Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO poskytuje klientom raz do mesiaca semináre zamerané na DPH a Daň z príjmov právnických osôb. V prípade, že je schválená novela Zákona, je jej obsah automaticky zahrnutý do obsahu prednášky. Každý náš seminár je spojený s bohatou diskusiou, kde každý účastník nájde priestor na rozdiskutovanie svojich otázok týkajúcich sa prednášanej témy. Semináre sa konajú v Bratislave, v čase od 9.00hod – 14.30hod, s prestávkou na občerstvenie o 10.30hod Stále aktualizovanú ponuku našich seminárov a vzdelávacích aktivít nájdete na našej stránke www.agenturaapollo.sk Nech sa páči, vyberte si z našej ponuky a neváhajte nás kontaktovať. Každú prihlášku zaslanú mailom Vám spätne potvrdíme a registrujeme Vás na požadované školenie. Už teraz sa na Vás tešíme.


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. UPLATŇOVANIE DPH VO VYBRANÝCH PRÍKLADOCH Z PRAXE (Bratislava)
19.10.2017
70 €
2. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Elektronické trhovisko + NOVELA!!! (BRATISLAVA)
20.10.2017
70 €
3. RIADENIE ĽUDÍ, DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON + vydanie… (Bratislava)
20.10.2017
110 €
4. EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + CERTIFIKÁT (Bratislava)
23.10.2017
110 €
5. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
24.10.2017
70 €
6. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
25.10.2017
70 €
7. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (BRATISLAVA)
25.10.2017
70 €
8. ZÁKON O SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ V SÚLADE S VEDENÍM MZDOVEJ… (Bratislava)
26.10.2017
70 €
9. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU… (Bratislava)
27.10.2017
70 €
10. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
6.11.2017
70 €
11. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V… (BRATISLAVA)
6.11.2017
70 €
12. ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + CERTIFIKÁT (Bratislava)
14.11.2017
110 €
13. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + CERTIFIKÁT (Bratislava)
15.11.2017
110 €
14. CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE (Bratislava)
20.11.2017
70 €
15. CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017 a v roku 2018 (BRATISLAVA)
20.11.2017
70 €
16. CESTOVNÉ NÁHRADY A AKTUÁLNE ZMENY V ROKU 2017 (Bratislava)
20.11.2017
70 €
17. ZÁKONNÍK PRÁCE, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU + NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
23.11.2017
70 €
18. SPOLOČENSKÁ ETIKETA A BIZNIS PROTOKOL + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
24.11.2017
110 €
19. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTY A AKO BYŤ SPROSTREDKOVATEĽOM ZMIERU A DOHODY… (Bratislava)
27.11.2017
160 €
20. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017 (Bratislava)
30.11.2017
70 €
21. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
1.12.2017
110 €
22. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
5.12.2017
110 €
23. POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
6.12.2017
110 €
24. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE… (BRATISLAVA)
11.12.2017
110 €
25. ZÁKONNÍK PRÁCE A AKTUÁLNA NOVELA, NÁHRADY ŠKÔD A STRÁT V… (Bratislava)
15.12.2017
70 €
26. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA… (Bratislava)
19.12.2017
70 €
27. NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY (Bratislava)
20.12.2017
70 €
28. NOVELA ZÁKONA O DPH A UPLAŤNOVANIE DPH VO VYBRANÝCH PRÍKLADOCH Z PRAXE (BRATISLAVA)
19.10.2017
70 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.