Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. Ako kúpiť správny respirátor? ONLINE (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
7. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
9. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.