Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Albisa s.r.o., 17.08.2016, 12:45

Chcete od svojich ľudí vyšší výkon a nové veci? Vysvetľujete im, motivujete ich, tlačíte na nich a oni stále nič? V tomto článku vám popíšem najväčšiu chybu pri motivácii ľudí a tiež vám poradím, ako sa jej vyhnúť. ​**Najčastejšia a najrozšírenejšia chyba pri motivácii iných ľudí je, keď si myslíme, že sú rovnakí, ako sme my.** Preto im hovoríme veci, ktoré sú dôležité pre nás. Ale tie veci často nie sú dôležité pre nich. Práve naopak, naše argumenty ich vydesia, odradia, alebo nahnevajú.

Viete si predstaviť človeka Cholerika? Aká je jeho motivácia - ako sa správa a o čo usiluje? Asi si poviete, že to je žlčovitý človek, ktorý chce všetko okolo seba meniť a každému rozkazovať.

Viete si predstaviť Flegmatika? Aká je jeho motivácia - ako sa správa a o čo usiluje? Možno vás napadne, že sa veľmi neprejavuje, pohodlne sedí v kresle a zdá sa, že je mu všetko jedno. Len nech sa nič nemení a len žiadne konflikty.

Teraz si predstavte motivačný rozhovor Cholerika s Flegmatikom. Cholerik bude Flegmatika motivovať tým, že zapojením sa do nového projektu bude môcť rozkazovať iným ľuďom. Že bude prvý, kto vystúpi na najvyššiu horu podnikateľského sveta. A všetci ho budú obdivovať, že dosiahol nemožné.

Čo bude pri tom počuť Flegmatik? „Poplach najvyššieho stupňa! Ten Cholerik chce zničiť všetky moje životné istoty! Chce, aby som sa hádal s inými ľuďmi a nútil ich šplhať do výšok, kam by som sa ja dobrovoľne nikdy nevybral. Veď pohodlné kreslo je oveľa príjemnejšie, ako vrchol hory, kde je zima, prší tam a fúka tam silný vietor.“

Ako asi dopadne taký motivačný rozhovor? Ako rozhovor človeka s mimozemšťanom. Flegmatik sa stiahne do ulity a bude dúfať, že Cholerikova smršť nejako prehrmí a on to v pokoji prežije. To preto, že vnútorná motivácia Flegmatika je diametrálne odlišná od vnútornej motivácie Cholerika.

Príklad z praxe.

To, že ľudia obvykle prisudzujú iným ľuďom svoju motiváciu bolo pekne vidieť na jednom z mojich otvorených školení „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>“.

Na školení robíme cvičenie, pri ktorom si účastníci najprv určia vlastný typ osobnosti (motivácie). Každý z nás je totiž originál, v ktorom sú naskladané všetky štyri osobnostné typy – Cholerik, Sangvinik, Flegmatik i Melancholik. Niektorý z tých typov osobnosti obvykle prevažuje, iné sa vyskytujú len zriedkavo.

Potom účastníci tipujú, ktorý typ osobnosti (motivácie) prevláda u iných účastníkov. Zaujímavé je porovnanie, aký hlavný typ motivácie určí človek sám sebe a aký hlavný typ motivácie mu odhadnú iní účastníci školenia. Sebahodnotenie a hodnotenie inými ľuďmi sa obvykle zhoduje na 90 – 95%.

Niekedy sa ale výsledky sebahodnotenia a hodnotenia inými ľuďmi dramaticky líšia. Samuel, majiteľ obchodnej firmy, sám seba ohodnotil, že najviac v jeho osobnosti prevláda Bavič Sangvinik– až 60% zo 100. Pri tom sa celý čas na školení prejavoval ako typický šéf – Direktor Cholerik. A dokonca aj iní účastníci ho hodnotili, že má v sebe až 50% Cholerika.

Samuelovi sa z nejakého dôvodu viac páčilo byť Sangvinikom a svoju šéfovskú pozíciu spájal práve s týmto typom osobnosti.

Zaujímavé bolo určovanie vnútornej motivácie iného účastníka školenia - Martina, konateľa inej spoločnosti. Martin sám seba hodnotil, že má až 50% šéfovskej osobnosti Direktora Cholerika. Ostatní účastníci školenia mu tipovali 40% Cholerika. Jediný Samuel mu tipoval až 60% Baviča Sangvinika. Presne tak, ako videl sám seba. Zdalo sa mu, že sa na seba s Martinom osobnostne veľmi podobajú.

Samuel mal pravdu v tom, že sa s Martinom v niečom veľmi podobali. Aj keď chybne vyhodnocoval vonkajšie prejavy jednotlivých typov osobnosti. To by Samuelovi v praxi mohlo spôsobovať rôzne nedorozumenia.


Čo robiť v takej situácii, keď chceme človeka motivovať a on sa všemožne vykrúca? Dôležité je:

1. Uvedomiť si, aký sme typ osobnosti – aká je naša hlavná motivácia.

2. „Prečítať“ vnútornú motiváciu dotyčného, čo je dôležité pre neho.

3. Pri motivačnom rozhovore zdôrazňovať priority dotyčného človeka, a nie tie svoje.


Ako určiť vlastný typ osobnosti i typ motivácie dotyčného človeka sa dozviete v e-booku „Motivácia: Čo nás poháňa a prečo si s niekým nerozumieme“. Stiahnite si ho bezplatne na http://www.albisa.sk/e-book-motivacia/

Alebo príďte na školenie: „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>“.

Alexander Birčák