Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 09.08.2016, 17:58

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do projektu Týždeň celoživotného učenia (TCU). Veríme, že túto príležitosť využijete a aj Vaša organizácia a jej aktivity sa stanú pevnou súčasťou TCU. Každoročne ho tvoria dni otvorených dverí, ukážkové hodiny, konferencie, otvorené prednášky, semináre, workshopy a pod.

Na základe vyplnenej prihlášky Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Schválené aktivity zaradíme bezplatne do Katalógu podujatí 2016, ktorý v auguste zverejníme a budeme priebežne aktualizovať. Katalóg poskytne všetkým záujemcom prehľad aktivít členov a partnerov AIVD organizovaných v rámci TCU. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tcu.sk.