Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 05.08.2015, 15:15

Veľa slovenských a českých podnikov zoštíhľuje svoje výrobné a logistické procesy. Firmy si však postupne začínajú uvedomovať, že až 50 percent priebežnej doby výroby tvoria administratívne procesy a práve tam sa vytvára vysoký podiel strát (plytvania).

V mnohých podnikoch je administratíva ako „čierna diera“, skrytá v širokej réžii s rôznou mierou úspešnosti. O samotnej štruktúre jednotlivých procesov sa toho vie len veľmi málo, nehovoriac o nákladoch. Namiesto toho je tam „slepá dôvera“ alebo tichý súhlas, že procesy musia stáť to, čo stoja a akceptuje sa, že niektoré výstupy sú dodávané neskoro alebo chybne.


Administratívne oddelenia by radi realizovali svoje procesy efektívnejšie

Uvedomujú si komplikovanosť vybavovania úloh v administratívnych procesoch, duplicitné spracovávanie údajov, dlhú dobu riešenia úloh (objednávky, fakturácie, reklamácie...), stále hľadanie „niečoho“, nepochopenie informácii pri komunikácii, nekompletné informácie, opätovné vracanie dokumentov, neproduktívne porady a mnohé ďalšie.

To nás viedlo k vytvoreniu komplexného ročného vzdelávacieho programu Master štúdium štíhlej administratívy. Vybrali sme to najlepšie z 15. ročných skúseností z Master štúdia priemyselného inžinierstva a vytvorili sme špeciálny koncept pre pracovníkov z oddelení: HR, obchod, financie, marketing a controling. Štúdium bude venované štíhlej administratíve a činnostiam pridávajúcim hodnotu. Zameriame sa aj na elimináciu plytvania v snahe o nepretržité poskytovanie pridanej hodnoty zákazníkovi.

Cieľom tohto programu je zabezpečiť štíhle, efektívne a stabilne fungujúce administratívne procesy ako podporu ostatných procesov vo firme.

Master štúdium štíhlej administratívy je ročný program, počas ktorého sa budú účastníci postupne oboznamovať s jednotlivými postupmi a metódami zefektívnenia administratívnych procesov. Už počas štúdia aplikujú vedomosti vo svojich firmách. Výhodou je, že každý študent bude mať prideleného svojho konzultanta, s ktorým môže komunikovať a poradiť sa. Implementácia štíhlej administratívy bude popísaná v rámci projektu riešeného vo svojom podniku, ktorý študent na záver štúdia obháji pred komisiou a získa certifikát.

Nový ročník Master štúdia štíhlej administratívy začína 8. 10. 2015. Viac informácií s programom nájdete na stránke www.ipaslovakia.sk.Firma IPA Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
19.10 - 20.10.2017
1 920 €
2. Inovácie (Žilina)
19.10 - 20.10.2017
384 €
3. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
23.10.2017
960 €
4. Akadémia inovácií (Slovensko)
7.11 - 8.11.2017
1 536 €
5. Ako inovovať produkty a služby (Spišská Nová Ves )
7.11 - 8.11.2017
384 €
6. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
7.11.2017
174 €
7. Deň majstrov (Gbeľany)
7.11.2017
216 €
8. Logistik Expert (Žilina)
7.11 - 8.11.2017
2 268 €
9. Projektovanie logistických systémov (Žilina)
7.11 - 8.11.2017
384 €
10. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
8.11.2017
174 €
11. Časové štúdie (Žilina)
9.11 - 10.11.2017
384 €
12. Nové trendy v obrábaní (Mýto)
9.11.2017
216 €
13. Líder expert pre majstrov (Žilina)
9.11.2017
960 €
14. Time manažment a self manažment (Žilina)
13.11 - 14.11.2017
384 €
15. FMEA a Global 8D (Žilina)
13.11.2017
174 €
16. TPM Expert (Žilina)
14.11 - 8.12.2017
1 152 €
17. Ako si vybudovať digitálny ekosystém (Bratislava)
14.11.2017
216 €
18. Lean Expert (Žilina)
15.11 - 16.11.2017
2 388 €
19. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
15.11.2017
192 €
20. Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže (Žilina)
15.11 - 16.11.2017
384 €
21. Lean Expert (Žilina)
15.11.2017
2 388 €
22. Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov (Slovensko)
15.11.2017
1 944 €
23. Systematické odstraňovanie plytvania z procesov (Žilina)
16.11.2017
192 €
24. Tvorba systému údržby (Žilina)
20.11.2017
174 €
25. Green logistika (Žilina)
5.12.2017
174 €
26. Nové trendy v materiáloch - kompozity (Brno)
5.12.2017
216 €
27. Svetová robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
7.12.2017
192 €
28. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
13.2.2018 - 14.2.2019
3 480 €
29. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
otvára sa polročne
174 €
30. Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie… (Prešov)
otvára sa ročne
216 €
31. Keď menej je viac (Hustopeče)
otvára sa polročne
180 €
32. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva (Žilina)
otvára sa ročne
7 200 €
33. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
34. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
otvára sa podľa záujmu
1 800 €
35. Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a… (Žilina)
otvára sa polročne
174 €
36. Implementácia štíhlej výroby v podniku (Žilina)
otvára sa ročne
192 €
37. Ako inovovať podnikateľský model a procesy (Dubnica nad Váhom)
otvára sa ročne
384 €
38. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
174 €
39. Digitálny podnik (Bratislava)
otvára sa ročne
216 €
40. Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni - s exkurziou (Frenštát pod Radhoštěm)
otvára sa polročne
180 €
41. Lean a štandardizácia na vstrekolisoch - s exkurziou v BOGE… (Žilina)
otvára sa polročne
192 €
42. MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy (Žilina)
otvára sa ročne
4 080 €
43. Benchmarkový audit (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
1 320 €
44. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
otvára sa polročne
174 €
45. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
46. Obchod a marketing (Žilina)
otvára sa ročne
384 €
47. Odmeňovanie zamestnancov (Žilina)
otvára sa ročne
384 €
48. Základy štíhlej logistiky (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
192 €

Kurzy na mieru

1. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
3. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
odporúčaný rozsah 5 dní
4. FMEA a Global 8D (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
5. Green logistika (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
6. Keď menej je viac (Hustopeče)
odporúčaný rozsah 1 deň
7. Lean a štandardizácia na vstrekolisoch - s exkurziou v BOGE… (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
9. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
10. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
11. Líder expert pre majstrov (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
12. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
13. Ľudia okolo nás (Oravská Lesná)
odporúčaný rozsah 4 dni
14. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
16. Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni - s exkurziou (Frenštát pod Radhoštěm)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Svetová robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Time manažment a self manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. Tvorba systému údržby (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externé, kvalifikačne  (Žilina)