Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Verlag Dashöfer, s.r.o., 22.10.2013, 16:26

Viete čo všetko spôsobili legislatívne zmeny prijaté v roku 2013? Nie je to tak dávno, čo sme sa obávali novely Zákonníka práce, zmien v zákone o DPH či v Obchodnom zákonníku. Rok 2013 sa nám však pomaly, ale iste končí a je nutné sa na ten nový pripraviť zodpovedne! 

Nenechajte si ujsť v poradí už 4. ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2014.

Už 2. decembra 2013 sa v bratislavskom hoteli Mercure**** uskutoční odborná konferencia s názvom

                             NAJDÔLEŽITEJŠIE LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2014

Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia. Pre doplnenie kompletných informácií Vás oboznámime so zmenami v exekučnom poriadku a Obchodnom zákonníku... Čítajte viac na http://konferencia.dashofer.sk/.

 


Firma Verlag Dashöfer, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Výklad stavebného zákona (líniové stavby) (Žilina,Bratislava)
19.10.2017
222 €
2. INTRASTAT – aktuálne pre rok 2017 (Bratislava)
19.10.2017
198 €
3. Transferové oceňovanie v praxi (Bratislava,Žilina)
20.10.2017
222 €
4. Nová právna úprava ochrany osobných údajov od roku 2018 (Bratislava)
23.10.2017
222 €
5. Vodný zákon a súvisiace predpisy (Žilina,Bratislava)
23.10.2017
198 €
6. Nový zákon o odpadoch - vykonávacie predpisy (Žilina,Banská Bystrica,Bratislava)
24.10.2017
222 €
7. Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny… (Bratislava)
24.10.2017
222 €
8. Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie a schválené zmeny v… (Bratislava)
24.10.2017
198 €
9. Nové účtovníctvo v spoločnosti v roku 2017 (Žilina,Bratislava)
24.10.2017
198 €
10. Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov -… (Žilina,Bratislava)
27.10.2017
198 €
11. Medzinárodné zdaňovanie - zmluvy, príklady a konzultácia na jednom… (Bratislava)
27.10.2017
238,80 €
12. Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov? (Bratislava,Žilina)
27.10.2017
198 €
13. Odložená daň – účtovanie a vykazovanie (Bratislava)
30.10.2017
198 €
14. Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova… (Bratislava)
30.10 - 31.10.2017
720 €
15. Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2017 (Bratislava)
6.11 - 8.11.2017
768 €
16. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2017 (Žilina,Bratislava)
7.11.2017
198 €
17. Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách (Vysoké Tatry)
8.11 - 10.11.2017
768 €
18. Elektronické trhovisko (Bratislava)
8.11.2017
198 €
19. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15… (Žilina,Bratislava)
9.11.2017
198 €
20. Dlhodobý majetok podľa IFRS (Bratislava)
13.11.2017
198 €
21. Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v… (Bratislava)
14.11.2017
198 €
22. Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov (Bratislava)
14.11 - 16.11.2017
768 €
23. Stavba - autorský, stavebný a technický dozor (Bratislava)
20.11.2017
198 €
24. Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii (Bratislava)
22.11.2017
198 €
25. Zákazková výroba a výstavba (Bratislava)
24.11.2017
198 €
26. Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2017 (Žilina)
24.11.2017
222 €
27. IFRS komplexný kurz I. (Bratislava)
28.11 - 30.11.2017
744 €
28. IFRS komplexný kurz I. (Bratislava)
28.11 - 30.11.2017
744 €
29. Novela Zákonníka práce od 1.6.2017 v praktických príkladoch (Bratislava)
29.11.2017
198 €
30. Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra (Bratislava)
4.12.2017
198 €
31. Uzatváranie zmlúv v IT – Najčastejšie chyby a best practices (Bratislava)
8.12.2017
198 €
32. Colná problematika v kocke (Bratislava)
11.12 - 12.12.2017
348 €
33. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (Bratislava)
12.12.2017
168 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.