Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 01.08.2016, 13:12

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prichádza s projektom pre spoločnosti „kurzy šité na mieru“. Týmto vytvára vzdelávací priestor pre spoločnosti, organizácie a pod., ktoré majú záujem aby si ich zamestnanci rozšírili svoje zručnosti, vedomosti, schopnosti formou vzdelávania. Je dôležité, aby firmy investovali do svojich ľudských zdrojov.
Ponúkame kurzy zamerané na rozvoj rôznych oblasti napr.

 • Komunikácia
 • Prezentácia
 • Sebapoznanie
 • Sebapresadenie
 • Prevencia syndrómu vyhorenia
 • Formovanie tímového ducha
 • Biznis protokol
 • Cudzie jazyky
 • Administratívne minimum
 • Firemná kultúra a etika
 • Pracovná záťaž
 • a mnoho ďalších, nakoľko máme kvalifikovaných odborníkov z rôznych oblastí a to až zo 6 fakúlt: Ekonomická fakulta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta.

V súčasnosti je momentálne najväčší záujem o rozvíjanie komunikačných zručností. Tím referátu ďalšieho vzdelávania je flexibilný, kreatívny, inovatívny a pomôže Vám nájsť vhodnú vzdelávaciu aktivitu podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Ako na to? Ako prebieha požiadavka na prípravu kurzu na mieru?

Zamestnanec alebo HR pracovník spoločnosti nám odošle požiadavku na kurz pre svojich zamestnancov. Referát ďalšieho vzdelávania podľa požiadaviek zadávateľskej firmy dohodne predbežnú osnovu. Komunikační partneri sú koordinátor kurzov, zadávateľ požiadaviek a lektor. Upravíme osnovu podľa Vašich požiadaviek, a tak vytvoríme predpoklad pre kvalitné vzdelávanie.

Kurzy ušijeme presne na mieru na základe požiadaviek Vašej spoločnosti.

Kontakt: kurzy@umb.sk


Viac na našej webovej stránke!

Jana Ševcová, koordinátorka kurzov