Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 CeMS, s.r.o., 30.08.2016, 10:38

​Rozmýšľate ako začať so systémom manažérstva tak, aby ste priviedli Vašu spoločnosť k úspešnému získaniu certifikátu systému manažérstva? Zhrnuli sme najčastejšie otázky aké dostávame od ľudí, ktorí sa prvý krát stretli s pojmom systém manažérstva. Postupne budeme prechádzať odpovede na otázky, ktoré trápia nejedného podnikateľa prípadne začínajúceho manažéra kvality.


Čo riešia medzinárodné normy ISO v oblasti systémov manažérstva ?

Jedná sa o súbor medzinárodných noriem a požiadaviek vydaných Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu ISO, ktoré by mala organizácia zaviesť do svojich pravidiel organizácie práce, a ktorými by sa mala organizácia riadiť.

Najčastejšie sa stretnete so:

Boli vydané aj ďalšie normy v oblasti systémov manažérstva ktoré pre malý priestor teraz neuvádzame.

Všetky normy ako aj ukážky z nich nájdete na medzinárodnej stránke iso.org alebo slovenskej stránkeunms.sk.

Najčastejšie vyskytujúca sa otázka na stretnutiach: ,,Ako získam certifikát čo mám urobiť ?“

Pre certifikáciu systému manažérstva je potrebné vykonať nasledovné činnosti:

  • preveriť požiadavky a nároky svojich zákazníkov na zavedenie a certifikáciu systémov manažérstva,
  • oboznámiť sa s požiadavkami príslušnej normy formou zakúpenia a preštudovania normy, konzultáciou so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá implementáciou prípadne certifikáciou systémov manažérstva alebo účasťou na školení,
  • implementovať požiadavky príslušnej normy vo vlastnej organizácií s pomocou konzultačnej spoločnosti alebo vlastnými silami,
  • výber certifikačnej spoločnosti, ktorú preferujete alebo preferuje Váš zákazník,
  • úspešné absolvovanie certifikačného auditu, ktorý vykoná certifikačná spoločnosť,
  • prevzatie požadovaného počtu certifikátov a správy o audite,
  • vykonanie nápravných opatrení z auditu.

V nasledovnom článku Vás ukážeme aké sú možnosti zavedenia systému manažérstva v organizácií.

ODPORÚČANÉ ČLÁNKY:

Máte systém manažérstva pod kontrolou?

Revízia normy ISO 9001:2015 – čo čaká organizáciu?


Firma CeMS, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
24.5 - 25.5.2018
420 €
2. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
26.6 - 29.6.2018
168 €
3. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
27.6 - 29.6.2018
168 €
4. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
27.6.2018
108 €
5. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
28.6 - 29.6.2018
168 €
6. MSA – Analýza systému merania ()
12.7 - 13.7.2018
348 €
7. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
6.9 - 7.9.2018
420 €
8. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
12.9.2018
216 €
9. TPM – Totálne produktívna údržba ()
13.9 - 14.9.2018
348 €
10. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
13.9 - 14.9.2018
420 €
11. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
20.9 - 21.9.2018
468 €
12. LEAN Management ()
26.9 - 28.9.2018
528 €
13. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
27.9 - 28.9.2018
420 €
14. Projektové riadenie ()
1.10 - 11.10.2018
888 €
15. Problem solving ()
2.10.2018
216 €
16. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
4.10 - 5.10.2018
420 €
17. Manažér kvality ()
4.10 - 12.10.2018
672 €
18. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
8.10 - 9.10.2018
348 €
19. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
11.10 - 12.10.2018
420 €
20. Asertivita na pracovisku ()
18.10 - 19.10.2018
420 €
21. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
18.10 - 19.10.2018
468 €
22. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
23.10 - 24.10.2018
420 €
23. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
24.10.2018
216 €
24. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
25.10 - 26.10.2018
420 €
25. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
25.10.2018
216 €
26. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
26.10.2018
216 €
27. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
29.10 - 30.10.2018
420 €
28. Pocitový manažment ()
2.11.2018
264 €
29. Riadenie zásob a skladová logistika ()
2.11.2018
216 €
30. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
2.11 - 3.11.2018
348 €
31. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
8.11 - 9.11.2018
420 €
32. Príprava na Six Sigma ()
8.11 - 16.11.2018
624 €
33. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
12.11 - 13.11.2018
348 €
34. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
15.11 - 16.11.2018
468 €
35. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
21.11.2018
264 €
36. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
22.11 - 23.11.2018
420 €
37. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
29.11 - 30.11.2018
420 €
38. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
30.11.2018
216 €
39. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
13.12 - 14.12.2018
468 €
40. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
41. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
42. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
otvára sa podľa záujmu
708 €
43. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €
44. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
45. Príprava a plánovanie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
46. Riadenie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
47. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
48. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
49. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
50. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
51. Základy projektového riadenia ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
52. Zostavenie projektového tímu ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
53. Manažment rizík ()
otvára sa podľa záujmu
348 €

Kurzy na mieru

1. Asertivita na pracovisku ()
odporúčaný rozsah 2 dni
2. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
7. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
8. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
9. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
10. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
13. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
odporúčaný rozsah 2 dni
14. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
15. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. LEAN Management ()
odporúčaný rozsah 3 dni
17. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
18. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
19. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Manažér kvality ()
odporúčaný rozsah 4 dni
21. Manažment rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
odporúčaný rozsah 1 deň
23. MSA – Analýza systému merania ()
odporúčaný rozsah 2 dni
24. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
odporúčaný rozsah 2 dni
25. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
26. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Pocitový manažment ()
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
29. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
30. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
31. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Príprava a plánovanie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
35. Príprava na Six Sigma ()
odporúčaný rozsah 4 dni
36. Problem solving ()
odporúčaný rozsah 1 deň
37. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Projektové riadenie ()
odporúčaný rozsah 8 dní
39. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
odporúčaný rozsah 8 dní
40. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
odporúčaný rozsah 2 dni
41. Riadenie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
42. Riadenie zásob a skladová logistika ()
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
odporúčaný rozsah 2 dni
44. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
odporúčaný rozsah 2 dni
45. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
odporúčaný rozsah 2 dni
46. TPM – Totálne produktívna údržba ()
odporúčaný rozsah 2 dni
47. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
48. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
49. Základy projektového riadenia ()
odporúčaný rozsah 1 deň
50. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
51. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
52. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
odporúčaný rozsah 1 deň
53. Zostavenie projektového tímu ()
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.