Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 01.08.2016, 13:24

Absolvent strednej a vysokej školy má za sebou určitú odbornú prípravu na výkon svojej profesie. Disponuje vedomosti, schopnosťami, zručnosťami na kvalifikovaný a kvalitný výkon práce. Absolventi sú plní ambícií, motivácie, akčnosti a nadšení vkročiť do brán svojho profesijného života. Ale častokrát práve príprava na pracovný pohovor ich môže demotivovať v hľadaní si práce, nakoľko to nie je súčasťou odbornej prípravy stredných a vysokých škôl a je veľmi náročná.
CHCEŠ VEDIEŤ AKO NA TO?

AKO SI SPRÁVNE NAPÍSAŤ ŽIVOTOPIS?

AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM NA PRACOVNOM POHOVORE?

AKO ZVLÁDNUŤ PRACOVNÝ POHOVOR V ANGLICKOM ČI NEMECKOM JAZYKU?

ALEBO NÁJSŤ TÚ SPRÁVNU CESTU K POVOLANIU POMOCOU WORKSHOPU ZÁŽITKOVÉHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVA?

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka kurzy KARIÉRNEHO ŠTARTU.

Cieľom jednotlivých kurzov je zvýšiť šance účastníkov kurzu na trhu práce. Pomôcť im zistiť informácie o svojich silných a slabých stránkach. Naučiť ich, ako má vyzerať kvalitný životopis. Umožniť im získať a doplniť si vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešný priebeh pracovného pohovoru. Zlepšiť ich schopnosť komunikovať v nemeckom/anglickom jazyku na pracovnom pohovore.

Viac informácii na našej webovej stránke!

Kontakt: kurzy@umb.sk

Jana Ševcová, koordinátorka kurzov