Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Verlag Dashöfer, s.r.o., 18.09.2013, 14:48

Jeden z najhorúcejších problémov podnikateľskej praxe sú pohľadávky. Čo priniesol rok 2013 v pohľadávkach? Predovšetkým zmeny v oblasti účtovníctva a daní od 1.2.2013. Rovnako od novembra 2013 vstupuje do platnosti novela exekučného poriadku, ktorá ovplyvní veriteľov i dlžníkov.

Ako postupovať v priebehu exekučného konania? Aké sú trendy v externom vymáhaní pohľadávok či problematika zahraničných pohľadávok?

Oslovili sme odborníkov na slovo vzatých - zástupcov práva a legislatívy, účtovníka, psychológa, špecialistov na externé vymáhanie pohľadávok či dokonca súdneho exekútora.

Radi by sme Vás posunuli o krok vpred v riešení neuhradených faktúr a tzv. neplatičov. Podnikateľská prax si nevyhnutne vyžaduje orientáciu v problematike riešenia pohľadávok, preto si nenechajte ujsť v poradí už 4. ročník úspešnej konferencie zaoberajúcej sa týmto otázkam.

Tak ako pri väčšine našich konferencií, aj počas konferencie o pohľadávkach, nevynecháme časť s praktickým workshopom, ktorý bude prebiehať súbežne s prednáškami. Tešiť sa na Vás bude obľúbený lektor PhDr. Ján Barica.

Obráťte sa na nás na konferencia@dashofer.sk.

Tešíme sa na stretnutie!

 

 


Firma Verlag Dashöfer, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Stavba - autorský, stavebný a technický dozor (Bratislava)
15.12.2017
198 €
2. Elektronické trhovisko (Bratislava)
15.12.2017
198 €
3. Nový zákon o odpadoch - vykonávacie predpisy (Žilina,Bratislava,Košice,Banská Bystrica)
12.1.2018
222 €
4. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (Bratislava,Žilina)
16.1.2018
168 €
5. Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny… (Bratislava,Žilina)
18.1.2018
222 €
6. INTRASTAT – aktuálne pre rok 2018 (Bratislava,Žilina)
19.1.2018
198 €
7. Nová právna úprava ochrany osobných údajov od roku 2018 (Bratislava,Žilina,Vysoké Tatry)
22.1.2018
222 €
8. Zákonník práce - aplikačný seminár (Bratislava,Žilina)
22.1.2018
198 €
9. Vodný zákon a súvisiace predpisy (Bratislava,Žilina)
24.1.2018
198 €
10. Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov -… (Bratislava,Žilina)
25.1.2018
198 €
11. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15… (Bratislava,Žilina)
26.1.2018
198 €
12. Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii (Bratislava,Žilina)
30.1.2018
198 €
13. Zákazková výroba a výstavba (Žilina,Bratislava)
5.2.2018
198 €
14. Odložená daň – účtovanie a vykazovanie (Bratislava)
6.2.2018
198 €
15. Medzinárodné zdaňovanie - zmluvy, príklady a konzultácia na jednom… (Bratislava)
7.2.2018
238,80 €
16. Colná problematika v kocke (Žilina,Bratislava)
8.2 - 9.2.2018
318 €
17. IFRS komplexný kurz I. (Bratislava)
12.2 - 14.2.2018
744 €
18. Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických… (Bratislava,Žilina)
13.2.2018
238,80 €
19. Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov? (Bratislava,Žilina)
15.2.2018
198 €
20. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2018 (Bratislava,Žilina,Brno)
21.2.2018
198 €
21. Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov (Bratislava,Vysoké Tatry)
26.2 - 28.2.2018
768 €
22. Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami (Bratislava)
28.2.2018
222 €
23. Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2018 (Bratislava,Žilina)
1.3.2018
222 €
24. Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru (Bratislava)
1.3.2018
198 €
25. Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra (Bratislava)
15.3.2018
198 €
26. Výklad stavebného zákona (líniové stavby) (Bratislava,Žilina)
22.3.2018
222 €
27. Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie… (Bratislava)
4.4 - 30.4.2018
2 040 €
28. Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018 (Bratislava)
11.4 - 13.4.2018
768 €
29. Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova… (Žilina,Bratislava)
19.4 - 20.4.2018
720 €
30. Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie a schválené zmeny v… (Bratislava,Žilina)
24.4.2018
198 €
31. Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v… (Bratislava)
21.6.2018
198 €
32. Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a… (Bratislava)
9.7 - 13.7.2018
1 020 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.