Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BOZPO, s.r.o., 11.03.2015, 19:46

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2015 je organizovaná spol. BOZPO, s.r.o. a občianskym združením Spoločná vízia, v hoteli pod Zámkom Bojnice v dňoch 20.-22.5.2015.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva práce sociálních věcí a rodiny ČR s témou:" Bezpečné pracovisko a Európsky seminár Bezpečné stavenisko".

 

Všetky dokumenty a informácie su uvedené na www.incoboz.sk.

 

https://www.youtube.com/watch?v=aG-NjnYXYYc&feature=youtu.be