Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
7. ONLINE - Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. ONLINE - Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. ONLINE - Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. ONLINE - Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.