Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BOZPO, s.r.o., 11.03.2015, 19:46

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2015 je organizovaná spol. BOZPO, s.r.o. a občianskym združením Spoločná vízia, v hoteli pod Zámkom Bojnice v dňoch 20.-22.5.2015.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva práce sociálních věcí a rodiny ČR s témou:" Bezpečné pracovisko a Európsky seminár Bezpečné stavenisko".

 

Všetky dokumenty a informácie su uvedené na www.incoboz.sk.

 

https://www.youtube.com/watch?v=aG-NjnYXYYc&feature=youtu.be


Firma BOZPO, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Základná odborná príprava špecialistov na prevenciu závažných… (Prievidza)
otvára sa podľa záujmu
1 044 €
2. LEKTOR (Prievidza)
otvára sa podľa záujmu
192 €
3. Základný kurz bezpečnostný technik (Prievidza)
otvára sa podľa záujmu
474 €
4. Školenie pre prácu vo výškach pomocou špeciálnej horolezeckej a… (Bratislava )
otvára sa podľa záujmu
140,40 €
5. Viazač bremien (Bratislava) (Bratislava )
otvára sa podľa záujmu
36 €
6. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (Prievidza)
otvára sa podľa záujmu
354 €
7. Elektrotechnik § 21 až § 23 (Prievidza)
otvára sa podľa záujmu
114 €
8. Prvá pomoc (Bratislava) (Bratislava )
otvára sa podľa záujmu
26,40 €
9. Vodiči referentských vozidiel (Bratislava) (Bratislava )
otvára sa podľa záujmu
12 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.