Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:32

AGENTÚRA APOLLO sa zaoberá organizáciou vzdelávacích seminárov, kurzov, konferencií, projektov a realizáciou kurzov manažerstva, podnikového vzdelávania, rekvalifikáciou a to všetko v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej, daňovej a v oblasti výpočtovej techniky. Cieľom našej agentúry je v prvom rade vysoká kvalita, spoľahlivosť, profesionálnosť. Kladieme vysoký dôraz na výber tých najkvalitnejších lektorov a zariadení pre semináre, vďaka ktorým sa vytvárajú všetky predpoklady pre úspešné zvládnutie rozsahu a obsahu školiacich seminárov. Školiace miestnosti sú vybavené potrebnými technickými pomôckami pre zabezpečenie jednotlivých metód výučby. www.agenturaapollo.sk info@agenturaapollo.sk 0903 242412 0911 807081


Firma AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + CERTIFIKÁT (Bratislava)
23.7.2018
110 €
2. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT (BRATISLAVA)
24.7.2018
110 €
3. EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + CERTIFIKÁT (Bratislava)
25.7.2018
110 €
4. AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE… (BRATISLAVA)
26.7.2018
110 €
5. PROFESIONÁLNY OBCHODNÍK - OBCHODNÉ A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI +… (BRATISLAVA)
27.7.2018
110 €
6. GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Bratislava)
31.7.2018
75 €
7. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + VYDANIE CERTIFIKÁTU (Bratislava)
14.9.2018
110 €
8. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY - AKTUÁLNE (BRATISLAVA)
18.9.2018
85 €
9. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU - KONFLIKTY, VZŤAHY, RIEŠENIA +… (Bratislava)
21.9.2018
110 €
10. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT (Bratislava)
26.9.2018
75 €
11. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE - NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
27.9.2018
70 €
12. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA - VZNIK, ZMENA A UKONČENIE PRACOVNÉHO… (Bratislava)
28.9.2018
70 €
13. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU… (Bratislava)
15.10.2018
75 €
14. COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie (Bratislava)
17.10 - 18.10.2018
299 €
15. RIADENIE ĽUDÍ, DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON + CERTIFIKÁT (Bratislava)
19.10.2018
110 €
16. CESTOVNÉ NÁHRADY, ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE… (Bratislava)
22.10.2018
70 €
17. MZDY A PERSONALISTIKA Z POHĽADU PRACOVNÉHO PRÁVA (BRATISLAVA)
24.10.2018
85 €
18. NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH K 1.1.2018 A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S… (BRATISLAVA)
25.10.2018
70 €
19. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S OBALMI A ODPADMI (Bratislava)
25.10.2018
70 €
20. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA - PRACOVNÝ ČAS, DOVOLENKA A PREKÁŽKY V… (Bratislava)
26.10.2018
70 €
21. SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ODVODY 2019 + EXEKUČNÉ ZRÁŽKY (BRATISLAVA)
21.11.2018
85 €
22. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - NOVELA ZÁKONA (Bratislava)
22.11.2018
70 €
23. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA - MZDOVÁ POLITIKA, ODMEŇOVANIE… (Bratislava)
27.11.2018
70 €
24. HOSPODÁRENIE, VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A DAŇOVÉ POVINNOSTI V NEZISKOVEJ… (Bratislava)
28.11.2018
185 €
25. INTRASTAT - aktuálne pre rok 2019 (Bratislava)
12.12.2018
95 €
26. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA - SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA A… (Bratislava)
13.12.2018
70 €
27. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA… (BRATISLAVA)
17.12.2018
85 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.