Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela, 26.10.2016, 10:43

Referát ďalšieho vzdelávania UMB organizoval kurz Biznis protokol pre zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Účastníci a účastníčky kurzu získali základné poznatky z oblasti protokolu so zameraním na komunikačné situácie v kontakte s domácimi a zahraničnými návštevami na akademickej pôde. Referencie od účastníkov „Som rada, že som sa mohla zúčastniť kurzu Biznis protokol, nakoľko je to veľmi pútavá téma pre oblasť akademickej pôdy. Dozvedeli sme sa veľmi užitočné rady a skúsenosti, ktoré budem určite aplikovať do svojej praxe." „Lektorka pôsobila veľmi profesionálne – verbálna aj neverbálna komunikácia. Kurz bol veľmi zaujímavý a prínosný nie len pre pracovnú oblasť." „Kurz bol pre mňa prínosom. Napriek tomu, že bol krátky, naučili sme sa veľa užitočných pokynov, ktoré sa dajú preniesť do reálnych situácií."

Kurz Biznis protokol je určený jednotlivcom, ale aj firmám.

Cieľ kurzu

Pravidlá biznis protokolu si môže osvojiť každý, ale aplikovať ich v konkrétnej situácii je veľmi náročný proces. Okrem absolvovania kurzu je jeho dôležitou súčasťou aj osobná schopnosť, erudícia a prirodzený šarm. Ovládanie pravidiel protokolu v pracovnom aj v spoločenskom styku môže absolventovi pomôcť v kariére, pretože úspech niekedy určujú drobné, ale výrečné znamenia. Pravidlá biznis protokolu je dobré poznať, aby sme získali vlastný štýl a eleganciu. Je to o práci človeka na sebe samom. Vkus a takt nie sú vrodené vlastnosti, ale proces sebapoznania, vďaka ktorému dokážeme vhodným vystupovaním podčiarknuť svoju vlastnú identitu a individualitu. Toto všetko Vám umožní biznis protokol. Zamestnanec inštitúcie pôsobiacej v oblasti politiky, verejnej správy, či v iných oblastiach, často aj na medzinárodnej úrovni, ktorý je sebaistý v tomto umení, pôsobí dôveryhodne a spoločnosť a partneri ho aj tak vnímajú. Znalosť a správne využívanie pravidiel biznis protokolu nás oslobodzujú od prežitých konvencií, prinášajú sebavedomie a pomáhajú utvárať našu budúcnosť a vzťahy.

Tematické okruhy

 • ovládanie pravidiel biznis protokolu – základ firemnej kultúry
 • komunikačný model – základ pracovnej komunikácie
 • názorová tolerancia a pravidlá vzťahu nadriadený a podriadený
 • termín biznis protokol a jeho miesto v slovenských podnikoch a firmách
 • hierarchická hodnota styku v biznis protokole: oslovenie, predstavenie, vizitky, telefonovanie
 • príprava rokovania na medzinárodnej úrovni
 • selekcia spoločenských podnikov v rovine biznis protokolu
 • imidž zamestnanca
 • prezentácia a reprezentácia firmy na medzinárodnej úrovni
 • profesionalita a duševné zdravie v pracovnom procese
 • sebaúcta, sebavedomie, sebaovládanie
 • psychosomatický tlak: strach, úzkosť, stres, panika, fóbia, neuróza, depresia
 • kvalitné a nekvalitné prejavy biznis protokolu

Všetky informácie ohľadne kurzov nájdete na našej webovej stránke!

Jana Ševcová, koordinátorka kurzov