Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Albisa s.r.o., 17.08.2016, 12:45

Chcete od svojich ľudí vyšší výkon a nové veci? Vysvetľujete im, motivujete ich, tlačíte na nich a oni stále nič? V tomto článku vám popíšem najväčšiu chybu pri motivácii ľudí a tiež vám poradím, ako sa jej vyhnúť. ​**Najčastejšia a najrozšírenejšia chyba pri motivácii iných ľudí je, keď si myslíme, že sú rovnakí, ako sme my.** Preto im hovoríme veci, ktoré sú dôležité pre nás. Ale tie veci často nie sú dôležité pre nich. Práve naopak, naše argumenty ich vydesia, odradia, alebo nahnevajú.

Viete si predstaviť človeka Cholerika? Aká je jeho motivácia - ako sa správa a o čo usiluje? Asi si poviete, že to je žlčovitý človek, ktorý chce všetko okolo seba meniť a každému rozkazovať.

Viete si predstaviť Flegmatika? Aká je jeho motivácia - ako sa správa a o čo usiluje? Možno vás napadne, že sa veľmi neprejavuje, pohodlne sedí v kresle a zdá sa, že je mu všetko jedno. Len nech sa nič nemení a len žiadne konflikty.

Teraz si predstavte motivačný rozhovor Cholerika s Flegmatikom. Cholerik bude Flegmatika motivovať tým, že zapojením sa do nového projektu bude môcť rozkazovať iným ľuďom. Že bude prvý, kto vystúpi na najvyššiu horu podnikateľského sveta. A všetci ho budú obdivovať, že dosiahol nemožné.

Čo bude pri tom počuť Flegmatik? „Poplach najvyššieho stupňa! Ten Cholerik chce zničiť všetky moje životné istoty! Chce, aby som sa hádal s inými ľuďmi a nútil ich šplhať do výšok, kam by som sa ja dobrovoľne nikdy nevybral. Veď pohodlné kreslo je oveľa príjemnejšie, ako vrchol hory, kde je zima, prší tam a fúka tam silný vietor.“

Ako asi dopadne taký motivačný rozhovor? Ako rozhovor človeka s mimozemšťanom. Flegmatik sa stiahne do ulity a bude dúfať, že Cholerikova smršť nejako prehrmí a on to v pokoji prežije. To preto, že vnútorná motivácia Flegmatika je diametrálne odlišná od vnútornej motivácie Cholerika.

Príklad z praxe.

To, že ľudia obvykle prisudzujú iným ľuďom svoju motiváciu bolo pekne vidieť na jednom z mojich otvorených školení „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>“.

Na školení robíme cvičenie, pri ktorom si účastníci najprv určia vlastný typ osobnosti (motivácie). Každý z nás je totiž originál, v ktorom sú naskladané všetky štyri osobnostné typy – Cholerik, Sangvinik, Flegmatik i Melancholik. Niektorý z tých typov osobnosti obvykle prevažuje, iné sa vyskytujú len zriedkavo.

Potom účastníci tipujú, ktorý typ osobnosti (motivácie) prevláda u iných účastníkov. Zaujímavé je porovnanie, aký hlavný typ motivácie určí človek sám sebe a aký hlavný typ motivácie mu odhadnú iní účastníci školenia. Sebahodnotenie a hodnotenie inými ľuďmi sa obvykle zhoduje na 90 – 95%.

Niekedy sa ale výsledky sebahodnotenia a hodnotenia inými ľuďmi dramaticky líšia. Samuel, majiteľ obchodnej firmy, sám seba ohodnotil, že najviac v jeho osobnosti prevláda Bavič Sangvinik– až 60% zo 100. Pri tom sa celý čas na školení prejavoval ako typický šéf – Direktor Cholerik. A dokonca aj iní účastníci ho hodnotili, že má v sebe až 50% Cholerika.

Samuelovi sa z nejakého dôvodu viac páčilo byť Sangvinikom a svoju šéfovskú pozíciu spájal práve s týmto typom osobnosti.

Zaujímavé bolo určovanie vnútornej motivácie iného účastníka školenia - Martina, konateľa inej spoločnosti. Martin sám seba hodnotil, že má až 50% šéfovskej osobnosti Direktora Cholerika. Ostatní účastníci školenia mu tipovali 40% Cholerika. Jediný Samuel mu tipoval až 60% Baviča Sangvinika. Presne tak, ako videl sám seba. Zdalo sa mu, že sa na seba s Martinom osobnostne veľmi podobajú.

