Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO si Vás dovoľuje pozvať na rôzne zaujímavé semináre ako napríklad Účtovná závierka alebo Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.Výborní prednášajúci v tejto oblasti Vás zahrnú mnohými vzácnymi informáciami, ktoré Vám pomôžu pri zostavovaní daňového priznania. Akákoľvek novela týkajúca sa prednášanej oblasti je automaticky zahrnutá do obsahu seminára. Samozrejme, je tu priestor aj na Vaše otázky s praktickým a odborným výkladom. Neváhajte a navštívte našu stránku www.agenturaapollo.sk kde si určite vyberiete hned niekoľko zaujímavých tém. Stačí vypísať prihláškový formulár a my Vám mailom potvrdíme Vašu registráciu. Tešíme sa na Vás.


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017 (Bratislava)
18.12.2017
70 €
2. VYPREDANÉ - ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ… (Bratislava)
19.12.2017
70 €
3. NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY (Bratislava)
20.12.2017
70 €
4. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
19.1.2018
70 €
5. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
19.1.2018
110 €
6. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
19.1.2018
110 €
7. NOVELA ZÁKONA O DPH K 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY Z PRAXE (Bratislava)
22.1.2018
85 €
8. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU… (Bratislava)
23.1.2018
70 €
9. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA… (Bratislava)
26.1.2018
85 €
10. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
29.1.2018
75 €
11. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017 (Bratislava)
30.1.2018
70 €
12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI PODĽA ZÁKONA Č. 514… (Bratislava)
31.1.2018
120 €
13. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
1.2.2018
70 €
14. GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Bratislava)
15.2.2018
75 €
15. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie (Bratislava)
19.2 - 20.2.2018
299 €
16. NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH PLATNÝ OD 1.6.2017) A VYBRANÉ AKTUÁLNE… (Bratislava)
21.2.2018
70 €
17. INTRASTAT v roku 2018 (Bratislava)
25.4.2018
95 €
18. Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca a legislatívne zmeny v mzdovej… (Bratislava)
29.6.2018
85 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.