Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Verlag Dashöfer, s.r.o., 18.09.2013, 14:48

Jeden z najhorúcejších problémov podnikateľskej praxe sú pohľadávky. Čo priniesol rok 2013 v pohľadávkach? Predovšetkým zmeny v oblasti účtovníctva a daní od 1.2.2013. Rovnako od novembra 2013 vstupuje do platnosti novela exekučného poriadku, ktorá ovplyvní veriteľov i dlžníkov.

Ako postupovať v priebehu exekučného konania? Aké sú trendy v externom vymáhaní pohľadávok či problematika zahraničných pohľadávok?

Oslovili sme odborníkov na slovo vzatých - zástupcov práva a legislatívy, účtovníka, psychológa, špecialistov na externé vymáhanie pohľadávok či dokonca súdneho exekútora.

Radi by sme Vás posunuli o krok vpred v riešení neuhradených faktúr a tzv. neplatičov. Podnikateľská prax si nevyhnutne vyžaduje orientáciu v problematike riešenia pohľadávok, preto si nenechajte ujsť v poradí už 4. ročník úspešnej konferencie zaoberajúcej sa týmto otázkam.

Tak ako pri väčšine našich konferencií, aj počas konferencie o pohľadávkach, nevynecháme časť s praktickým workshopom, ktorý bude prebiehať súbežne s prednáškami. Tešiť sa na Vás bude obľúbený lektor PhDr. Ján Barica.

Obráťte sa na nás na konferencia@dashofer.sk.

Tešíme sa na stretnutie!

 

 


Firma Verlag Dashöfer, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny… (Nitra)
5.8.2020
222 €
2. EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s… (Košice)
12.8.2020
222 €
3. Špecialista pracovného práva (Bratislava)
19.8 - 21.8.2020
840 €
4. Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny… (Bratislava)
20.8.2020
222 €
5. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020 (Nitra)
25.8.2020
238,80 €
6. EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s… (Bratislava)
2.9.2020
222 €
7. Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o… (Bratislava)
2.9.2020
198 €
8. Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny… (Žilina)
8.9.2020
222 €
9. Výklad stavebného zákona (líniové stavby) (Bratislava)
9.9.2020
274,80 €
10. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020 (Bratislava)
17.9.2020
238,80 €
11. Mzdy pre začiatočníkov - všetko, aby ste mohli úspešne začať (Bratislava)
23.9.2020
198 €
12. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020 (Bratislava)
29.9.2020
222 €
13. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020 (Košice)
30.9.2020
238,80 €
14. Vodný zákon a súvisiace predpisy (Bratislava)
1.10.2020
222 €
15. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020 (Banská Bystrica)
5.10.2020
222 €
16. EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s… (Banská Bystrica)
6.10.2020
222 €
17. Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov (Bratislava)
7.10.2020
198 €
18. Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi (Žilina)
8.10.2020
198 €
19. Daňová akadémia: Špecialista DPH (Bratislava)
12.10 - 14.10.2020
840 €
20. Sociálne a komunikačné zručnosti personalistu (Bratislava)
12.10 - 30.10.2020
1 080 €
21. Leadership akadémia - Skrytý svet lídra (Bratislava)
13.10.2020
360 €
22. EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s… (Žilina)
14.10.2020
222 €
23. IFRS komplexný kurz (Bratislava)
14.10 - 16.10.2020
744 €
24. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020 (Žilina)
19.10.2020
238,80 €
25. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (Žilina)
21.10.2020
168 €
26. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020 (Nitra)
22.10.2020
222 €
27. Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o… (Košice)
2.11.2020
198 €
28. Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi (Bratislava)
4.11.2020
198 €
29. Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v… (Bratislava)
10.11.2020
198 €
30. Daňová akadémia: Špecialista DzP (Bratislava)
11.11 - 13.11.2020
840 €
31. Vodný zákon a súvisiace predpisy (Žilina)
18.11.2020
222 €
32. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (Bratislava)
18.11.2020
168 €
33. Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v… (Žilina)
23.11.2020
198 €
34. Daňová akadémia: Špecialista medzinárodného zdaňovania (Bratislava)
26.11 - 27.11.2020
540 €
35. Vodný zákon a súvisiace predpisy (Banská Bystrica)
3.12.2020
222 €
36. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020 (Trenčín)
14.12.2020
238,80 €
37. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020 (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
238,80 €
38. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020 (Košice)
otvára sa podľa záujmu
222 €
39. Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o… (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
198 €
40. Výklad stavebného zákona (líniové stavby) (Nitra)
otvára sa podľa záujmu
274,80 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.