Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 19.04.2011, 9:58

Tiež niekedy rozmýšľate, kam smeruje firemné vzdelávanie?

Zamestnanci získavajú znalosti väčšinou pasívne, maximálne spolu s lektorom vyriešia prípadovú štúdiu. Po návrate do práce nevedia presne aplikovať získané poznatky a prínosy sú nulové. Je pritom jedno či ide o otvorené alebo firemné semináre.

Ako teda smerovať firemné vzdelávanie, aby malo pre firmu maximálny prínos?

  • vzdelávajte také aktivity, ktoré skutočne potrebujete, pretože tam kde je potreba je aj vysoká pravdepodobnosť zavedenia získaného know-how,
  • maximálne využívajte prístup, kde sa zamestnanci učia v praxi,
  • pristupujte s jasným cieľom k dlhodobému vzdelávaniu, jasne definujte prínos pre účastníka a pre firmu,
  • pri riešení projektu s firmou sa snažte, aby firma vystupovala ako kouč a Vaši pracovníci sami realizovali projekt,
  • vždy sa vyplatí investovať do školenia, ktorého cieľom je zvýšenie motivácie zamestnancov – dobre motivovaný tím dokáže to čo dobre zaplatený špecialista,
  • vždy sa oplatí overiť si, kde firma už danú metódu implementovala v praxi.

Ako môžete posunúť seba aj svojich kolegov Vám ukážeme na stretnutí

Personálna práca a štíhle administratívne procesy

V stredu 27. 4. 2011

Čas: 9:00 – 16:00

Miesto: Palace Hotel Polom, P. O. Hviezdoslava 22, Žilina

Aký program Vás čaká?

1) Nový svet podnikov – od informácií k znalostiam, od zamestnancov k spolupodnikateľom

prof. Ján Košturiak, Fraunhofer IPA Slovakia

2) Tímová práca – podniková univerzita

Ing. Miroslav Marek, Centrum průmyslového inženýrství s.r.o.

3) Ako vzdelávajú v Slovalco a.s.

Ing. Ján Odzgan, Slovalco, a.s.

4) Vzdelávanie s okamžitými prínosmi

Ing. Jiří Bohdálek, Metalurg Steel, s.r.o.

5) HR flexibilne a efektívne

Ing. Viera Lukáčová, Ing. Zuzana Mrovčáková, Hour, spol. s r.o.

6) Workshop spojený s diskusiou

prof. Ján Košturiak, Fraunhofer IPA Slovakia

7) Štíhla administratíva

prof. Felicita Chromjaková, Fraunhofer IPA Slovakia

Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke: http://www.ipaslovakia.sk/udalost_view.aspx?id_u=306


Firma IPA Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
19.10 - 20.10.2017
1 920 €
2. Inovácie (Žilina)
19.10 - 20.10.2017
384 €
3. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
23.10.2017
960 €
4. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
7.11.2017
174 €
5. Akadémia inovácií (Slovensko)
7.11 - 8.11.2017
1 536 €
6. Ako inovovať produkty a služby (Spišská Nová Ves )
7.11 - 8.11.2017
384 €
7. Logistik Expert (Žilina)
7.11 - 8.11.2017
2 268 €
8. Projektovanie logistických systémov (Žilina)
7.11 - 8.11.2017
384 €
9. Deň majstrov (Gbeľany)
7.11.2017
216 €
10. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
8.11.2017
174 €
11. Časové štúdie (Žilina)
9.11 - 10.11.2017
384 €
12. Nové trendy v obrábaní (Mýto)
9.11.2017
216 €
13. Líder expert pre majstrov (Žilina)
9.11.2017
960 €
14. Time manažment a self manažment (Žilina)
13.11 - 14.11.2017
384 €
15. FMEA a Global 8D (Žilina)
13.11.2017
174 €
16. TPM Expert (Žilina)
14.11 - 8.12.2017
1 152 €
17. Ako si vybudovať digitálny ekosystém (Bratislava)
14.11.2017
216 €
18. Lean Expert (Žilina)
15.11 - 16.11.2017
2 388 €
19. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
15.11.2017
192 €
20. Lean Expert (Žilina)
15.11.2017
2 388 €
21. Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov (Slovensko)
15.11.2017
1 944 €
22. Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže (Žilina)
15.11 - 16.11.2017
384 €
23. Systematické odstraňovanie plytvania z procesov (Žilina)
16.11.2017
192 €
24. Tvorba systému údržby (Žilina)
20.11.2017
174 €
25. Green logistika (Žilina)
5.12.2017
174 €
26. Nové trendy v materiáloch - kompozity (Brno)
5.12.2017
216 €
27. Svetová robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
7.12.2017
192 €
28. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
13.2.2018 - 14.2.2019
3 480 €
29. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
otvára sa polročne
174 €
30. Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie… (Prešov)
otvára sa ročne
216 €
31. Keď menej je viac (Hustopeče)
otvára sa polročne
180 €
32. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva (Žilina)
otvára sa ročne
7 200 €
33. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
34. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
otvára sa podľa záujmu
1 800 €
35. Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a… (Žilina)
otvára sa polročne
174 €
36. Implementácia štíhlej výroby v podniku (Žilina)
otvára sa ročne
192 €
37. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
174 €
38. Digitálny podnik (Bratislava)
otvára sa ročne
216 €
39. Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni - s exkurziou (Frenštát pod Radhoštěm)
otvára sa polročne
180 €
40. Lean a štandardizácia na vstrekolisoch - s exkurziou v BOGE… (Žilina)
otvára sa polročne
192 €
41. MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy (Žilina)
otvára sa ročne
4 080 €
42. Benchmarkový audit (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
1 320 €
43. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
otvára sa polročne
174 €
44. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
45. Obchod a marketing (Žilina)
otvára sa ročne
384 €
46. Odmeňovanie zamestnancov (Žilina)
otvára sa ročne
384 €
47. Základy štíhlej logistiky (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
192 €
48. Ako inovovať podnikateľský model a procesy (Dubnica nad Váhom)
otvára sa ročne
384 €

Kurzy na mieru

1. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
3. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
odporúčaný rozsah 5 dní
4. FMEA a Global 8D (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
5. Green logistika (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
6. Keď menej je viac (Hustopeče)
odporúčaný rozsah 1 deň
7. Lean a štandardizácia na vstrekolisoch - s exkurziou v BOGE… (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
9. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
10. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
11. Líder expert pre majstrov (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
12. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
13. Ľudia okolo nás (Oravská Lesná)
odporúčaný rozsah 4 dni
14. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
16. Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni - s exkurziou (Frenštát pod Radhoštěm)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Svetová robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Time manažment a self manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. Tvorba systému údržby (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externé, kvalifikačne  (Žilina)