Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných… (Bratislava)
26.2.2020
129 €
2. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
9.3.2020
105 €
3. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
13.3.2020
129 €
4. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
30.3 - 31.3.2020
188 €
5. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
15.4 - 16.4.2020
238 €
6. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
22.4 - 24.4.2020
379 €
7. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
10.6.2020
129 €
8. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
8.9 - 9.9.2020
188 €
9. Metrológia teploty a postupy kalibrácie/Odporové snímače teploty (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
287 €
10. Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi - Výklad normy… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
105 €

Kurzy na mieru

1. Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 14 hodín
2. Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi - Výklad normy… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Metrológia teploty a postupy kalibrácie/Odporové snímače teploty (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.