Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela, 14.10.2016, 13:27

Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Kariérne centrum UMB zorganizovali 7. ročník Univerzitného dňa kariéry 2016, veľtrhu pracovných príležitostí a kariérového poradenstva. Podujatie sa konalo pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. V stredu 5. októbra sa zaplnila slávnostná aula historickej budovy na Ekonomickej fakulte UMB množstvom študentov všetkých fakúlt UMB.

Univerzitný deň kariéry otvorili prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektor pre rozvoj a informatizáciu Ing. Marek Drímal, PhD., prodekanka pre rozvoj EF UMB doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. Hlavná organizátorka za Kariérne centrum Jana Ševcová, moderátorka podujatia Zuzana Ševčíková spolu so svojím organizačným tímom (študenti a študentky z odboru andragogika a sociálna práca) podujatie organizačne pripravili.

Cieľom Univerzitného dňa kariéry bolo podporiť komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov UMB s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na bakalárskych a diplomových prácach.

UDK sa členilo na výstavnú sekciu a sekciu career fair. V sekcii carrer fair sa spoločnosti prezentovali motivujúcimi a inšpirujúcimi wokrshopmi. Na workshopoch vystúpili úspešní zamestnanci firiem a odborníci z praxe.

Vo výstavnej sekcii sa firmy a organizácie prezentovali prostredníctvom výstavných stánkov. K dispozícií bola aj kariérová poradkyňa, ktorá počas celého podujatia poskytovala poradenstvo. Súčasťou veľtrhu bola tombola, kde študenti súťažili o vecné ceny Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študenti sa mohli na tohtoročnom podujatí stretnúť s predstaviteľmi nasledujúcich spoločností: Price Waterhouse Coopers, SwissRe, EY, Dell, KPMG, Henkel, Injoy agency, Information Planet, Adient Slovakia, IBM, Siemens, Decathlon, Deloitte, BDO, Kia Motors Slovakia, Lionbridge, Campleaders, Amazon, Grafton, TPA Horwath, Tesco stories, Neky – kariérové poradenstvo, CFA Institute, SAIA, Zadobe. Siedmeho ročníka Univerzitného dňa kariéry sa zúčastnilo 25 vystavovateľov.

Jana Ševcová, Kariérne centrum UMB


Firma Univerzita Mateja Bela ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
26.1 - 27.1.2018
50 €
2. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
86 €
3. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
4. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
5. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
64 €
6. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
7. Soft skills (Banská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
72 €
8. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
50 €
9. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €

Kurzy na mieru

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Soft skills (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 18 hodín
5. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.