Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
4.9 - 5.9.2017
180 €
2. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
5.9 - 8.9.2017
220 €
3. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
5.9 - 6.9.2017
180 €
4. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
12.9 - 14.9.2017
375 €
5. Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží (Bratislava)
12.9 - 13.9.2017
275 €
6. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
19.9 - 20.9.2017
230 €
7. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
20.9.2017
120 €
8. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave (Bratislava)
3.10 - 4.10.2017
180 €
9. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
7.11 - 9.11.2017
260 €
10. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
5.12 - 7.12.2017
375 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
6. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.