Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO poskytuje klientom raz do mesiaca semináre zamerané na DPH a Daň z príjmov právnických osôb. V prípade, že je schválená novela Zákona, je jej obsah automaticky zahrnutý do obsahu prednášky. Každý náš seminár je spojený s bohatou diskusiou, kde každý účastník nájde priestor na rozdiskutovanie svojich otázok týkajúcich sa prednášanej témy. Semináre sa konajú v Bratislave, v čase od 9.00hod – 14.30hod, s prestávkou na občerstvenie o 10.30hod Stále aktualizovanú ponuku našich seminárov a vzdelávacích aktivít nájdete na našej stránke www.agenturaapollo.sk Nech sa páči, vyberte si z našej ponuky a neváhajte nás kontaktovať. Každú prihlášku zaslanú mailom Vám spätne potvrdíme a registrujeme Vás na požadované školenie. Už teraz sa na Vás tešíme.


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
20.11.2018
75 €
2. SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ODVODY 2019 + EXEKUČNÉ ZRÁŽKY (BRATISLAVA)
21.11.2018
85 €
3. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA (Bratislava)
23.11.2018
70 €
4. GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Bratislava)
26.11.2018
75 €
5. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA - MZDOVÁ POLITIKA, ODMEŇOVANIE… (Bratislava)
27.11.2018
70 €
6. HOSPODÁRENIE, VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A DAŇOVÉ POVINNOSTI V NEZISKOVEJ… (Bratislava)
28.11.2018
185 €
7. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE - NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
29.11.2018
70 €
8. ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + CERTIFIKÁT (Bratislava)
30.11.2018
110 €
9. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
3.12.2018
110 €
10. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE… (BRATISLAVA)
4.12.2018
110 €
11. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2018 (Bratislava)
7.12.2018
70 €
12. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY - AKTUÁLNE (BRATISLAVA)
10.12.2018
85 €
13. NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH K 1.1.2018 A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S… (BRATISLAVA)
11.12.2018
70 €
14. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
11.12.2018
70 €
15. INTRASTAT - aktuálne pre rok 2019 (Bratislava)
12.12.2018
95 €
16. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA - SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA A… (Bratislava)
13.12.2018
70 €
17. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
14.12.2018
75 €
18. ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, ZRÁŽKY ZO MZDY, ZMENA… (BRATISLAVA)
14.12.2018
85 €
19. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA… (BRATISLAVA)
17.12.2018
85 €
20. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA… (BRATISLAVA)
17.12.2018
85 €
21. ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV V ROKU 2018 A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI… (BRATISLAVA)
18.12.2018
85 €
22. CESTOVNÉ NÁHRADY, ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE… (Bratislava)
19.12.2018
75 €
23. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
24.1.2019
75 €
24. OBCHODNÍCKE ZRUČNOSTI + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
25.1.2019
125 €
25. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie (Bratislava)
12.2 - 13.2.2019
299 €
26. UMENIE VYJEDNÁVAŤ + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
15.2.2019
125 €
27. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
20.2.2019
75 €
28. TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE (BRATISLAVA)
21.2.2019
85 €
29. TIME MANAGEMENT A PRODUKTIVITA + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
15.3.2019
125 €
30. POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
19.11.2018
110 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.