Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
4.9 - 5.9.2017
180 €
2. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
5.9 - 8.9.2017
220 €
3. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
5.9 - 6.9.2017
180 €
4. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
12.9 - 14.9.2017
375 €
5. Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží (Bratislava)
12.9 - 13.9.2017
275 €
6. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
19.9 - 20.9.2017
230 €
7. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
20.9.2017
120 €
8. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave (Bratislava)
3.10 - 4.10.2017
180 €
9. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
7.11 - 9.11.2017
260 €
10. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
5.12 - 7.12.2017
375 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
6. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.