Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
23.1 - 25.1.2018
375 €
2. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
24.1 - 25.1.2018
230 €
3. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
6.2 - 8.2.2018
220 €
4. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
6.2 - 7.2.2018
180 €
5. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
6.2 - 7.2.2018
100 €
6. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
7.2 - 9.2.2018
320 €
7. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
13.2 - 14.2.2018
275 €
8. Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia (Bratislava)
21.2 - 22.2.2018
275 €
9. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
13.3 - 15.3.2018
375 €
10. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
17.4 - 18.4.2018
230 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
2. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
7. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
9. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.