Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Academia Istropolitana Nova, 14.10.2013, 17:58

Svojím vstupom do Európskej únie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa Slovenská republika stala donorom rozvojovej pomoci prostredníctvom programu SlovakAid.
Moldavská republika sa už niekoľko rokov zaraďuje medzi prioritné krajiny záujmu Slovenska v rámci Východného partnerstva.

Cieľom 2-ročného projektu “Modernizácia vzdelávania v Moldavsku”, realizovaného s finančnou podporou programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid,  bola podpora reforiem v školstve a prispenie k zlepšeniu prístupu k vzdelávaniu sprostredkovaním metodológie e-learningu ako formy flexibilného vzdelávania. Realizátorom projektu bola Academia Istropolitana Nova, občianske združenie zapojené do celoživotného vzdelávania  od roku 1996 v úzkej spolupráci so svojím moldavským partnerom  - Inštitútom pre pre verejnú politiku.                             

V rámci projektu sa uskutočnili 2 tréningy trénerov a workshop na Slovensku vo Svätom Jure a konferencia v moldavskom Kišiňove. Počas dvoch tréningov konaných v máji 2012 a januári 2013 bolo vyškolených 30 moldavských stredoškolských a vysokoškolských učiteľov, metodikov a odborníkov z ministerstva školstva v tvorbe, riadení a tútorovaní e-learningových kurzov.                                                           
Výstupom z tréningov sú 2 manuály “Príručka e-vzdelávania” – technicky a metodologicky zameraná publikácia s dôrazom na predstavenie systému Moodle a príručka “Interaktívne nástroje e-learningu” obsahujúca praktické informácie, rady a príklady metód využiteľných v online kurzoch.  Obe tlačené príručky boli distribuované v rumunskom jazyku.     

Na druhú príručku priamo nadväzoval workshop konaný v auguste 2013, ktorého účelom bolo vyškoliť 9 učiteľov z Moldavska vo využívaní interaktívnych metód a zároveň získať ich komentáre a návrhy, ktoré by skvalitnili príručku z obsahovej aj formálnej stránky.
         
V apríli 2013 sa v moldavskom Kišiňove konala medzinárodná konferencia “E-learning vo vzdelávacej agende EÚ – prípad Slovenska a Moldavska”, na ktorej sa zúčastnilo vyše 70 účastníkov. Jej cieľom bola výmena skúseností slovenských a moldavských expertov v oblasti vzdelávania s dôrazom na e-learning v rámci európskych záležitostí Výsledkom konferencie je elektronický zborník 9 konferenčných príspevkov v rumunskom a anglickom jazyku.

Projekt sa skončil v polovici septembra 2013, ale projektoví partneri dúfajú, že vďaka dosiahnutým výsledkom bude jeho využiteľnosť zachovaná ešte niekoľko rokov po jeho zavŕšení.   

                                                                    

Tento  projekt  bol realizovaný  z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky
                                                (september 2011 – september 2013)


Firma Academia Istropolitana Nova ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Anglický jazyk pre mládež a dospelých (Svätý Jur)
otvára sa polročne
192 €
2. Profesionálna angličtina pre SK PRES/ Professional English for SK… (Svätý Jur)
otvára sa podľa záujmu
420 €

Kurzy na mieru

1. Anglický jazyk pre mládež a dospelých (Svätý Jur)
odporúčaný rozsah 24 dní

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.