Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela, 01.08.2016, 13:12

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prichádza s projektom pre spoločnosti „kurzy šité na mieru“. Týmto vytvára vzdelávací priestor pre spoločnosti, organizácie a pod., ktoré majú záujem aby si ich zamestnanci rozšírili svoje zručnosti, vedomosti, schopnosti formou vzdelávania. Je dôležité, aby firmy investovali do svojich ľudských zdrojov.
Ponúkame kurzy zamerané na rozvoj rôznych oblasti napr.

 • Komunikácia
 • Prezentácia
 • Sebapoznanie
 • Sebapresadenie
 • Prevencia syndrómu vyhorenia
 • Formovanie tímového ducha
 • Biznis protokol
 • Cudzie jazyky
 • Administratívne minimum
 • Firemná kultúra a etika
 • Pracovná záťaž
 • a mnoho ďalších, nakoľko máme kvalifikovaných odborníkov z rôznych oblastí a to až zo 6 fakúlt: Ekonomická fakulta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta.

V súčasnosti je momentálne najväčší záujem o rozvíjanie komunikačných zručností. Tím referátu ďalšieho vzdelávania je flexibilný, kreatívny, inovatívny a pomôže Vám nájsť vhodnú vzdelávaciu aktivitu podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Ako na to? Ako prebieha požiadavka na prípravu kurzu na mieru?

Zamestnanec alebo HR pracovník spoločnosti nám odošle požiadavku na kurz pre svojich zamestnancov. Referát ďalšieho vzdelávania podľa požiadaviek zadávateľskej firmy dohodne predbežnú osnovu. Komunikační partneri sú koordinátor kurzov, zadávateľ požiadaviek a lektor. Upravíme osnovu podľa Vašich požiadaviek, a tak vytvoríme predpoklad pre kvalitné vzdelávanie.

Kurzy ušijeme presne na mieru na základe požiadaviek Vašej spoločnosti.

Kontakt: kurzy@umb.sk


Viac na našej webovej stránke!

Jana Ševcová, koordinátorka kurzov


Firma Univerzita Mateja Bela ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
27.4 - 28.4.2018
65 €
2. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
3. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
4. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
64 €
5. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
86 €
6. Soft skills (Banská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
72 €
7. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
50 €
8. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
9. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €

Kurzy na mieru

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Soft skills (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 18 hodín
5. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.