Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO si Vás dovoľuje pozvať na rôzne zaujímavé semináre ako napríklad Účtovná závierka alebo Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.Výborní prednášajúci v tejto oblasti Vás zahrnú mnohými vzácnymi informáciami, ktoré Vám pomôžu pri zostavovaní daňového priznania. Akákoľvek novela týkajúca sa prednášanej oblasti je automaticky zahrnutá do obsahu seminára. Samozrejme, je tu priestor aj na Vaše otázky s praktickým a odborným výkladom. Neváhajte a navštívte našu stránku www.agenturaapollo.sk kde si určite vyberiete hned niekoľko zaujímavých tém. Stačí vypísať prihláškový formulár a my Vám mailom potvrdíme Vašu registráciu. Tešíme sa na Vás.


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
20.11.2018
75 €
2. SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ODVODY 2019 + EXEKUČNÉ ZRÁŽKY (BRATISLAVA)
21.11.2018
85 €
3. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA (Bratislava)
23.11.2018
70 €
4. GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Bratislava)
26.11.2018
75 €
5. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA - MZDOVÁ POLITIKA, ODMEŇOVANIE… (Bratislava)
27.11.2018
70 €
6. HOSPODÁRENIE, VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A DAŇOVÉ POVINNOSTI V NEZISKOVEJ… (Bratislava)
28.11.2018
185 €
7. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE - NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
29.11.2018
70 €
8. ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + CERTIFIKÁT (Bratislava)
30.11.2018
110 €
9. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
3.12.2018
110 €
10. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE… (BRATISLAVA)
4.12.2018
110 €
11. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2018 (Bratislava)
7.12.2018
70 €
12. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY - AKTUÁLNE (BRATISLAVA)
10.12.2018
85 €
13. NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH K 1.1.2018 A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S… (BRATISLAVA)
11.12.2018
70 €
14. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
11.12.2018
70 €
15. INTRASTAT - aktuálne pre rok 2019 (Bratislava)
12.12.2018
95 €
16. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA - SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA A… (Bratislava)
13.12.2018
70 €
17. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
14.12.2018
75 €
18. ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, ZRÁŽKY ZO MZDY, ZMENA… (BRATISLAVA)
14.12.2018
85 €
19. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA… (BRATISLAVA)
17.12.2018
85 €
20. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA… (BRATISLAVA)
17.12.2018
85 €
21. ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV V ROKU 2018 A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI… (BRATISLAVA)
18.12.2018
85 €
22. CESTOVNÉ NÁHRADY, ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE… (Bratislava)
19.12.2018
75 €
23. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
24.1.2019
75 €
24. OBCHODNÍCKE ZRUČNOSTI + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
25.1.2019
125 €
25. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie (Bratislava)
12.2 - 13.2.2019
299 €
26. UMENIE VYJEDNÁVAŤ + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
15.2.2019
125 €
27. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
20.2.2019
75 €
28. TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE (BRATISLAVA)
21.2.2019
85 €
29. TIME MANAGEMENT A PRODUKTIVITA + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
15.3.2019
125 €
30. POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
19.11.2018
110 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.