Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO si Vás dovoľuje pozvať na rôzne zaujímavé semináre ako napríklad Účtovná závierka alebo Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.Výborní prednášajúci v tejto oblasti Vás zahrnú mnohými vzácnymi informáciami, ktoré Vám pomôžu pri zostavovaní daňového priznania. Akákoľvek novela týkajúca sa prednášanej oblasti je automaticky zahrnutá do obsahu seminára. Samozrejme, je tu priestor aj na Vaše otázky s praktickým a odborným výkladom. Neváhajte a navštívte našu stránku www.agenturaapollo.sk kde si určite vyberiete hned niekoľko zaujímavých tém. Stačí vypísať prihláškový formulár a my Vám mailom potvrdíme Vašu registráciu. Tešíme sa na Vás.


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. ZÁKONNÍK PRÁCE - VZNIK, ZMENA, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU + NOVELA… (Bratislava)
19.9.2017
70 €
2. CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017 a v roku 2018 (BRATISLAVA)
20.9.2017
70 €
3. CESTOVNÉ NÁHRADY A AKTUÁLNE ZMENY V ROKU 2017 (Bratislava)
20.9.2017
70 €
4. VEDENIE POKLADNIČNEJ EVIDENCIE V PRAXI, POKLADNIČNÉ OPERÁCIE (Bratislava)
21.9.2017
70 €
5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Elektronické trhovisko (BRATISLAVA)
22.9.2017
70 €
6. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
25.9.2017
70 €
7. PRAKTICKÝ PREHĽAD POVINNOSTÍ PERSONALISTU A PRACOVNO-PRÁVNA… (Bratislava)
26.9.2017
70 €
8. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU - KONFLIKTY, VZŤAHY, RIEŠENIA +… (Bratislava)
26.9.2017
110 €
9. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA + VYDANIE OSVEDČENIA (BRATISLAVA)
27.9.2017
110 €
10. UPLATŇOVANIE DPH VO VYBRANÝCH PRÍKLADOCH Z PRAXE (Bratislava)
27.9.2017
70 €
11. EFEKTÍVNE VEDENIE PORADY + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
28.9.2017
110 €
12. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (BRATISLAVA)
28.9.2017
70 €
13. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU… (Bratislava)
29.9.2017
70 €
14. POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
11.10.2017
110 €
15. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE… (BRATISLAVA)
12.10.2017
110 €
16. CESTOVNÉ NÁHRADY PRI TUZEMSKEJ A ZAHRANIČNEJ CESTE V PRAXI (Bratislava)
13.10.2017
70 €
17. ZÁKONNÍK PRÁCE - PRACOVNÝ ČAS, DOVOLENKA + NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
18.10.2017
70 €
18. RIADENIE ĽUDÍ, DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON + vydanie… (Bratislava)
20.10.2017
110 €
19. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V… (BRATISLAVA)
23.10.2017
70 €
20. EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
23.10.2017
110 €
21. MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI PODNIKATEĽA, ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV V… (Bratislava)
24.10.2017
70 €
22. ZÁKON O SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ V SÚLADE S VEDENÍM MZDOVEJ… (Bratislava)
26.10.2017
70 €
23. ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
14.11.2017
110 €
24. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH… (Bratislava)
14.11 - 15.11.2017
140 €
25. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
15.11.2017
110 €
26. ZÁKONNÍK PRÁCE - SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU + NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
23.11.2017
110 €
27. SPOLOČENSKÁ ETIKETA A BIZNIS PROTOKOL + VYDANIE CERTIFIKÁTU (BRATISLAVA)
24.11.2017
110 €
28. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017 (Bratislava)
30.11.2017
70 €
29. NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY (Bratislava)
13.12.2017
70 €
30. ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2017, SOCIÁLNA POLITIKA,… (Bratislava)
14.12.2017
70 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.