Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Ing. Vladimír Švec – OHSAS, 28.12.2016, 10:51

​ZÁKLADNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

ZÁKLADNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV


Číslo oprávnenia : VVZ-0207/15-01.2 VEMAL s.r.o. Vráble

Kurz výchovy a vzdelávania bezpečnostných technikov má za cieľ oboznámiť a dôsledne pripraviť účastníkov vzdelávania, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov (BT), s teoretickými vedomosťami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o správnom konaní týkajúcom sa vykonávania bezpečnostno-technickej služby.

Dĺžka kurzu : 176 vyučovacích hodín

Po ukončení kurzu

budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika

stanete sa našimi kolegami a budeme Vám nápomocní aj po skončení kurzu na začiatku Vašej profesionálnej dráhy BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.

cena: 400eur

prihlášky možno zasielať písomne: OHSAS, Hlavná 4, 952 01 Vráble

e-mailom: ohsas@ohsas.sk

telefonicky: 0905 876147

Termín kurzu : na základe osobného dohovoru


Firma Ing. Vladimír Švec – OHSAS ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a… (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.