Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
20.11 - 22.11.2018
220 €
2. Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín (Bratislava)
20.11.2018
180 €
3. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
20.11 - 21.11.2018
180 €
4. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
29.1 - 31.1.2019
275 €
5. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
30.1.2019
109 €
6. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
5.2.2019
100 €
7. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
12.2 - 14.2.2019
320 €
8. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave -… (Bratislava)
19.3.2019
100 €
9. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
20.3 - 22.3.2019
260 €
10. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
2.4.2019
120 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
6. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave -… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 hodiny

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.