Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:32

AGENTÚRA APOLLO sa zaoberá organizáciou vzdelávacích seminárov, kurzov, konferencií, projektov a realizáciou kurzov manažerstva, podnikového vzdelávania, rekvalifikáciou a to všetko v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej, daňovej a v oblasti výpočtovej techniky. Cieľom našej agentúry je v prvom rade vysoká kvalita, spoľahlivosť, profesionálnosť. Kladieme vysoký dôraz na výber tých najkvalitnejších lektorov a zariadení pre semináre, vďaka ktorým sa vytvárajú všetky predpoklady pre úspešné zvládnutie rozsahu a obsahu školiacich seminárov. Školiace miestnosti sú vybavené potrebnými technickými pomôckami pre zabezpečenie jednotlivých metód výučby. www.agenturaapollo.sk info@agenturaapollo.sk 0903 242412 0911 807081


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017 (Bratislava)
18.12.2017
70 €
2. VYPREDANÉ - ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ… (Bratislava)
19.12.2017
70 €
3. NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY (Bratislava)
20.12.2017
70 €
4. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
19.1.2018
110 €
5. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
19.1.2018
110 €
6. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
19.1.2018
70 €
7. NOVELA ZÁKONA O DPH K 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY Z PRAXE (Bratislava)
22.1.2018
85 €
8. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU… (Bratislava)
23.1.2018
70 €
9. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA… (Bratislava)
26.1.2018
85 €
10. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
29.1.2018
75 €
11. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017 (Bratislava)
30.1.2018
70 €
12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI PODĽA ZÁKONA Č. 514… (Bratislava)
31.1.2018
120 €
13. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
1.2.2018
70 €
14. GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Bratislava)
15.2.2018
75 €
15. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie (Bratislava)
19.2 - 20.2.2018
299 €
16. NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH PLATNÝ OD 1.6.2017) A VYBRANÉ AKTUÁLNE… (Bratislava)
21.2.2018
70 €
17. INTRASTAT v roku 2018 (Bratislava)
25.4.2018
95 €
18. Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca a legislatívne zmeny v mzdovej… (Bratislava)
29.6.2018
85 €
19. SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA A NÁHRADA ŠKÔD A STRÁT V PRACOVNO… (Bratislava)
15.12.2017
70 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.