Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 CeMS, s.r.o., 30.08.2016, 10:38

​Rozmýšľate ako začať so systémom manažérstva tak, aby ste priviedli Vašu spoločnosť k úspešnému získaniu certifikátu systému manažérstva? Zhrnuli sme najčastejšie otázky aké dostávame od ľudí, ktorí sa prvý krát stretli s pojmom systém manažérstva. Postupne budeme prechádzať odpovede na otázky, ktoré trápia nejedného podnikateľa prípadne začínajúceho manažéra kvality.


Čo riešia medzinárodné normy ISO v oblasti systémov manažérstva ?

Jedná sa o súbor medzinárodných noriem a požiadaviek vydaných Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu ISO, ktoré by mala organizácia zaviesť do svojich pravidiel organizácie práce, a ktorými by sa mala organizácia riadiť.

Najčastejšie sa stretnete so:

Boli vydané aj ďalšie normy v oblasti systémov manažérstva ktoré pre malý priestor teraz neuvádzame.

Všetky normy ako aj ukážky z nich nájdete na medzinárodnej stránke iso.org alebo slovenskej stránkeunms.sk.

Najčastejšie vyskytujúca sa otázka na stretnutiach: ,,Ako získam certifikát čo mám urobiť ?“

Pre certifikáciu systému manažérstva je potrebné vykonať nasledovné činnosti:

  • preveriť požiadavky a nároky svojich zákazníkov na zavedenie a certifikáciu systémov manažérstva,
  • oboznámiť sa s požiadavkami príslušnej normy formou zakúpenia a preštudovania normy, konzultáciou so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá implementáciou prípadne certifikáciou systémov manažérstva alebo účasťou na školení,
  • implementovať požiadavky príslušnej normy vo vlastnej organizácií s pomocou konzultačnej spoločnosti alebo vlastnými silami,
  • výber certifikačnej spoločnosti, ktorú preferujete alebo preferuje Váš zákazník,
  • úspešné absolvovanie certifikačného auditu, ktorý vykoná certifikačná spoločnosť,
  • prevzatie požadovaného počtu certifikátov a správy o audite,
  • vykonanie nápravných opatrení z auditu.

V nasledovnom článku Vás ukážeme aké sú možnosti zavedenia systému manažérstva v organizácií.

ODPORÚČANÉ ČLÁNKY:

Máte systém manažérstva pod kontrolou?

Revízia normy ISO 9001:2015 – čo čaká organizáciu?


Firma CeMS, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Zostavenie projektového tímu ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
2. Manažment rizík ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
3. Projektové riadenie ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
4. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
5. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
6. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
7. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
8. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
9. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
168 €
10. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
11. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
12. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
13. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
14. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
15. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
16. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
17. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
18. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
19. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
20. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
otvára sa podľa záujmu
708 €
21. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €
22. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
otvára sa podľa záujmu
168 €
23. Základy projektového riadenia ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
24. Riadenie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
25. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
otvára sa podľa záujmu
168 €
26. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
27. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
28. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
29. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
30. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
31. Manažér kvality pre pokročilých ()
otvára sa podľa záujmu
864 €
32. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
33. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
34. MSA – Analýza systému merania ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
35. LEAN Management ()
otvára sa podľa záujmu
528 €
36. Six Sigma tréning ()
otvára sa podľa záujmu
624 €
37. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
38. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
otvára sa podľa záujmu
264 €
39. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
40. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
41. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
42. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
43. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €
44. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
45. Príprava a plánovanie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €

Kurzy na mieru

1. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
6. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
7. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
8. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
10. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
11. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
13. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
odporúčaný rozsah 2 dni
14. LEAN Management ()
odporúčaný rozsah 3 dni
15. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
17. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Manažér kvality pre pokročilých ()
odporúčaný rozsah 4 dni
19. Manažment rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
odporúčaný rozsah 1 deň
21. MSA – Analýza systému merania ()
odporúčaný rozsah 2 dni
22. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
odporúčaný rozsah 2 dni
23. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
24. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
25. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
26. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
27. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
28. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
29. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
30. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
31. Príprava a plánovanie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Projektové riadenie ()
odporúčaný rozsah 8 dní
34. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
odporúčaný rozsah 8 dní
35. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
odporúčaný rozsah 2 dni
36. Riadenie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
37. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
odporúčaný rozsah 2 dni
38. Six Sigma tréning ()
odporúčaný rozsah 4 dni
39. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
odporúčaný rozsah 2 dni
40. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
41. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
42. Základy projektového riadenia ()
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
44. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
45. Zostavenie projektového tímu ()
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.