Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO si Vás dovoľuje pozvať na rôzne zaujímavé semináre ako napríklad Účtovná závierka alebo Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.Výborní prednášajúci v tejto oblasti Vás zahrnú mnohými vzácnymi informáciami, ktoré Vám pomôžu pri zostavovaní daňového priznania. Akákoľvek novela týkajúca sa prednášanej oblasti je automaticky zahrnutá do obsahu seminára. Samozrejme, je tu priestor aj na Vaše otázky s praktickým a odborným výkladom. Neváhajte a navštívte našu stránku www.agenturaapollo.sk kde si určite vyberiete hned niekoľko zaujímavých tém. Stačí vypísať prihláškový formulár a my Vám mailom potvrdíme Vašu registráciu. Tešíme sa na Vás.


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
21.5.2018
70 €
2. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie (Bratislava)
23.5 - 24.5.2018
299 €
3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (BRATISLAVA)
25.5.2018
70 €
4. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - NOVELA ZÁKONA (BRATISLAVA)
25.5.2018
70 €
5. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA (Bratislava)
28.5.2018
70 €
6. HOSPODÁRENIE, VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A DAŇOVÉ POVINNOSTI V NEZISKOVEJ… (Bratislava)
29.5.2018
185 €
7. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA OD 1.5.2018 a skončenie pracovného… (Bratislava)
30.5.2018
70 €
8. NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH K 1.1.2018 A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S… (BRATISLAVA)
31.5.2018
70 €
9. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
31.5.2018
70 €
10. RIADENIE ĽUDÍ, DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON + vydanie… (Bratislava)
18.6.2018
110 €
11. NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH PLATNÝ OD 1.6.2017 A VYBRANÉ AKTUÁLNE… (Bratislava)
19.6.2018
70 €
12. CESTOVNÉ NÁHRADY, ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE… (Bratislava)
20.6.2018
70 €
13. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
21.6.2018
75 €
14. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA OD 1.5.2018 pracovný čas, dovolenka a… (Bratislava)
22.6.2018
70 €
15. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + CERTIFIKÁT (Bratislava)
25.6.2018
110 €
16. NOVELA ZÁKONA O DPH K 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY Z PRAXE (Bratislava)
26.6.2018
85 €
17. GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Bratislava)
27.6.2018
75 €
18. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
24.7.2018
110 €
19. EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + CERTIFIKÁT (Bratislava)
25.7.2018
110 €
20. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
14.9.2018
110 €
21. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU - KONFLIKTY, VZŤAHY, RIEŠENIA +… (Bratislava)
21.9.2018
110 €
22. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
26.9.2018
75 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.