Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Espiral, s.r.o., 28.06.2015, 20:05

Príroda to má výborne zariadené, dáva nás dokopy tak ako to potrebujeme, práve v tej inakosti.

Priťahujú nás rozdiely a tak vytvárame vzťahy, v ktorých sa dopĺňame, aby sme sa od seba učili a tak spolu rástli, mali k sebe rešpekt a úctu, cítili vzájomnú potrebnosť a budovali silné tímy, pevné vzťahy a to ako pracovné, tak tie rodinné.
Je totiž viac ako isté, že tam, kde ja mám slabú stránku, TY ju máš silnú a tam, kde ty pociťuješ nedostatok schopností, či zručností, som silná JA.
Paradox je v tom, keď to budem demonštrovať na partnerských vzťahoch, že to, prečo sa do seba zamilovávame ("Vnášaš mi hravosť a ľahkosť do života, si tak nespútaný, slobodný, zábavný a nepredvídateľný... a ty ma zas tak upokojuješ-uzemňuješ, držíš nohami na zemi, aby som neulietal veľmi, vo všetkom máš jasno a dôsledne premyslené, vo všetkom sa na teba dá spoľahnúť....atď...)... sa častokrát rozchádzame ("Si nezodpovedný, nič neberieš vážne, nikdy neviem kde si a na všetko som sama - čo nezariadim, to nie je, ak niečo sľúbiš, tak to nedodržíš! A ty si tak nudná, všetko musí mať svoje pravidlá, jeme presne načas, všetko "musíme" robiť spolu, o všetkom musíš vedieť 2 týždne dopredu - absolútne neprispôsobivá, dusíš ma tým tvojim zmyslom pre poriadok ai!") napriek tomu, že sme stále tí istí, pre to isté sa rozvádzame.
Kdesi sa vytratí úcta a rešpekt, vnímanie jedinečnosti partnera v jeho celistvosti, obdiv jeho špeciálnych postojov a schopností, ktoré tak krásne dopĺňali tie naše.
Druhým paradoxom je, že sa začneme obmedzovať, či už vzájomne,alebo sami seba, zaznávame svoje silné stránky a zostávame v úžase z tých iných - partnerových, kolegovych... napodobňujeme všetko odlišné okolo nás a stávame sa tak priemernými, už nie jedinečnými pre svojho partnera, svoj tím, pretože my prestaneme vidieť, to čo je skvelé v nás, pri pohľade na iných, začneme trpieť pocitom menejcennosti a následne to, že sme menej (tak sme si to predsa zaumienili), prestávame byť dôležití, príťažliví, potrební aj pre svojho milovaného partnera, svoj pracovný tím...
Simone de Beauvoi, francúzska spisovateľka a intelektuálka 20. storočia, to veľmi šikovne vystihla v jednej vete: „Namiesto toho, aby si uhájili dynamický a živý vzťah jedného k druhému, staticky sa navzájom pripodobnili; preto si nemôžu ani duševne, ani sexuálne nič dávať, nič vymieňať.“

Spoznávajme svoj Komunikačný štýl a jeho preferencie,
poznajme, či sme viac zameraní na úlohy, či ľudí, do vnútra či von, či sme viac analytickí, či podporujúci, direktívni, či socializujúci...
Poznáte aký je ten váš preferovaný štýl komunikácie? Ako spracúvate informácie, čo vo vás vyvoláva stres a ako si môžete vzájomne pomôcť lepšie to zvládať? Ako komunikovať tak aby to čo chcete, bolo správne a účinne pochopené?

Budujme experta v sebapoznaní, porozumení osobnosti u ľudí okolo seba a študujme rôznorodosť uhlov pohľadu, správania a reakcií komunikačného partnera vždy kedy sa nám naskytne príležitosť...
Náš život získa nové kontúry, pocítime porozumenie a ľahkosť bytia v každej oblasti života, veď všetko je to o vzťahoch ;)
Vo vzťahoch sa najviac zraňujeme, ale práve cez vzťahy, sa aj uzdravujeme.
Poznanie TYPOLÓGIE OSOBNOSTI, znamená byť alchymistom v pôsobivej komunikácii
A pôsobivá komunikácia prináša viac vplyvu = viac úspechu.

Prajem krásne, zrelé a láskyplné vzťahy
Erika


Firma Espiral, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Efektívna komunikácia pokročilo, aktívne počúvanie, asertivita a… (Bratislava)
19.9 - 20.9.2018
290 €
2. Porady pre výkonné tímy /Koučovanie a partnerský prístup/ (2 DNI) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
19.9 - 20.9.2018
363 €
3. Tímová komunikácia, spolupráca a riešenie konfliktov (2 DNI) (Bratislava)
19.9 - 20.9.2018
370 €
4. ASERTIVITA a priaznivá atmosféra na pracovisku I. (1 DEŇ) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
20.9.2018
187 €
5. Výkonná asistentka, Executive Assistant to the CEO - kurz pre… (Bratislava)
24.9 - 26.9.2018
480 €
6. Štedrý biznis - Riadenie VLASTNEJ firmy s úspechom (6 DNI) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
2.10 - 30.10.2018
1 297 €
7. Time management pokročilo - vysoká produktivita a efektivita /skupina… (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
15.10 - 16.10.2018
373 €
8. Úspešný predajca, obľúbený obchodník (2,5 DŇA) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
17.10 - 19.10.2018
527 €
9. Asistentka od A po Z (3+2 DNI) (Bratislava)
19.11 - 27.11.2018
793 €
10. Silný rečník - pútavý prezentátor (3 DNI) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
28.11 - 30.11.2018
443 €

Kurzy na mieru

1. ASERTIVITA a priaznivá atmosféra na pracovisku I. (1 DEŇ) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Asistentka od A po Z (3+2 DNI) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
3. Výkonná asistentka, Executive Assistant to the CEO - kurz pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.