Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2018 na výkon a priebeh auditu  (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
6. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
7. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave -… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.