Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Verlag Dashöfer, s.r.o., 22.10.2013, 16:26

Viete čo všetko spôsobili legislatívne zmeny prijaté v roku 2013? Nie je to tak dávno, čo sme sa obávali novely Zákonníka práce, zmien v zákone o DPH či v Obchodnom zákonníku. Rok 2013 sa nám však pomaly, ale iste končí a je nutné sa na ten nový pripraviť zodpovedne! 

Nenechajte si ujsť v poradí už 4. ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2014.

Už 2. decembra 2013 sa v bratislavskom hoteli Mercure**** uskutoční odborná konferencia s názvom

                             NAJDÔLEŽITEJŠIE LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2014

Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia. Pre doplnenie kompletných informácií Vás oboznámime so zmenami v exekučnom poriadku a Obchodnom zákonníku... Čítajte viac na http://konferencia.dashofer.sk/.

 


Firma Verlag Dashöfer, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Zákonník práce od 1.5.2018 – aplikačný seminár (Bratislava)
19.9.2018
198 €
2. INTRASTAT – aktuálne pre rok 2018 (Bratislava)
19.9.2018
198 €
3. Elektronické trhovisko (Bratislava)
19.9.2018
198 €
4. Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2018 (Bratislava)
20.9.2018
222 €
5. Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov -… (Bratislava)
20.9.2018
198 €
6. Vodný zákon a súvisiace predpisy (Bratislava)
21.9.2018
198 €
7. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018 (Žilina)
24.9.2018
222 €
8. Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov (Vysoké Tatry)
25.9 - 27.9.2018
768 €
9. Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny… (Žilina)
27.9.2018
222 €
10. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15… (Bratislava)
28.9.2018
198 €
11. IFRS komplexný kurz I. (Bratislava)
1.10 - 3.10.2018
744 €
12. Nová právna úprava ochrany osobných údajov od roku 2018 (Bratislava)
2.10.2018
222 €
13. Výklad stavebného zákona (líniové stavby) (Žilina)
4.10.2018
222 €
14. Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a… (Bratislava)
15.10 - 19.10.2018
1 020 €
15. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (Bratislava)
23.10.2018
168 €
16. Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov? (Bratislava)
25.10.2018
198 €
17. Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii (Bratislava)
29.10.2018
198 €
18. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2018 (Bratislava)
30.10.2018
198 €
19. Odložená daň – účtovanie a vykazovanie (Bratislava)
1.11.2018
198 €
20. Medzinárodné zdaňovanie - zmluvy, príklady a konzultácia na jednom… (Bratislava)
5.11.2018
238,80 €
21. Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie… (Bratislava)
5.11 - 3.12.2018
2 040 €
22. Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o… (Bratislava)
5.11.2018
198 €
23. Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018 (Bratislava)
7.11 - 9.11.2018
768 €
24. Zákazková výroba a výstavba (Bratislava)
23.11.2018
198 €
25. Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických… (Žilina)
5.12.2018
238,80 €
26. Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru (Bratislava)
5.12.2018
198 €
27. Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova… (Žilina)
6.12 - 7.12.2018
720 €
28. Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami (Bratislava)
6.12.2018
222 €
29. Colná problematika v kocke (Bratislava)
4.2 - 5.2.2019
318 €
30. Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v… (Bratislava)
7.6.2019
198 €
31. Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
32. Dlhodobý majetok podľa IFRS (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.