Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:32

AGENTÚRA APOLLO sa zaoberá organizáciou vzdelávacích seminárov, kurzov, konferencií, projektov a realizáciou kurzov manažerstva, podnikového vzdelávania, rekvalifikáciou a to všetko v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej, daňovej a v oblasti výpočtovej techniky. Cieľom našej agentúry je v prvom rade vysoká kvalita, spoľahlivosť, profesionálnosť. Kladieme vysoký dôraz na výber tých najkvalitnejších lektorov a zariadení pre semináre, vďaka ktorým sa vytvárajú všetky predpoklady pre úspešné zvládnutie rozsahu a obsahu školiacich seminárov. Školiace miestnosti sú vybavené potrebnými technickými pomôckami pre zabezpečenie jednotlivých metód výučby. www.agenturaapollo.sk info@agenturaapollo.sk 0903 242412 0911 807081


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
20.2.2019
75 €
2. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
20.2.2019
75 €
3. TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE (BRATISLAVA)
21.2.2019
85 €
4. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA (Bratislava)
22.2.2019
70 €
5. INCOTERMS 2010 - PRAVIDLÁ A ICH SPRÁVNE UPLATŇOVANIE V PRAXI +… (Bratislava)
12.3.2019
150 €
6. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE - NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
13.3.2019
70 €
7. GDPR - NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
14.3.2019
75 €
8. TIME MANAGEMENT A PRODUKTIVITA + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
15.3.2019
125 €
9. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
18.3.2019
75 €
10. NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY - DPH K 1.1.2019 (BRATISLAVA)
19.3.2019
85 €
11. MZDY A PERSONALISTIKA Z POHĽADU PRACOVNÉHO PRÁVA A SÚVISIACICH ZÁKONOV (BRATISLAVA)
20.3.2019
85 €
12. ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
21.3.2019
125 €
13. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
22.3.2019
110 €
14. PROFESIONÁLNY OBCHODNÍK - OBCHODNÉ A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI +… (BRATISLAVA)
8.4.2019
110 €
15. ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + CERTIFIKÁT (Bratislava)
9.4.2019
110 €
16. INTRASTAT - aktuálne pre rok 2019 (Bratislava)
15.4.2019
95 €
17. ZÁKONNÍK PRÁCE - VZNIK, ZMENA, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU A PRACOVNÁ… (Bratislava)
17.4.2019
85 €
18. CESTOVNÉ NÁHRADY, ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE… (Bratislava)
30.4.2019
75 €
19. RIADENIE ĽUDÍ - DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON + CERTIFIKÁT (Bratislava)
20.5.2019
110 €
20. POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA + CERTIFIKÁT (Bratislava)
21.5.2019
110 €
21. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie + CERTIFIKÁT (Bratislava)
22.5 - 23.5.2019
299 €
22. MZDY A PERSONALISTIKA Z POHĽADU PRACOVNÉHO PRÁVA (Bratislava)
24.5.2019
85 €
23. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
10.6.2019
110 €
24. TIME MANAGEMENT - EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + CERTIFIKÁT (Bratislava)
11.6.2019
110 €
25. EXEKUČNÉ ZRÁŽKY, SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ODVODY 2019 (Bratislava)
17.6.2019
85 €
26. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + CERTIFIKÁT (Bratislava)
15.7.2019
110 €
27. BIZNIS PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
19.7.2019
110 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.