Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Academia Istropolitana Nova, 21.01.2014, 12:48

Academia Istropolitana Nova pripravila nové vzdelávanie pre remeselníkov.

V roku 2013/2014 je Škola remesiel zameraná na obnovu historických drevených brán (súvisiace profesie: stolári, zámočníci, kováči). V ďalšom školskom roku je zámer pripraviť vzdelávanie zacielené na obnovu historických okien.

Obnova historickej drevenej brány
Školenie je určené remeselníkom, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti potrebné k obnove tradičných drevených brán a dverí. Školenie bude prebiehať formou praktickej obnovy vybranej brány vo Svätom Jure. Účastníci absolvujú niekoľko krátkych sústredení začiatkom roka 2014.

Ak sa chcete zúčastniť školenia, prosím kontaktujte Helenu Bakaljarovú (bhcd@ainova.sk; 0903/242448; 02/4470453) z oddelenia Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva na AINove.

Uzávierka prihlášok na školenie: 30.1.2014

 

Cieľom Školy remesiel je zvyšovanie kvality údržby a obnovy tradičných stavieb, vzdelávanie stavebných remeselníkov, a tiež osveta v radoch širokej verejnosti.

Očakávaným prínosom bude zvýšenie záujmu o údržbu a obnovu tradičných stavieb v regióne,
zvýšenie investícií do údržby a obnovy tradičnej architektúry, oživenie stavebnej remeselnej tradície a zručností, záchrana významných autentických stavebných konštrukcií a v neposlednom rade zvýšenie kvality a atraktivity verejného priestoru.

Cieľové skupiny projektu
- majitelia stavieb tradičnej architektúry v Bratislavskom kraji
- stavební remeselníci v regióne
- odborná verejnosť
- široká verejnosť Bratislavského kraja
- miestna a regionálna samospráva

Škola remesiel je súčasťou dlhodobého projektu Partneri pre dedičstvo, ktorého cieľom je najmä propagácia hodnôt tradičnej architektúry v regióne a budovanie odborných kapacít na jej zachovanie.

AINova už od roku 1997 prispieva aj k udržaniu a rozvoju miestnych a regionálnych kultúrnych a
prírodných hodnôt. Tieto aktivity vyvrcholili v roku 2005 spoločným projektom Mesta Svätý Jur a
AINovy, ktorého výsledkom je otvorenie miestneho Informačného centra. Projekt
nadväzuje aj na iné vzdelávacie projekty AINovy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

Projekt finančne podporila Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

 


Firma Academia Istropolitana Nova ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Anglický jazyk pre mládež a dospelých (Svätý Jur)
otvára sa polročne
192 €
2. Profesionálna angličtina pre SK PRES/ Professional English for SK… (Svätý Jur)
otvára sa podľa záujmu
420 €

Kurzy na mieru

1. Anglický jazyk pre mládež a dospelých (Svätý Jur)
odporúčaný rozsah 24 dní

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.