Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela, 01.08.2016, 13:24

Absolvent strednej a vysokej školy má za sebou určitú odbornú prípravu na výkon svojej profesie. Disponuje vedomosti, schopnosťami, zručnosťami na kvalifikovaný a kvalitný výkon práce. Absolventi sú plní ambícií, motivácie, akčnosti a nadšení vkročiť do brán svojho profesijného života. Ale častokrát práve príprava na pracovný pohovor ich môže demotivovať v hľadaní si práce, nakoľko to nie je súčasťou odbornej prípravy stredných a vysokých škôl a je veľmi náročná.
CHCEŠ VEDIEŤ AKO NA TO?

AKO SI SPRÁVNE NAPÍSAŤ ŽIVOTOPIS?

AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM NA PRACOVNOM POHOVORE?

AKO ZVLÁDNUŤ PRACOVNÝ POHOVOR V ANGLICKOM ČI NEMECKOM JAZYKU?

ALEBO NÁJSŤ TÚ SPRÁVNU CESTU K POVOLANIU POMOCOU WORKSHOPU ZÁŽITKOVÉHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVA?

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka kurzy KARIÉRNEHO ŠTARTU.

Cieľom jednotlivých kurzov je zvýšiť šance účastníkov kurzu na trhu práce. Pomôcť im zistiť informácie o svojich silných a slabých stránkach. Naučiť ich, ako má vyzerať kvalitný životopis. Umožniť im získať a doplniť si vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešný priebeh pracovného pohovoru. Zlepšiť ich schopnosť komunikovať v nemeckom/anglickom jazyku na pracovnom pohovore.

Viac informácii na našej webovej stránke!

Kontakt: kurzy@umb.sk

Jana Ševcová, koordinátorka kurzov


Firma Univerzita Mateja Bela ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
27.4 - 28.4.2018
65 €
2. Soft skills (Banská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
72 €
3. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
50 €
4. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
5. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
6. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
7. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
8. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
64 €
9. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
86 €

Kurzy na mieru

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Soft skills (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 18 hodín
5. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.