Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO poskytuje klientom raz do mesiaca semináre zamerané na DPH a Daň z príjmov právnických osôb. V prípade, že je schválená novela Zákona, je jej obsah automaticky zahrnutý do obsahu prednášky. Každý náš seminár je spojený s bohatou diskusiou, kde každý účastník nájde priestor na rozdiskutovanie svojich otázok týkajúcich sa prednášanej témy. Semináre sa konajú v Bratislave, v čase od 9.00hod – 14.30hod, s prestávkou na občerstvenie o 10.30hod Stále aktualizovanú ponuku našich seminárov a vzdelávacích aktivít nájdete na našej stránke www.agenturaapollo.sk Nech sa páči, vyberte si z našej ponuky a neváhajte nás kontaktovať. Každú prihlášku zaslanú mailom Vám spätne potvrdíme a registrujeme Vás na požadované školenie. Už teraz sa na Vás tešíme.


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
21.5.2018
70 €
2. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie (Bratislava)
23.5 - 24.5.2018
299 €
3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (BRATISLAVA)
25.5.2018
70 €
4. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - NOVELA ZÁKONA (BRATISLAVA)
25.5.2018
70 €
5. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA (Bratislava)
28.5.2018
70 €
6. HOSPODÁRENIE, VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A DAŇOVÉ POVINNOSTI V NEZISKOVEJ… (Bratislava)
29.5.2018
185 €
7. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA OD 1.5.2018 a skončenie pracovného… (Bratislava)
30.5.2018
70 €
8. NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH K 1.1.2018 A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S… (BRATISLAVA)
31.5.2018
70 €
9. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
31.5.2018
70 €
10. RIADENIE ĽUDÍ, DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON + vydanie… (Bratislava)
18.6.2018
110 €
11. NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH PLATNÝ OD 1.6.2017 A VYBRANÉ AKTUÁLNE… (Bratislava)
19.6.2018
70 €
12. CESTOVNÉ NÁHRADY, ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE… (Bratislava)
20.6.2018
70 €
13. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
21.6.2018
75 €
14. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA OD 1.5.2018 pracovný čas, dovolenka a… (Bratislava)
22.6.2018
70 €
15. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + CERTIFIKÁT (Bratislava)
25.6.2018
110 €
16. NOVELA ZÁKONA O DPH K 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY Z PRAXE (Bratislava)
26.6.2018
85 €
17. GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Bratislava)
27.6.2018
75 €
18. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
24.7.2018
110 €
19. EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + CERTIFIKÁT (Bratislava)
25.7.2018
110 €
20. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
14.9.2018
110 €
21. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU - KONFLIKTY, VZŤAHY, RIEŠENIA +… (Bratislava)
21.9.2018
110 €
22. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
26.9.2018
75 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.