Samuel mal pravdu v tom, že sa s Martinom v niečom veľmi podobali. Aj keď chybne vyhodnocoval vonkajšie prejavy jednotlivých typov osobnosti. To by Samuelovi v praxi mohlo spôsobovať rôzne nedorozumenia.


Čo robiť v takej situácii, keď chceme človeka motivovať a on sa všemožne vykrúca? Dôležité je:

1. Uvedomiť si, aký sme typ osobnosti – aká je naša hlavná motivácia.

2. „Prečítať“ vnútornú motiváciu dotyčného, čo je dôležité pre neho.

3. Pri motivačnom rozhovore zdôrazňovať priority dotyčného človeka, a nie tie svoje.


Ako určiť vlastný typ osobnosti i typ motivácie dotyčného človeka sa dozviete v e-booku „Motivácia: Čo nás poháňa a prečo si s niekým nerozumieme“. Stiahnite si ho bezplatne na http://www.albisa.sk/e-book-motivacia/

Alebo príďte na školenie: „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>“.

Alexander Birčák


Firma Albisa s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Mentální techniky na zvládání stresu - Praha (Praha)
23.4.2020
3 625 Kč
2. Emoční inteligence – jak zvládat hněv v práci Praha (Praha)
14.5.2020
7 250 Kč
3. Motivácia, Leadership a Asertivita pri zvyšovaní produktivity… (Košice)
otvára sa podľa záujmu
145 €
4. Tajemství motivace lidí odhaleno - Praha (Praha)
otvára sa podľa záujmu
7 250 Kč
5. Ako efektívne predávať (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
290 €
6. Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I. - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
580 €
7. Ako riešiť konflikty s nadhľadom. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
580 €
8. Čo robia úspešní, aby boli úspešní. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
290 €
9. Aktivizácia podvedomia pre osobný rast a úspech (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
580 €
10. Ako zvládať manipuláciu pri predaji a nákupe - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
580 €
11. Asertivita pre šéfov - LEADERSHIP II. - Košice (Košice)
otvára sa podľa záujmu
290 €
12. Ako zvládať stres v práci. Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
290 €
13. Emočná inteligencia pre šéfov - ako zvládať hnev v práci - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
290 €
14. Chcete vedieť motivovať? (Poprad)
otvára sa podľa záujmu
30 €
15. Mentálne techniky na zvládanie stresu - Košice (Košice)
otvára sa podľa záujmu
145 €
16. Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
290 €
17. Mentálne techniky na zvládanie stresu - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
145 €
18. Motivácia, Leadership a Asertivita pri zvyšovaní produktivity… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
145 €
19. Motivace, Leadership a Asertivita při zvyšování produktivity… (Praha)
otvára sa podľa záujmu
7 250 Kč
20. Tajomstvo motivácie ľudí odhalené - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
290 €
21. Tajomstvo motivácie ľudí odhalené - Košice (Košice)
otvára sa podľa záujmu
290 €
22. Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I. - Košice (Košice)
otvára sa podľa záujmu
580 €
23. Jak vést lidi s nadhledem - LEADERSHIP I. - Praha (Praha)
otvára sa podľa záujmu
14 500 Kč
24. Asertivita pre šéfov - LEADERSHIP II. - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
290 €
25. Asertivita pro šéfy - LEADERSHIP II. - Praha (Praha)
otvára sa podľa záujmu
7 250 Kč
26. Emočná inteligencia pre šéfov - ako zvládať hnev v práci - Bratislava (Košice)
otvára sa podľa záujmu
290 €
27. Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci - Košice (Košice)
otvára sa podľa záujmu
290 €
28. Jak nastartovat sebe a své lidi v práci - Praha (Praha)
otvára sa podľa záujmu
7 250 Kč
29. Ako zvládať manipuláciu pri predaji a nákupe - Košice (Košice)
otvára sa podľa záujmu
580 €
30. Jak zvládat manipulaci při prodeji a nákupu - Praha (Praha)
otvára sa podľa záujmu
14 450 Kč
31. Osobnostné portrétovanie Lumina Spark - ochutnávka - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
145 €
32. Osobnostné portrétovanie Lumina Spark - ochutnávka - Košice (Košice)
otvára sa podľa záujmu
145 €
33. Úvod do Osobnostního portrétování Lumina Spark - Praha (Praha)
otvára sa podľa záujmu
3 625 Kč
34. Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju č. 1 - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
145 €
35. Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju č. 1 - Košice (Košice)
otvára sa podľa záujmu
145 €
36. Sebepoznáním k osobnímu rozvoji č. 1 - Praha (Praha)
otvára sa podľa záujmu
3 625 Kč
37. 5 krokov k efektívnemu tímu - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
145 €
38. Ako robiť efektívne porady - Bratislava (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
145 €
39. Prijímacie pohovory - Košice (Košice)
otvára sa podľa záujmu
290 €
40. Hodnotící pohovory - Praha (Praha)
otvára sa podľa záujmu
7 250 Kč
41. Ako zvládať problémových klientov v stavebníctve - Kežmarok (Kežmarok)
otvára sa podľa záujmu
290 €
42. Motivácia, Leadership a Asertivita pri zvyšovaní produktivity… (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
145 €
43. Mentálne techniky na zvládanie stresu - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
145 €
44. Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju č. 1 - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
145 €
45. Ako robiť efektívne porady - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
145 €
46. 5 krokov k efektívnemu tímu - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
145 €
47. Emočná inteligencia pre šéfov - ako zvládať hnev v práci - Banská… (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
290 €
48. Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I. - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
580 €
49. Asertivita pre šéfov - LEADERSHIP II. - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
290 €
50. Tajomstvo motivácie ľudí odhalené - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
290 €
51. Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
290 €
52. Ako zlepšiť svoj osobný výkon a tímovú spoluprácu - Bratislava. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
145 €
53. Jak zlepšit svůj osobní výkon a týmovou spolupráci - Praha. (Praha)
otvára sa podľa záujmu
3 625 Kč
54. Ako zlepšiť svoj osobný výkon a tímovú spoluprácu - Košice. (Košice)
otvára sa podľa záujmu
145 €

