Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:13

Dňa 29.6.2016 sa koná v SMU v Bratislave odborné školenie „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“.

Kurz „Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania“, ktoré je určené: 1. pre organizátorov, ktorí nie sú akreditovaní a chcú organizovať Skúšky spôsobilosti, porovnávacie merania, 2. pre laboratóriá skúšobné, či kalibračné, aby vedeli, čo majú očakávať od organizátora týchto skúšok, aký má zmysel prihlásiť sa na daný program. Laboratóriá musia byť kritické, keď si sami svojpomocne niekedy navzájom organizujú skúšky spôsobilosti. Musia vedieť, čo SNAS môže uznať a čo nemôže neuznať, čo je požadované od SNAS, aby výsledky takýchto porovnaní boli oficiálne akceptovateľné. Na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/ teda www.smu.sk - odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihláška na odborný kurz. Na vyžiadanie si pozvánku môžete požiadať i e-mailom: vzdelavanie@smu.gov.sk

Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
23.1 - 25.1.2018
375 €
2. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
24.1 - 25.1.2018
230 €
3. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
6.2 - 7.2.2018
100 €
4. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
6.2 - 8.2.2018
220 €
5. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
6.2 - 7.2.2018
180 €
6. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
7.2 - 9.2.2018
320 €
7. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
13.2 - 14.2.2018
275 €
8. Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia (Bratislava)
21.2 - 22.2.2018
275 €
9. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
13.3 - 15.3.2018
375 €
10. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
17.4 - 18.4.2018
230 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
2. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
7. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
9. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.