Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:32

AGENTÚRA APOLLO sa zaoberá organizáciou vzdelávacích seminárov, kurzov, konferencií, projektov a realizáciou kurzov manažerstva, podnikového vzdelávania, rekvalifikáciou a to všetko v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej, daňovej a v oblasti výpočtovej techniky. Cieľom našej agentúry je v prvom rade vysoká kvalita, spoľahlivosť, profesionálnosť. Kladieme vysoký dôraz na výber tých najkvalitnejších lektorov a zariadení pre semináre, vďaka ktorým sa vytvárajú všetky predpoklady pre úspešné zvládnutie rozsahu a obsahu školiacich seminárov. Školiace miestnosti sú vybavené potrebnými technickými pomôckami pre zabezpečenie jednotlivých metód výučby. www.agenturaapollo.sk info@agenturaapollo.sk 0903 242412 0911 807081


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. UMENIE PROFESIONÁLNEJ PREZENTÁCIE (Bratislava)
21.3.2018
120 €
2. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - PODLIMITNÉ ZAKÁZKY A ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO (BRATISLAVA)
22.3.2018
70 €
3. ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + CERTIFIKÁT (Bratislava)
23.3.2018
110 €
4. CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2018 (BRATISLAVA)
27.3.2018
70 €
5. CESTOVNÉ NÁHRADY, ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE… (Bratislava)
27.3.2018
70 €
6. CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2018 (Bratislava)
27.3.2018
70 €
7. POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
18.4.2018
110 €
8. NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH PLATNÝ OD 1.6.2017) A VYBRANÉ AKTUÁLNE… (Bratislava)
19.4.2018
70 €
9. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
20.4.2018
110 €
10. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
23.4.2018
70 €
11. INTRASTAT v roku 2018 (Bratislava)
25.4.2018
95 €
12. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
26.4.2018
75 €
13. GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Bratislava)
3.5.2018
75 €
14. EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + CERTIFIKÁT (Bratislava)
11.5.2018
110 €
15. NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY (Bratislava)
17.5.2018
85 €
16. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE… (BRATISLAVA)
18.5.2018
110 €
17. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
22.5.2018
75 €
18. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie (Bratislava)
23.5 - 24.5.2018
299 €
19. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA (Bratislava)
28.5.2018
70 €
20. NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH K 1.1.2018 A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S… (BRATISLAVA)
31.5.2018
70 €
21. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
31.5.2018
70 €
22. RIADENIE ĽUDÍ, DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON + vydanie… (Bratislava)
18.6.2018
110 €
23. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + CERTIFIKÁT (Bratislava)
25.6.2018
110 €
24. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU - KONFLIKTY, VZŤAHY, RIEŠENIA +… (Bratislava)
21.9.2018
110 €
25. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA PLATNÁ OD 1.5.2018 (Bratislava)
19.3.2018
70 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.