Kurzy na mieru

1. 5 krokov k efektívnemu tímu - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
2. 5 krokov k efektívnemu tímu - Bratislava (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
3. Ako efektívne predávať (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
5. Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci - Bratislava (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
6. Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci - Košice (Košice)
odporúčaný rozsah 1 deň
7. Ako robiť efektívne porady - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
8. Ako robiť efektívne porady - Bratislava (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
9. Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I. - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I. - Bratislava (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I. - Košice (Košice)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Ako zvládať manipuláciu pri predaji a nákupe - Bratislava (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Ako zvládať manipuláciu pri predaji a nákupe - Košice (Košice)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Ako zvládať problémových klientov v stavebníctve - Kežmarok (Kežmarok)
odporúčaný rozsah 1 deň
15. Hodnotící pohovory - Praha (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
16. Jak nastartovat sebe a své lidi v práci - Praha (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Jak vést lidi s nadhledem - LEADERSHIP I. - Praha (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Jak zvládat manipulaci při prodeji a nákupu - Praha (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Mentálne techniky na zvládanie stresu - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
20. Mentálne techniky na zvládanie stresu - Bratislava (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
21. Mentálne techniky na zvládanie stresu - Košice (Košice)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
22. Mentální techniky na zvládání stresu - Praha (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
23. Motivace, Leadership a Asertivita při zvyšování produktivity… (Praha)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
24. Motivácia, Leadership a Asertivita pri zvyšovaní produktivity… (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
25. Motivácia, Leadership a Asertivita pri zvyšovaní produktivity… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
26. Motivácia, Leadership a Asertivita pri zvyšovaní produktivity… (Košice)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
27. Osobnostné portrétovanie Lumina Spark - ochutnávka - Bratislava (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
28. Osobnostné portrétovanie Lumina Spark - ochutnávka - Košice (Košice)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
29. Prijímacie pohovory - Košice (Košice)
odporúčaný rozsah 1 deň
30. Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju č. 1 - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
31. Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju č. 1 - Bratislava (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
32. Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju č. 1 - Košice (Košice)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
33. Sebepoznáním k osobnímu rozvoji č. 1 - Praha (Praha)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
34. Tajemství motivace lidí odhaleno - Praha (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
35. Tajomstvo motivácie ľudí odhalené - Banská Bystrica (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
36. Tajomstvo motivácie ľudí odhalené - Bratislava (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
37. Tajomstvo motivácie ľudí odhalené - Košice (Košice)
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Úvod do Osobnostního portrétování Lumina Spark - Praha (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.