Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 13.03.2015, 7:24

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o.  Vás pozýva na pripravovanú konferenciu s názvom Pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2015 v hoteli Apollo v Bratislave. Na tejto konferencii vystúpia skúsení rečníci, ktorí sú odborníkmi v oblasti pozemkového práva a príbuzných oblastiach. Na konferencii určenej pre širokú verejnosť, ako aj pre odborníkov z praxe, budú rozoberané aktuálne témy a aktuálne problémy legislatívy a aplikačnej praxe, pričom súčasťou jej agendy sú okrem iného témy ako: pripravované zmeny katastrálneho zákona, právne vzťahy k nehnuteľnostiam s dôrazom na aplikáciu katastrálneho zákona, zmeny, ktoré prinesie stavebný zákon aktuálne problémy aplikačnej praxe zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, špecifiká a problémy nájmu nebytových priestorov Tieto témy Vám priblížia skúsení advokáti z rôznych renomovaných advokátskych kancelárií, ako napríklad JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Daniela Ježová, LL.M. PhD., JUDr. Juraj Kotrusz či JUDr. Marek Valachovič, PhD., no zároveň aj iní odborníci na stavebné právo ako Ing. Vladimír Dulla, ktorí Vám môžu priniesť iný pohľad na problematiku pozemkového práva. Ak máte záujem o ďalšie organizačné informácie, alebo sa chcete na konferenciu prihlásiť, navštívte našu stránku www.vzdelavame.sk, kde okrem iného nájdete prihlasovací formulár na konferenciu alebo nám zavolajte na čísla 02/20200078, 0905172880. Ak máte záujem vystúpiť na konferencii, prípadne sa zapojiť do diskusie, neváhajte nás kontaktovať spôsobmi, ktoré nájdete na našej internetovej stránke.


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv (Bratislava)
19.3.2018
144 €
2. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Bratislava)
20.3.2018
240 €
3. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
22.3.2018
240 €
4. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
23.3.2018
144 €
5. Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a… (Bratislava)
27.3.2018
120 €
6. Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese (Bratislava)
6.4.2018
144 €
7. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov… (Bratislava)
9.4.2018
168 €
8. Spracúvanie a ochrana osobných údajov v mzdovej a personálnej oblasti… (Bratislava)
11.4.2018
120 €
9. Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a… (Bratislava)
11.4.2018
144 €
10. Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností (Bratislava)
12.4.2018
144 €
11. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
17.4 - 18.4.2018
360 €
12. Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe (Bratislava)
18.4.2018
144 €
13. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
20.4.2018
240 €
14. Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a… (Bratislava)
24.4.2018
120 €
15. Elektronické katastrálne konanie (Bratislava)
26.4.2018
144 €
16. Kurz spokojnosti a pozitívneho prístupu (Bratislava)
26.4.2018
96 €
17. Autorský zákon (Bratislava)
27.4.2018
144 €
18. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
27.4.2018
144 €
19. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
27.4.2018
144 €
20. Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu (Bratislava)
10.5.2018
144 €
21. Aplikačné problémy Obchodného registra (Bratislava)
16.5.2018
144 €
22. Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v… (Bratislava)
16.5.2018
120 €
23. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
17.5 - 18.5.2018
240 €
24. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
18.5.2018
144 €
25. Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v… (Bratislava)
22.5.2018
240 €
26. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
23.5.2018
144 €
27. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
29.5.2018
240 €
28. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
1.6.2018
144 €
29. Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a… (Košice I)
5.6.2018
120 €
30. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Košice)
9.6.2018
60 €
31. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
12.6.2018
192 €
32. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,… (Bratislava)
14.6.2018
144 €
33. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
34. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
35. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
36. Stavebný poriadok – aplikačná prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
37. Emocionálne kompetencie manažéra - Emocionálna inteligencia a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
0 €
38. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
39. Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
40. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
41. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
42. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
43. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
44. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
45. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
46. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
47. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
48. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
49. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
50. Autorské zmluvné právo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
51. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
52. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
53. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
54. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
55. Súdne rozhodnutia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
56. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
57. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
58. Podielové spoluvlastníctvo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
59. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
60. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
61. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
62. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
63. Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
64. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
65. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
66. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
67. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
68. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
69. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
70. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
71. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
72. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
73. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
74. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
75. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
76. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
77. Osobný bankrot (aktuálne otázky novely konkurzného zákona s… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
78. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
79. Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
80. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
81. Prezentujte s istotou (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
9. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Efektívne vedenie ľudí na diaľku - Distance Management (Senec)
odporúčaný rozsah 1 deň
12. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Emocionálne kompetencie manažéra - Emocionálna inteligencia a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.