Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 31.03.2011, 13:36

Podnikateľská univerzita
Minulý rok otvorila brány pre prvých študentov žilinská Podnikateľská univerzita. Stojí za ňou známy český ekonóm Milan Zelený, ktorý pôsobí na Fordham University v New Yorku, Ján Košturiak, prezident spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia a ďalší odborníci z praxe. Cieľom je naštartovať nový systém vzdelávania podnikateľov.

V ostatnom čase sa stále častejšie stretávame s obrazmi firiem, ktoré v priebehu niekoľkých mesiacov spadli z piedestálu prosperujúcej, rastúcej a vyvážajúcej firmy až na samé dno. Minuli sa finančné prostriedky, sklady sa naopak naplnili tovarom, ktorý zrazu nikto nepotrebuje, začalo sa prepúšťať… Pred majiteľmi, akcionármi i manažmentom sa vynoril celý rad otázok. V čom sme urobili chybu? Je naozaj za všetko zodpovedná iba kríza? Dalo sa to predvídať a postupne prijímať opatrenia? A čo teraz? Kde hľadať riešenie? Aké prijať opatrenia? Čo s ľuďmi? Netreba začať zmenami u seba? Kde sa mám dozvedieť ako na to?

Ani prepustení a nezamestnanosťou ohrození pracovníci to nemajú jednoduchšie. Možností zamestnať sa ubúda, mzdy klesajú, neistota rastie. Aj oni si kladú otázky a mnohí z nich dokonca podobné. Hľadať prácu alebo skúsiť podnikať? Otvoriť si živnosť alebo vytvoriť menšiu rodinnú firmu? Možnosti sú, ale kto poradí ako začať? Úplne rovnako sú na tom čerství absolventi vysokých škôl. Teoretické znalosti síce získali, na to majú aj diplom, ale praktické skúsenosti a všestranný rozhľad im jednostranne zameraná škola nedala. A vysoké školy pre podnikateľov jednoducho nemáme.

Systém vzdelávania podnikateľov nezodpovedá dnešnej turbulentnej dobe, keď potrebujeme ľudí, ktorí vedia rýchlo reagovať na príležitosti, ale zároveň uchránia firmu pred zlými rozhodnutiami. Mnohé firmy už prešli fázou „detstva“ a potrebujú optimalizovať svoje vnútorné procesy, ale hlavne rásť smerom von. Je dôležité správne kombinovať prístupy priemyselného inžinierstva s inovačnými metódami. Mnohí podnikatelia hovoria, že potrebujú rozvíjať seba aj svojich spolupracovníkov, ale nemajú čas. Dlho sme rozmýšľali nad riešením tohto protirečenia a vyšlo jediné riešenie – rozvíjať svoje schopnosti a učiť sa na riešení problémov svojej vlastnej firmy, súčasne robiť svoju prácu a zároveň sa učiť nové dôležité veci.

Okrem vyučovania vo forme seminárov a tréningov majú účastníci štúdia možnosť zúčastniť sa aj vybraných konferencií a stretnutí s významnými podnikateľmi zo Slovenska a Českej republiky. V prvom semestri vystúpili pred účastníkmi aj známi podnikatelia – napríklad Miroslav Trnka (ESET), Stanislav Bernard (Pivovar Bernard), Ivan Boruta (Borcad), Peter Krištofovič (Salve Group), Miloslav Karaffa (Elcom) a iní. Navštívili sme aj spoločnosti IKEA, VRM, Embraco, Ipesoft a ďalšie.

Koncept štúdia je pripravený tak, že účastníci dostanú študijné materiály väčšinou v elektronickej podobe tak, aby mohli študovať individuálne. Spoločné stretnutia sú zamerané na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny kaučing. Štúdium je ukončené záverečným projektom a jeho obhajobou počas záverečnej skúšky. Úspešní absolventi získajú Certifikát MŠ SR.

Aké sú názory účastníkov na Podnikateľskú univerzitu?

Daniel Kudláček, Manažment kvality, BORCAD cz, s.r.o.

