Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela, 01.08.2016, 13:24

Absolvent strednej a vysokej školy má za sebou určitú odbornú prípravu na výkon svojej profesie. Disponuje vedomosti, schopnosťami, zručnosťami na kvalifikovaný a kvalitný výkon práce. Absolventi sú plní ambícií, motivácie, akčnosti a nadšení vkročiť do brán svojho profesijného života. Ale častokrát práve príprava na pracovný pohovor ich môže demotivovať v hľadaní si práce, nakoľko to nie je súčasťou odbornej prípravy stredných a vysokých škôl a je veľmi náročná.
CHCEŠ VEDIEŤ AKO NA TO?

AKO SI SPRÁVNE NAPÍSAŤ ŽIVOTOPIS?

AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM NA PRACOVNOM POHOVORE?

AKO ZVLÁDNUŤ PRACOVNÝ POHOVOR V ANGLICKOM ČI NEMECKOM JAZYKU?

ALEBO NÁJSŤ TÚ SPRÁVNU CESTU K POVOLANIU POMOCOU WORKSHOPU ZÁŽITKOVÉHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVA?

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka kurzy KARIÉRNEHO ŠTARTU.

Cieľom jednotlivých kurzov je zvýšiť šance účastníkov kurzu na trhu práce. Pomôcť im zistiť informácie o svojich silných a slabých stránkach. Naučiť ich, ako má vyzerať kvalitný životopis. Umožniť im získať a doplniť si vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešný priebeh pracovného pohovoru. Zlepšiť ich schopnosť komunikovať v nemeckom/anglickom jazyku na pracovnom pohovore.

Viac informácii na našej webovej stránke!

Kontakt: kurzy@umb.sk

Jana Ševcová, koordinátorka kurzov


Firma Univerzita Mateja Bela ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Biznis protokol (Banská Bystrica)
25.11.2017
35 €
2. Soft skills (Banská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
72 €
3. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
50 €
4. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
5. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
86 €
6. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
7. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
8. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
64 €
9. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
otvára sa polročne
50 €
10. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €

Kurzy na mieru

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Biznis protokol (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Soft skills (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 18 hodín
6. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín
8. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.