Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
7.11 - 9.11.2017
260 €
2. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
21.11.2017
120 €
3. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
21.11.2017
120 €
4. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
21.11 - 23.11.2017
220 €
5. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
21.11 - 22.11.2017
180 €
6. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
30.1 - 31.1.2018
275 €
7. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
30.1 - 31.1.2018
230 €
8. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
6.2 - 8.2.2018
320 €
9. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
13.2 - 14.2.2018
275 €
10. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
13.3 - 15.3.2018
375 €

Kurzy na mieru

1. Spotrebiteľské balenie výrobkov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
6. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
10. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.