Prečo ste sa prihlásili na Podnikateľskú univerzitu?
V rámci své práce ve společnosti Borcad jsem postupem času dospěl do fáze, kdy mi začala scházet hlubší znalost a pochopení strategického managementu, inovace managementu a zejména jsem se potřeboval znalostně dostat více do pozice leadera a mentora. V rámci globálu firmy mi chyběl majitelský-podnikatelský pohled na firmu a její budoucnost. Z dosavadních absolvovaných vzdělávacích akcí i např. MBA jsem si vždy donesl velmi mnoho informací, které ale bylo složité použít v praxi a tím získat znalost. Zcela evidentně mi ale chyběly odpovědi na otázku „proč“. Proč mám vytvářet strategie, inovovat, vést lidi, řídit proces, rozvíjet partnerství s dodavateli a zákazníky zrovna takto? Musím nutně aplikovat učebnicové příklady (mnohdy vzdálené od praxe) a zkušenosti z jiných firem i s jejich chybami? Nebo vytvořit vlastní systém řízení na míru šitý potřebám firmy. To jsou věci a myšlenky, které se v běžné vzdělávací instituci nenaučím. Proto, když jsem se seznámil s konceptem „Podnikatelské univerzity“, požádal jsem majitele pana Ivana Borutu, zda by mi studium umožnil.

Máte za sebou prvý semester. V čom vidíte najväčší prínos?

  1. Energetizace. Vždy po absolvovaném semináři odjíždím s vnitřním pocitem uspokojení že vím, jak mám věc (problém, změnu) vyřešit lépe. Přínosem je rozhodně propojení teorie s praxí, množství zajímavých příkladů ze světa. Velmi oceňuji, že lektoři jsou odborníci z praxe, mnozí jsou majiteli významných firem a seznamují nás s praktickou realitou podnikání.
  2. Zní to velmi obecně, ale jiný pohled na svět a věci jak se dějí a proč se dějí, vlastní pohled na budoucnost.
  3. Když se podívám dovnitř do Borcadu a na řízení majitele Ivana Boruty, vím proč se rozhoduje právě tak, rozumím jeho rozhodnutím a více je podporuji – synergie. Samozřejmě, že nové poznání odkrývá nedostatky, které jsem dosud neviděl tak zřetelně, ale zároveň netušené možnosti pro nové řešení, prostě sokratovsky: „Vím, co vím. Čím víc toho vím, objevuji větší prostor pro poznání.“
  4. Výhodu vidím i v tom, že kolegové studenti jsou z různých oborů podnikání, diskuze nad probíranými tématy pak jsou velmi inspirativní, např. pokud řešíme inovace výroby zákusků, analogicky s tím mě napadají možnosti inovace svého procesu – perfektní brainstorming.

Ktoré témy Vás najviac zaujali a prečo?
Finanční řízení – protože je to oblast se kterou jsem dosud tolik nepracoval, přitom oblast finančního řízení a plánování, controlingu, cash flow a posuzování finančního zdraví podniku je nesmírně důležitá. Procesní management – pro mě zajímavé mapování procesů, analýzy vnitřní logiky procesů a organizačních přerušení. Inovace výrobků a služeb – zajímavá funkční analýza, definice systémového pohledu na produkt. Organizace podniku – velmi dobře byly popsány společné znaky moderních organizačních konceptů, strategická a operativní pružnost podniků, model ZIPF (budování vlastní soustavy řízení).

Použili ste už niečo v praxi z toho, čo ste sa naučili?
Protože v poslední době hodně pracuji s našimi klíčovými dodavateli, měním kritéria pro posouzení schopnosti k dodávkám a kvalitě, posuzuji jejich finanční zdraví, procesy, hodnotové toky a zejména styl jejich řízení, strategie, inovativnost a vnitřní podnikatelské prostředí jako takové. Co se týče inovací jsme u nás zvyklí trvale inovovat jak výrobky tak procesy v rámci naší strategie, nemohu proto říct, že bych dělal něco zásadně jinak. Připravuji však větší inovaci svého procesu v horizontu 3 let.

