Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
6.11 - 7.11.2019
238 €
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
12.11 - 14.11.2019
282 €
3. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
19.11.2019
130 €
4. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
19.11.2019
105 €
5. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
19.11.2019
129 €
6. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
19.11 - 21.11.2019
232 €
7. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
19.11.2019
160 €
8. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
28.1.2020
129 €
9. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
4.2 - 5.2.2020
188 €
10. Overovanie a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody - od. č. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €

Kurzy na mieru

1. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Overovanie a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody - od. č. (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.