzdělávací centrum HPE.