V rámci svých pracovních aktivit jsem se pustil do nového klinického hodnocení zdravotnických prostředků, které však provádím nejen z hlediska medicínské legislativy, ale zároveň s marketingovým a inovačním pohledem. Výsledkem byl námět na zlepšení funkcí a uživatelského rozhraní zdravotnického prostředku – dnes tedy vyvíjíme druhou generaci.

Ing. Ivana Tvrdovská, PhD., Majiteľka firmy, Tvrdovski s.r.o.

Prečo ste sa prihlásili na Podnikateľskú univerzitu?
Už dlhodobejšie som sledovala projekty, ktoré IPA Slovakia realizovala a zdali sa mi veľmi zmysluplné. Pri zakladaní vlastnej firmy som si bola vedomá potreby komplexného pohľadu na riešenie problémov, ktoré so spúšťaním firmy treba riešiť. V tom čase „vyšla“ IPA Slovakia s myšlienkou Podnikateľskej univerzity, čomu som sa veľmi potešila, nakoľko študijný program zastrešuje všetky témy, ktoré je potrebné poznať a následne riešiť pri založení a rozbehu firmy. Dostala som ponuku absolvovať toto štúdium, za čo som všetkým veľmi povďačná, verím, že práve vďaka rozšíreným obzorom zo štúdia budem môcť vlastnému podnikaniu pridať niečo naviac.

Máte za sebou prvý semester. V čom vidíte najväčší prínos?
Najväčší prínos prvého semestra vidím najmä v tom, že sme dostali šancu študovať na PU. Myslím tým veľmi dômyselný formát štúdia práve pre inžinierov, magistrov, teda ľudí, ktorí už svoje „životné vzdelanie“ majú za sebou a predsa si uvedomujú potrebu študovať, nakoľko doba je veľmi turbulentná a vedomostí, nie informácií (ako nás učia), nikdy nie je dosť. To je ad 1. Ad 2., najväčší prínos v PU vidím najmä v tom, že od každého vyučujúceho počujeme slovo morálka, etika, vzťahy, spoľahlivosť. Nie je to nejaký nezmyselný tréning na dosiahnutie rýchleho úspechu, zarábanie veľkých peňazí v hlavnej priorite, ale dosahovanie úžitku svojho podnikania pre okolie, ľudí, prostredie, ktoré tvoríme. A to pomocou nového dizajnu, inováciami, poctivou výrobou, poctivým prístupom a poctivým jednaním.

Ktoré témy Vás najviac zaujali a prečo?
Pre mňa boli všetky témy dôležité a zaujímavé, no spoločnosť intenzívne pracuje s inováciami a dizajnom na poprednom mieste a mne to dáva tiež veľký zmysel v oblasti, v ktorej pracujem. Dôležitý je marketing a obchod, nie „obchodnícke praktiky“, dôležitá je štandardizácia, nie byrokracia; dôležitý je systém a organizácia, nie kostnatá hierarchia atď. Chcem spomenúť ešte jednu vec, nie je to téma, ale akcia. Veľký význam pre ľudí majú osobné príklady. Mne veľmi dobre padli osobné „svedectvá“ o ceste k úspechu práve od ľudí, ktorí sú v súčasnosti vnímaní ako úspešní podnikatelia. Osobné návštevy u nich vo firmách, ktoré boli súčasťou štúdia, sa nedajú nahradiť žiadnou teóriou.

Použili ste už niečo v praxi z toho, čo ste sa naučili?
V praxi som použila dosť vecí, aj keď niektoré sa musia uplatňovať systematicky v čase. Spomeniem aspoň niečo – obchodná značka, marketingové nástroje, procesné riadenie, štandardizácia procesov, inovačný projekt.

Viac informácií
Práve prebieha druhý semester Podnikateľskej univerzity, do ktorého sa môžete zapojiť na skúšobné obdobie, alebo máte možnosť prihlásiť sa do prvého semestra, ktorý začína v septembri 2011. Viac informácií Vám rada poskytne Milena Košturiaková, kosturiakova@ipaslovakia.sk.


