Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
8.7 - 9.7.2020
238 €
2. Ako kúpiť správny respirátor? ONLINE (Bratislava)
21.7.2020
0 €
3. Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality (Bratislava)
21.7.2020
134 €
4. Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
18.8.2020
140 €
5. Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
19.8.2020
140 €
6. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
8.9 - 9.9.2020
188 €
7. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
16.9 - 18.9.2020
282 €
8. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
29.9 - 1.10.2020
387 €
9. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
7.10 - 8.10.2020
238 €
10. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a praktické skúsenosti (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
129 €

Kurzy na mieru

1. Ako kúpiť správny respirátor? ONLINE (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a praktické skúsenosti (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.