Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO poskytuje klientom raz do mesiaca semináre zamerané na DPH a Daň z príjmov právnických osôb. V prípade, že je schválená novela Zákona, je jej obsah automaticky zahrnutý do obsahu prednášky. Každý náš seminár je spojený s bohatou diskusiou, kde každý účastník nájde priestor na rozdiskutovanie svojich otázok týkajúcich sa prednášanej témy. Semináre sa konajú v Bratislave, v čase od 9.00hod – 14.30hod, s prestávkou na občerstvenie o 10.30hod Stále aktualizovanú ponuku našich seminárov a vzdelávacích aktivít nájdete na našej stránke www.agenturaapollo.sk Nech sa páči, vyberte si z našej ponuky a neváhajte nás kontaktovať. Každú prihlášku zaslanú mailom Vám spätne potvrdíme a registrujeme Vás na požadované školenie. Už teraz sa na Vás tešíme.


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. ZÁKONNÍK PRÁCE - VZNIK, ZMENA, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU + NOVELA… (Bratislava)
19.9.2017
70 €
2. CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017 a v roku 2018 (BRATISLAVA)
20.9.2017
70 €
3. CESTOVNÉ NÁHRADY A AKTUÁLNE ZMENY V ROKU 2017 (Bratislava)
20.9.2017
70 €
4. VEDENIE POKLADNIČNEJ EVIDENCIE V PRAXI, POKLADNIČNÉ OPERÁCIE (Bratislava)
21.9.2017
70 €
5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Elektronické trhovisko (BRATISLAVA)
22.9.2017
70 €
6. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
25.9.2017
70 €
7. PRAKTICKÝ PREHĽAD POVINNOSTÍ PERSONALISTU A PRACOVNO-PRÁVNA… (Bratislava)
26.9.2017
70 €
8. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU - KONFLIKTY, VZŤAHY, RIEŠENIA +… (Bratislava)
26.9.2017
110 €
9. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA + VYDANIE OSVEDČENIA (BRATISLAVA)
27.9.2017
110 €
10. UPLATŇOVANIE DPH VO VYBRANÝCH PRÍKLADOCH Z PRAXE (Bratislava)
27.9.2017
70 €
11. EFEKTÍVNE VEDENIE PORADY + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
28.9.2017
110 €
12. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (BRATISLAVA)
28.9.2017
70 €
13. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU… (Bratislava)
29.9.2017
70 €
14. POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
11.10.2017
110 €
15. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE… (BRATISLAVA)
12.10.2017
110 €
16. CESTOVNÉ NÁHRADY PRI TUZEMSKEJ A ZAHRANIČNEJ CESTE V PRAXI (Bratislava)
13.10.2017
70 €
17. ZÁKONNÍK PRÁCE - PRACOVNÝ ČAS, DOVOLENKA + NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
18.10.2017
70 €
18. RIADENIE ĽUDÍ, DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON + vydanie… (Bratislava)
20.10.2017
110 €
19. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V… (BRATISLAVA)
23.10.2017
70 €
20. EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
23.10.2017
110 €
21. MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI PODNIKATEĽA, ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV V… (Bratislava)
24.10.2017
70 €
22. ZÁKON O SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ V SÚLADE S VEDENÍM MZDOVEJ… (Bratislava)
26.10.2017
70 €
23. ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
14.11.2017
110 €
24. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH… (Bratislava)
14.11 - 15.11.2017
140 €
25. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
15.11.2017
110 €
26. ZÁKONNÍK PRÁCE - SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU + NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
23.11.2017
110 €
27. SPOLOČENSKÁ ETIKETA A BIZNIS PROTOKOL + VYDANIE CERTIFIKÁTU (BRATISLAVA)
24.11.2017
110 €
28. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017 (Bratislava)
30.11.2017
70 €
29. NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY (Bratislava)
13.12.2017
70 €
30. ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2017, SOCIÁLNA POLITIKA,… (Bratislava)
14.12.2017
70 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.