Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Education, s.r.o., 30.11.2016, 10:24

Z iniciatívy Európskej komisie vznikol projekt Európsky týždeň odborných zručností. Jeho úlohou je priblížiť a zatraktívniť odborné vzdelávanie v očiach mladých. Príležitosti sa chopili nielen školy a štátne inštitúcie, ale aj zamestnávatelia a organizácie z celej Európy. K dnešnému dňu je registrovaných viac ako 640 aktivít – seminárov, konferencií, dní otvorených dverí, súťaží.

V Európe chýbajú kúrenári, inštalatéri, kuchári, či mäsiari. Pritom kvalitné odborné vzdelanie garantuje zamestnateľnosť. Stredoškoláci z gymnázií či obchodných akadémií sa zamestnajú kdekoľvek. Ich všeobecné vzdelanie nie je žiadané pre špecifické povolania. Na opačnom póle sú napríklad zlievači, operátori, či zdravotné sestry. Ich kariéra v odbore je takmer istá.* Ako mladým ukázať, že v odbornom vzdelávaní majú budúcnosť? Príkladmi, skúsenosťami, zážitkami a osobnými stretnutiami s úspešnými ľuďmi.

Slovensko musí pracovať nielen na podpore odborného vzdelávania, ale aj na rozvoji talentov. „Pre celý svet sa talent stáva základnou jednotkou konkurencieschopnosti. Sú to práve talenty – nie obchod, ani kapitál – ktoré dnes považujeme za najsilnejší faktor pre transformovanie ekonomiky,“ vysvetľuje Katarína Barabasová, Náborový pracovník, Adecco Slovakia.

Na Slovensku prebieha aj 5 workshopov Objav svoj talent personálnej agentúry Adecco Slovakia. Počas workshopov sa študenti oboznámia so súčasnou ekonomickou situáciou na Slovensku a jej vplyvom na regionálny trh práce. Prednášajúci radia, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, napísať si životopis či reagovať na pracovné ponuky.

Prednášajúci z Adecco sa venujú študentom končiacich ročníkov v odborných školách vo Veľkom Krtíši, Nitre, Martine, Handlovej a Prievidzi. Najväčší záujem prejavili školy o praktické skúsenosti, študentov zaujímal priebeh pracovných pohovorov a tipy, ako sa na ne pripraviť.

Personálna agentúra Adecco publikovala už tretíkrát medzinárodnú štúdiu Globálny index konkurencieschopnosti talentov. Štúdia hodnotí 109 krajín podľa ich schopnosti vyprodukovať, prilákať a najmä udržať si nadaných ľudí. Slovensko obsadilo 27. priečku vo svete a v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ mierne zaostáva. Výborné 2. miesto sme však obsadili práve v hodnotení a kvalite odbornej prípravy. Spôsob, ako naša krajina ďalej pracuje s talentovanými ľuďmi, ako ich rozvíja potenciál a akú má schopnosť prilákať nové talenty, nás však posúva smerom nadol v hodnotení.

Viac informácií a mapa slovenských podujatí: Európsky týždeň odborných zručností.

*ZDROJ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Uplatnenie absolventov strednych a vysokých škôl za rok 2015