Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO si Vás dovoľuje pozvať na rôzne zaujímavé semináre ako napríklad Účtovná závierka alebo Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.Výborní prednášajúci v tejto oblasti Vás zahrnú mnohými vzácnymi informáciami, ktoré Vám pomôžu pri zostavovaní daňového priznania. Akákoľvek novela týkajúca sa prednášanej oblasti je automaticky zahrnutá do obsahu seminára. Samozrejme, je tu priestor aj na Vaše otázky s praktickým a odborným výkladom. Neváhajte a navštívte našu stránku www.agenturaapollo.sk kde si určite vyberiete hned niekoľko zaujímavých tém. Stačí vypísať prihláškový formulár a my Vám mailom potvrdíme Vašu registráciu. Tešíme sa na Vás.


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
20.2.2019
75 €
2. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
20.2.2019
75 €
3. TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE (BRATISLAVA)
21.2.2019
85 €
4. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA (Bratislava)
22.2.2019
70 €
5. INCOTERMS 2010 - PRAVIDLÁ A ICH SPRÁVNE UPLATŇOVANIE V PRAXI +… (Bratislava)
12.3.2019
150 €
6. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE - NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
13.3.2019
70 €
7. GDPR - NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
14.3.2019
75 €
8. TIME MANAGEMENT A PRODUKTIVITA + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
15.3.2019
125 €
9. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
18.3.2019
75 €
10. NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY - DPH K 1.1.2019 (BRATISLAVA)
19.3.2019
85 €
11. MZDY A PERSONALISTIKA Z POHĽADU PRACOVNÉHO PRÁVA A SÚVISIACICH ZÁKONOV (BRATISLAVA)
20.3.2019
85 €
12. ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
21.3.2019
125 €
13. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
22.3.2019
110 €
14. PROFESIONÁLNY OBCHODNÍK - OBCHODNÉ A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI +… (BRATISLAVA)
8.4.2019
110 €
15. ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + CERTIFIKÁT (Bratislava)
9.4.2019
110 €
16. INTRASTAT - aktuálne pre rok 2019 (Bratislava)
15.4.2019
95 €
17. ZÁKONNÍK PRÁCE - VZNIK, ZMENA, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU A PRACOVNÁ… (Bratislava)
17.4.2019
85 €
18. CESTOVNÉ NÁHRADY, ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE… (Bratislava)
30.4.2019
75 €
19. RIADENIE ĽUDÍ - DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON + CERTIFIKÁT (Bratislava)
20.5.2019
110 €
20. POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA + CERTIFIKÁT (Bratislava)
21.5.2019
110 €
21. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie + CERTIFIKÁT (Bratislava)
22.5 - 23.5.2019
299 €
22. MZDY A PERSONALISTIKA Z POHĽADU PRACOVNÉHO PRÁVA (Bratislava)
24.5.2019
85 €
23. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
10.6.2019
110 €
24. TIME MANAGEMENT - EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + CERTIFIKÁT (Bratislava)
11.6.2019
110 €
25. EXEKUČNÉ ZRÁŽKY, SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ODVODY 2019 (Bratislava)
17.6.2019
85 €
26. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + CERTIFIKÁT (Bratislava)
15.7.2019
110 €
27. BIZNIS PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
19.7.2019
110 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.