Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
7.11 - 9.11.2017
260 €
2. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
21.11.2017
120 €
3. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
21.11 - 23.11.2017
220 €
4. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
21.11 - 22.11.2017
180 €
5. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
21.11.2017
120 €
6. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
30.1 - 31.1.2018
230 €
7. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
30.1 - 31.1.2018
275 €
8. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
6.2 - 8.2.2018
320 €
9. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
13.2 - 14.2.2018
275 €
10. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
13.3 - 15.3.2018
375 €

Kurzy na mieru

1. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
6. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
10. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.