Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
22.5 - 24.5.2018
260 €
2. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
29.5 - 31.5.2018
220 €
3. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
5.6 - 7.6.2018
375 €
4. Metrológia geometrických veličín: dĺžka,uhol, čas a frekvencia,… (Bratislava)
5.6 - 6.6.2018
275 €
5. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
4.9 - 5.9.2018
180 €
6. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
4.9 - 5.9.2018
180 €
7. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
11.9 - 12.9.2018
275 €
8. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
20.9.2018
109 €
9. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
23.10.2018
100 €
10. Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
140 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Metrológia geometrických veličín: dĺžka,uhol, čas a frekvencia,… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
6. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
9. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.