Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ?

Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR.

Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra Palouová vedúca Vzdelávacieho strediska SMU, tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721, email: palouova@smu.gov.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave -… (Bratislava)
15.10.2020
119 €
2. Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov a meračov tepla (Bratislava)
20.10 - 21.10.2020
232 €
3. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
28.10 - 30.10.2020
387 €
4. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
3.11.2020
105 €
5. Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách - Špecifické… (Bratislava)
10.11 - 11.11.2020
238 €
6. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
23.11 - 24.11.2020
238 €
7. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
24.11 - 26.11.2020
387 €
8. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
25.11 - 27.11.2020
282 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách - Špecifické… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
4. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
6. Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
7. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave -… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Skúšanie váh pre opravárov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.