Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
4.9.2018
100 €
2. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
4.9 - 6.9.2018
220 €
3. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
4.9 - 5.9.2018
180 €
4. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
11.9 - 12.9.2018
275 €
5. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
18.9 - 20.9.2018
320 €
6. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
19.9.2018
120 €
7. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
20.9.2018
109 €
8. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
24.10 - 25.10.2018
230 €
9. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
6.11 - 8.11.2018
260 €
10. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
20.11 - 21.11.2018
180 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
7. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 hodiny

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.