Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
28.1 - 29.1.2020
238 €
2. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
29.1.2020
129 €
3. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
3.2.2020
188 €
4. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
4.2.2020
130 €
5. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
4.2 - 5.2.2020
188 €
6. Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi - Výklad normy… (Bratislava)
6.2.2020
105 €
7. Metrológia teploty a postupy kalibrácie/Odporové snímače teploty (Bratislava)
11.2 - 13.2.2020
287 €
8. Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných… (Bratislava)
26.2.2020
129 €
9. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
9.3.2020
105 €
10. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
13.3.2020
129 €

Kurzy na mieru

1. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 14 hodín
3. Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi - Výklad normy… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Metrológia teploty a postupy kalibrácie/Odporové snímače teploty (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.