Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Metrológia hmotnosti: Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a… (Bratislava)
12.5 - 14.5.2020
287 €
2. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
12.5 - 14.5.2020
387 €
3. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
13.5.2020
129 €
4. Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov a meračov tepla (Bratislava)
26.5 - 28.5.2020
232 €
5. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
2.6 - 4.6.2020
387 €
6. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
2.6 - 4.6.2020
332 €
7. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
3.6.2020
129 €
8. Metrológia geometrických veličín: dĺžka,uhol, modul: dĺžka (Bratislava)
9.6 - 10.6.2020
287 €
9. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
16.6 - 17.6.2020
238 €
10. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
8.9 - 9.9.2020
188 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
2. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrológia geometrických veličín: dĺžka,uhol, modul: dĺžka (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrológia hmotnosti: Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
10. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.