Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
20.11 - 22.11.2018
220 €
2. Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín (Bratislava)
20.11.2018
180 €
3. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
20.11 - 21.11.2018
180 €
4. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
29.1 - 31.1.2019
275 €
5. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
30.1.2019
109 €
6. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
5.2.2019
100 €
7. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
12.2 - 14.2.2019
320 €
8. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave -… (Bratislava)
19.3.2019
100 €
9. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
20.3 - 22.3.2019
260 €
10. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
2.4.2019
120 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
6. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave -… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 hodiny

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.