Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 27.04.2016, 10:53

Systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001 je určený pre všetky typy a veľkosti organizácií z rôznych odvetví v ktorejkoľvek lokalite na svete. EnMS predstavuje účinný nástroj pre manažérov, ktorí sa rozhodli systematicky znižovať náklady súvisiace so spotrebou všetkých druhov energií, či už je to napr. elektrina, plyn, para alebo rôzne druhy palív.

ISO 50001 – Čo je cieľ?

 • Poskytnúť organizáciám z verejného a súkromného sektora nástroj na systematické znižovanie spotrieb energií
 • Podporiť zlepšovanie ukazovateľov hospodárenia s energiami
 • Zlepšiť energetickú efektívnosť prostredníctvom organizačných a technických opatrení
 • Vytvoriť rámec na riešenie problémov a dosahovanie cieľov v oblasti využívania energií
 • Uľahčiť komunikáciu pri riadení energetických zdrojov
 • Podporiť hľadanie nových energeticky účinných technológií
 • Pomôcť organizáciám lepšie využívať svoje súčasné energeticky náročné aktíva

ISO 50001 – Ako funguje?

Vychádza z P-D-C-A cyklu, ktorý zabezpečuje trvalé zlepšovanie systému energetického manažérstva a poskytuje rámec na:

 • definovanie politiky podporujúcej efektívne využívanie energie
 • dosiahnutie cieľov a zvýšenie energetickej efektívnosti
 • prijímanie rozhodnutí súvisiacich s využívaním a spotrebou energií
 • stanovenie východiskovej hodnoty a monitoringu spotreby energií
 • preskúmavanie politiky a efektivity systému
 • neustále zlepšovanie systému energetického manažérstva

Môže sa integrovať s inými systémami riadenia (ISO 9001, ISO 14001).

ISO 50001 – Príklady úspor z praxe

 • Vypínací program a regulácia osvetlenia nad robotmi vo výrobných halách veľkej výrobnej organizácií = úspora 30 000 €
 • Analýza a uprednostňovanie energeticky efektívnych liniek v strojárskej výrobe, úspora 10% spotreby el. energie = cca 40 000 €
 • Zatemnenie svetlíkov v staršej výrobnej hale prinieslo zníženie teploty v letných mesiacoch o 4˚C, náhrada za klimatizačné jednotky = úspora cca 35 000 €
 • Všetky tieto opatrenia boli prijaté na základe analýzy a meraní počas implementácie ISO 50001

ISO 50001 – Aké prináša benefity?

Služby ASTRAIA Certification v oblasti EnMS:

 • Akreditovaná certifikácia podľa ISO 50001:2011
 • Audity zhody a pred-certifikačné audity EnMS
 • Školenia implementačných tímov
 • Školenia interných audítorov

ISO 50001 – Naše referencie

Disponujeme uznávanými odborníkmi na využívanie a spotreby energií.Vykonali sme audity podľa ISO 50001 v spoločnostiach:

 • GGB Slovakia s.r.o.
 • ALMATY HEATING NETWORK Kazachstan
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
 • RAKHAT JSC Kazachstan

Vykonali sme školenia, implementačných tímov a interných audítorov systému manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001, pre odbornú verejnosť a taktiež na kľúč pre spoločnosti:

 • SLOVALCO a.s.
 • SlovakiaSLOVNAFT a.s. Slovakia
 • Slovenské cukrovary s.r.o. člen skupiny AGRANA

Viac k systému manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001 nájdete na astraia.sk http://www.astraia.sk/index.php?page=iso-50001


Firma ASTRAIA® Certification, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (Nitra)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.