Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 CeMS, s.r.o., 30.08.2016, 10:38

​Rozmýšľate ako začať so systémom manažérstva tak, aby ste priviedli Vašu spoločnosť k úspešnému získaniu certifikátu systému manažérstva? Zhrnuli sme najčastejšie otázky aké dostávame od ľudí, ktorí sa prvý krát stretli s pojmom systém manažérstva. Postupne budeme prechádzať odpovede na otázky, ktoré trápia nejedného podnikateľa prípadne začínajúceho manažéra kvality.


Čo riešia medzinárodné normy ISO v oblasti systémov manažérstva ?

Jedná sa o súbor medzinárodných noriem a požiadaviek vydaných Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu ISO, ktoré by mala organizácia zaviesť do svojich pravidiel organizácie práce, a ktorými by sa mala organizácia riadiť.

Najčastejšie sa stretnete so:

Boli vydané aj ďalšie normy v oblasti systémov manažérstva ktoré pre malý priestor teraz neuvádzame.

Všetky normy ako aj ukážky z nich nájdete na medzinárodnej stránke iso.org alebo slovenskej stránkeunms.sk.

Najčastejšie vyskytujúca sa otázka na stretnutiach: ,,Ako získam certifikát čo mám urobiť ?“

Pre certifikáciu systému manažérstva je potrebné vykonať nasledovné činnosti:

  • preveriť požiadavky a nároky svojich zákazníkov na zavedenie a certifikáciu systémov manažérstva,
  • oboznámiť sa s požiadavkami príslušnej normy formou zakúpenia a preštudovania normy, konzultáciou so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá implementáciou prípadne certifikáciou systémov manažérstva alebo účasťou na školení,
  • implementovať požiadavky príslušnej normy vo vlastnej organizácií s pomocou konzultačnej spoločnosti alebo vlastnými silami,
  • výber certifikačnej spoločnosti, ktorú preferujete alebo preferuje Váš zákazník,
  • úspešné absolvovanie certifikačného auditu, ktorý vykoná certifikačná spoločnosť,
  • prevzatie požadovaného počtu certifikátov a správy o audite,
  • vykonanie nápravných opatrení z auditu.

V nasledovnom článku Vás ukážeme aké sú možnosti zavedenia systému manažérstva v organizácií.

ODPORÚČANÉ ČLÁNKY:

Máte systém manažérstva pod kontrolou?

Revízia normy ISO 9001:2015 – čo čaká organizáciu?


Firma CeMS, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
22.3 - 23.3.2018
468 €
2. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
28.3 - 29.3.2018
420 €
3. Manažér kvality ()
28.3 - 6.4.2018
672 €
4. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
4.4.2018
264 €
5. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
5.4 - 6.4.2018
420 €
6. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
12.4 - 13.4.2018
348 €
7. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
12.4 - 13.4.2018
420 €
8. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
19.4 - 20.4.2018
420 €
9. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
20.4 - 21.4.2018
348 €
10. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
24.4 - 27.4.2018
168 €
11. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
24.4 - 27.4.2018
168 €
12. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
26.4 - 27.4.2018
468 €
13. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
26.4 - 27.4.2018
168 €
14. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
3.5 - 4.5.2018
420 €
15. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
3.5.2018
216 €
16. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
4.5.2018
216 €
17. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
10.5 - 11.5.2018
420 €
18. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
10.5 - 11.5.2018
348 €
19. TPM – Totálne produktívna údržba ()
10.5 - 11.5.2018
348 €
20. Asertivita na pracovisku ()
17.5 - 18.5.2018
420 €
21. Príprava na Six Sigma ()
17.5 - 25.5.2018
624 €
22. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
24.5 - 25.5.2018
420 €
23. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
27.6.2018
108 €
24. MSA – Analýza systému merania ()
12.7 - 13.7.2018
348 €
25. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
12.9.2018
216 €
26. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
13.9 - 14.9.2018
420 €
27. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
20.9 - 21.9.2018
468 €
28. LEAN Management ()
26.9 - 28.9.2018
528 €
29. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
27.9 - 28.9.2018
420 €
30. Projektové riadenie ()
1.10 - 11.10.2018
888 €
31. Problem solving ()
2.10.2018
216 €
32. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
4.10 - 5.10.2018
420 €
33. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
8.10 - 9.10.2018
348 €
34. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
18.10 - 19.10.2018
468 €
35. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
24.10.2018
216 €
36. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
25.10 - 26.10.2018
420 €
37. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
25.10.2018
216 €
38. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
29.10 - 30.10.2018
420 €
39. Pocitový manažment ()
2.11.2018
264 €
40. Riadenie zásob a skladová logistika ()
2.11.2018
216 €
41. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
otvára sa podľa záujmu
708 €
42. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €
43. Základy projektového riadenia ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
44. Zostavenie projektového tímu ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
45. Manažment rizík ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
46. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
47. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
48. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
49. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
50. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
51. Príprava a plánovanie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
52. Riadenie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
53. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €

Kurzy na mieru

1. Asertivita na pracovisku ()
odporúčaný rozsah 2 dni
2. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
7. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
8. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
9. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
10. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
13. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
odporúčaný rozsah 2 dni
14. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
15. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. LEAN Management ()
odporúčaný rozsah 3 dni
17. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
18. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
19. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Manažér kvality ()
odporúčaný rozsah 4 dni
21. Manažment rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
odporúčaný rozsah 1 deň
23. MSA – Analýza systému merania ()
odporúčaný rozsah 2 dni
24. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
odporúčaný rozsah 2 dni
25. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
26. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Pocitový manažment ()
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
29. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
30. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
31. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Príprava a plánovanie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
35. Príprava na Six Sigma ()
odporúčaný rozsah 4 dni
36. Problem solving ()
odporúčaný rozsah 1 deň
37. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Projektové riadenie ()
odporúčaný rozsah 8 dní
39. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
odporúčaný rozsah 8 dní
40. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
odporúčaný rozsah 2 dni
41. Riadenie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
42. Riadenie zásob a skladová logistika ()
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
odporúčaný rozsah 2 dni
44. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
odporúčaný rozsah 2 dni
45. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
odporúčaný rozsah 2 dni
46. TPM – Totálne produktívna údržba ()
odporúčaný rozsah 2 dni
47. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
48. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
49. Základy projektového riadenia ()
odporúčaný rozsah 1 deň
50. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
51. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
52. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
odporúčaný rozsah 1 deň
53. Zostavenie projektového tímu ()
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.