Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Metrológia hmotnosti: Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a… (Bratislava)
12.5 - 14.5.2020
287 €
2. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
12.5 - 14.5.2020
387 €
3. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
13.5.2020
129 €
4. Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov a meračov tepla (Bratislava)
26.5 - 28.5.2020
232 €
5. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
2.6 - 4.6.2020
387 €
6. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
2.6 - 4.6.2020
332 €
7. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
3.6.2020
129 €
8. Metrológia geometrických veličín: dĺžka,uhol, modul: dĺžka (Bratislava)
9.6 - 10.6.2020
287 €
9. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
16.6 - 17.6.2020
238 €
10. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
8.9 - 9.9.2020
188 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
2. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrológia geometrických veličín: dĺžka,uhol, modul: dĺžka (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrológia hmotnosti: Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
10. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.