Firma IPA Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
19.10 - 20.10.2017
1 920 €
2. Inovácie (Žilina)
19.10 - 20.10.2017
384 €
3. Logistik Expert (Žilina)
7.11 - 8.11.2017
2 268 €
4. Akadémia inovácií (Slovensko)
7.11 - 8.11.2017
1 536 €
5. Projektovanie logistických systémov (Žilina)
7.11 - 8.11.2017
384 €
6. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
7.11.2017
174 €
7. Deň majstrov (Gbeľany)
7.11.2017
216 €
8. Ako inovovať produkty a služby (Spišská Nová Ves )
7.11 - 8.11.2017
384 €
9. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
8.11.2017
174 €
10. Časové štúdie (Žilina)
9.11 - 10.11.2017
384 €
11. Nové trendy v obrábaní (Mýto)
9.11.2017
216 €
12. Líder expert pre majstrov (Žilina)
9.11.2017
960 €
13. Time manažment a self manažment (Žilina)
13.11 - 14.11.2017
384 €
14. FMEA a Global 8D (Žilina)
13.11.2017
174 €
15. TPM Expert (Žilina)
14.11 - 8.12.2017
1 152 €
16. Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov (Slovensko)
14.11.2017
1 944 €
17. Ako si vybudovať digitálny ekosystém (Bratislava)
14.11.2017
216 €
18. Lean Expert (Žilina)
15.11.2017
2 388 €
19. Lean Expert (Žilina)
15.11 - 16.11.2017
2 388 €
20. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
15.11.2017
192 €
21. Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže (Žilina)
15.11 - 16.11.2017
384 €
22. Systematické odstraňovanie plytvania z procesov (Žilina)
16.11.2017
192 €
23. Tvorba systému údržby (Žilina)
20.11.2017
174 €
24. Manažment zmeny (Žilina)
23.11 - 24.11.2017
384 €
25. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
30.11.2017
174 €
26. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) (Žilina)
4.12 - 5.12.2017
360 €
27. Nové trendy v materiáloch - kompozity (Brno)
5.12.2017
216 €
28. Green logistika (Žilina)
5.12.2017
174 €
29. PPAP (Production Part Approval Process) (Žilina)
6.12.2017
192 €
30. Robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
7.12.2017
192 €
31. APQP (Advanced Product Quality Planning) (Žilina)
7.12.2017
192 €
32. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
11.12.2017
192 €
33. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
12.12 - 13.12.2017
384 €
34. Štíhle pracovisko – zvýšenie spôsobilosti a produktivity (Žilina)
11.1 - 12.1.2018
384 €
35. Ako budovať inovačnú firmu (Martin)
23.1 - 24.1.2018
384 €
36. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
23.1 - 24.1.2018
384 €
37. Štíhle logistické systémy (Žilina)
25.1 - 26.1.2018
384 €
38. Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility 2016 (Žilina)
1.2 - 2.2.2018
360 €
39. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
13.2.2018 - 14.2.2019
3 480 €
40. Informačné systémy v logistike (Žilina)
15.2 - 16.2.2018
384 €
41. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
19.2 - 20.2.2018
384 €
42. Zavádzanie plynulého toku (Žilina)
27.2 - 28.2.2018
384 €
43. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
13.3 - 14.3.2018
384 €
44. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
20.3 - 21.3.2018
192 €
45. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
otvára sa podľa záujmu
1 800 €
46. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva (Žilina)
otvára sa ročne
7 200 €
47. MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy (Žilina)
otvára sa ročne
4 080 €
48. Benchmarkový audit (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
1 320 €
49. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
960 €

Kurzy na mieru

1. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
4. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
odporúčaný rozsah 5 dní
5. FMEA a Global 8D (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
6. Green logistika (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
7. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
9. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
10. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
11. Líder expert pre majstrov (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
12. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
13. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
16. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Time manažment a self manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Tvorba systému údržby (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externé, kvalifikačne  (Žilina)