Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 14.09.2016, 18:03

AIVD Vám prináša možnosť aktívne sa zapojiť do 16. ročníka podujatia Týždeň celoživotného učenia (Lifelong Learning Week) na Slovensku. Ide o podujatie, ktoré chce upozorniť na význam celoživotného učenia a priblížiť, resp. vysvetliť túto myšlienku širokej verejnosti. Program bude tvoriť séria konferencií, seminárov a ďalších odborných stretnutí, ako aj množstvo sprievodných podujatí určených pre laickú verejnosť. Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku uskutoční v termíne od 17. do 23. októbra 2016.

Podobne ako počas predchádzajúcich ročníkov sa aj v roku 2016 do Týždňa celoživotného učenia zapojí celý rad vzdelávacích inštitúcií a ďalší partneri. Záštitu nad podujatím prevzali minister školstva Peter Plavčan a minister práce Ján Richter. Očakávame početnú účasť zahraničných subjektov a osobností. Aktívnu účasť prisľúbili zástupcovia Európskej komisie či Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých, ktorej je AIVD členom.

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do projektu Týždeň celoživotného učenia. Ak túto príležitosť využijete, aj Vaša organizácia a jej aktivity sa stanú pevnou súčasťou tohtoročného Katalógu podujatí (každoročne ho tvoria dni otvorených dverí, ukážkové hodiny, otvorené prednášky, semináre, workshopy a pod.) – podrobný zoznam príkladov a ďalšie informácie nájdete na stránke www.tcu.sk.

Spoločnou ambíciou zapojených organizácií a partnerov Týždňa celoživotného učenia je propagovať a popularizovať myšlienky celoživotného vzdelávania a motivovať ľudí všetkých vekových kategórií na celom Slovensku k tomu, aby sa aktívne zapájali do ďalšieho vzdelávania. Vaším osobným prínosom a benefitom preto môže byť oslovenie potenciálnych klientov a partnerov, propagácia Vašej organizácie a podujatí usporiadaných v rámci Týždňa celoživotného učenia v celoslovenskom rozsahu, bezplatná účasť na hlavnej medzinárodnej konferencii a slávnostnej recepcii k 25. výročiu založenia AIVD, prezentácia v médiách v rámci informačnej kampane, možnosť nadviazať nové kontakty s domácimi i so zahraničnými odborníkmi či podpora úsilia zvýšiť celkový záujem o ďalšie vzdelávanie a skvalitnenie celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Veríme, že na našu výzvu zareagujete pozitívne a do projektu Týždeň celoživotného učenia sa zapojíte buď ako partner (výhody jednotlivých typov partnerstva na vyžiadanie zašleme), alebo prispejete zorganizovaním konkrétnej aktivity. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke https://www.tcu.sk/prihlaska/formular. Na základe vyplnenej prihlášky Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Schválené aktivity zaradíme bezplatne do Katalógu podujatí 2016, ktorý budeme priebežne aktualizovať. Katalóg poskytne všetkým záujemcom prehľad aktivít členov a partnerov AIVD organizovaných v rámci Týždňa celoživotného učenia.

Prihlášky možno posielať do 25. septembra 2016.