Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Ing. Vladimír Švec – OHSAS, 28.12.2016, 10:51

​ZÁKLADNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

ZÁKLADNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV


Číslo oprávnenia : VVZ-0207/15-01.2 VEMAL s.r.o. Vráble

Kurz výchovy a vzdelávania bezpečnostných technikov má za cieľ oboznámiť a dôsledne pripraviť účastníkov vzdelávania, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov (BT), s teoretickými vedomosťami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o správnom konaní týkajúcom sa vykonávania bezpečnostno-technickej služby.

Dĺžka kurzu : 176 vyučovacích hodín

Po ukončení kurzu

budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika

stanete sa našimi kolegami a budeme Vám nápomocní aj po skončení kurzu na začiatku Vašej profesionálnej dráhy BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.

cena: 400eur

prihlášky možno zasielať písomne: OHSAS, Hlavná 4, 952 01 Vráble

e-mailom: ohsas@ohsas.sk

telefonicky: 0905 876147

Termín kurzu : na základe osobného dohovoru


Firma Ing. Vladimír Švec – OHSAS ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a… (Nitra)
11.9.2020
80 €
2. Aktualizačná odborná príprava kuričov, obsluhy, plynových a tlakových… (Nitra)
otvára sa polročne
70 €
3. Školenie obsluhy motorových vozíkov (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
35 €
4. Vzdelávanie osôb pracujúcich s chemickými faktormi (Nitra)
otvára sa polročne
35 €
5. Odborná príprava obsluhy vyhradených zariadení plynových a tlakových (Nitra)
otvára sa podľa záujmu
70 €
6. Vzdelávanie osôb pracujúcich s biologickými faktormi (Slovensko)
otvára sa ročne
35 €
7. Odborná príprava osôb na opravu vyhradených zariadení plynových a… (podľa dohody)
otvára sa podľa záujmu
80 €
8. Vzdelávanie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) (Nitra)
otvára sa polročne
35 €
9. Kurz obsluhy motorových reťazových píl (Nitra)
otvára sa polročne
100 €
10. Školenie lešenárov (Nitra)
otvára sa polročne
35 €
11. Školenie na prácu vo výškach s použitím osobných záchytných… (Nitra)
otvára sa polročne
35 €

Kurzy na mieru

1. Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a… (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. BOZP pri poľnohospodárskej a lesníckej práci (Slovensko)
odporúčaný rozsah 4 dni
3. Kurz obsluhy motorových reťazových píl (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Odborná príprava chladiarov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Odborná príprava izolatérov (podľa dohody)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
6. Odborná príprava obsluhy vyhradených zariadení plynových a tlakových (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Odborná príprava osôb na opravu vyhradených zariadení plynových a… (podľa dohody)
odporúčaný rozsah 12 hodín
8. Školenie lešenárov (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
9. Školenie na prácu vo výškach s použitím osobných záchytných… (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
10. Školenie obsluhy motorových vozíkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 8 hodín
11. Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP (Nitriansky)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
12. Vzdelávanie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
13. Vzdelávanie osôb pracujúcich s biologickými faktormi (Slovensko)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
14. Vzdelávanie osôb pracujúcich s chemickými faktormi (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
15. Základný kurz bezpečnostných technikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 176 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.