Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
3.4 - 4.4.2018
180 €
2. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
4.4 - 6.4.2018
220 €
3. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
10.4 - 11.4.2018
230 €
4. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
17.4 - 18.4.2018
230 €
5. Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle ISO 9001 (Bratislava)
24.4 - 26.4.2018
320 €
6. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
24.4.2018
100 €
7. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
24.4.2018
130 €
8. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
3.5.2018
109 €
9. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
15.5 - 17.5.2018
260 €
10. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
4.9 - 5.9.2018
180 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle ISO 9001 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 32 hodín
4. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
7. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
9. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.