Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
3.4 - 4.4.2018
180 €
2. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
4.4 - 6.4.2018
220 €
3. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
10.4 - 11.4.2018
230 €
4. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
17.4 - 18.4.2018
230 €
5. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
24.4.2018
100 €
6. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
24.4.2018
130 €
7. Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle ISO 9001 (Bratislava)
24.4 - 26.4.2018
320 €
8. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
3.5.2018
109 €
9. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
15.5 - 17.5.2018
260 €
10. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
4.9 - 5.9.2018
180 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle ISO 9001 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 32 hodín
4. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
7. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
9. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.