Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
28.1 - 29.1.2020
238 €
2. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
28.1.2020
129 €
3. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
4.2 - 5.2.2020
188 €
4. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
17.3.2020
160 €
5. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
130 €
6. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
282 €
7. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
105 €
8. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
129 €
9. Overovanie a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody - od. č. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
10. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
232 €

Kurzy na mieru

1. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Overovanie a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody - od. č. (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.