Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
6.11 - 7.11.2019
238 €
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
12.11 - 14.11.2019
282 €
3. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
19.11.2019
130 €
4. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
19.11.2019
105 €
5. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
19.11.2019
129 €
6. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
19.11 - 21.11.2019
232 €
7. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
19.11.2019
160 €
8. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
28.1.2020
129 €
9. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
4.2 - 5.2.2020
188 €
10. Overovanie a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody - od. č. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €

Kurzy na mieru

1. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Overovanie a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody - od. č. (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.