Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Verlag Dashöfer, s.r.o., 18.09.2013, 14:48

Jeden z najhorúcejších problémov podnikateľskej praxe sú pohľadávky. Čo priniesol rok 2013 v pohľadávkach? Predovšetkým zmeny v oblasti účtovníctva a daní od 1.2.2013. Rovnako od novembra 2013 vstupuje do platnosti novela exekučného poriadku, ktorá ovplyvní veriteľov i dlžníkov.

Ako postupovať v priebehu exekučného konania? Aké sú trendy v externom vymáhaní pohľadávok či problematika zahraničných pohľadávok?

Oslovili sme odborníkov na slovo vzatých - zástupcov práva a legislatívy, účtovníka, psychológa, špecialistov na externé vymáhanie pohľadávok či dokonca súdneho exekútora.

Radi by sme Vás posunuli o krok vpred v riešení neuhradených faktúr a tzv. neplatičov. Podnikateľská prax si nevyhnutne vyžaduje orientáciu v problematike riešenia pohľadávok, preto si nenechajte ujsť v poradí už 4. ročník úspešnej konferencie zaoberajúcej sa týmto otázkam.

Tak ako pri väčšine našich konferencií, aj počas konferencie o pohľadávkach, nevynecháme časť s praktickým workshopom, ktorý bude prebiehať súbežne s prednáškami. Tešiť sa na Vás bude obľúbený lektor PhDr. Ján Barica.

Obráťte sa na nás na konferencia@dashofer.sk.

Tešíme sa na stretnutie!

 

 


Firma Verlag Dashöfer, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Zákonník práce od 1.5.2018 – aplikačný seminár (Bratislava)
19.9.2018
198 €
2. INTRASTAT – aktuálne pre rok 2018 (Bratislava)
19.9.2018
198 €
3. Elektronické trhovisko (Bratislava)
19.9.2018
198 €
4. Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2018 (Bratislava)
20.9.2018
222 €
5. Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov -… (Bratislava)
20.9.2018
198 €
6. Vodný zákon a súvisiace predpisy (Bratislava)
21.9.2018
198 €
7. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018 (Žilina)
24.9.2018
222 €
8. Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov (Vysoké Tatry)
25.9 - 27.9.2018
768 €
9. Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny… (Žilina)
27.9.2018
222 €
10. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15… (Bratislava)
28.9.2018
198 €
11. IFRS komplexný kurz I. (Bratislava)
1.10 - 3.10.2018
744 €
12. Nová právna úprava ochrany osobných údajov od roku 2018 (Bratislava)
2.10.2018
222 €
13. Výklad stavebného zákona (líniové stavby) (Žilina)
4.10.2018
222 €
14. Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a… (Bratislava)
15.10 - 19.10.2018
1 020 €
15. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (Bratislava)
23.10.2018
168 €
16. Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov? (Bratislava)
25.10.2018
198 €
17. Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii (Bratislava)
29.10.2018
198 €
18. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2018 (Bratislava)
30.10.2018
198 €
19. Odložená daň – účtovanie a vykazovanie (Bratislava)
1.11.2018
198 €
20. Medzinárodné zdaňovanie - zmluvy, príklady a konzultácia na jednom… (Bratislava)
5.11.2018
238,80 €
21. Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie… (Bratislava)
5.11 - 3.12.2018
2 040 €
22. Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o… (Bratislava)
5.11.2018
198 €
23. Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018 (Bratislava)
7.11 - 9.11.2018
768 €
24. Zákazková výroba a výstavba (Bratislava)
23.11.2018
198 €
25. Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických… (Žilina)
5.12.2018
238,80 €
26. Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru (Bratislava)
5.12.2018
198 €
27. Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova… (Žilina)
6.12 - 7.12.2018
720 €
28. Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami (Bratislava)
6.12.2018
222 €
29. Colná problematika v kocke (Bratislava)
4.2 - 5.2.2019
318 €
30. Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v… (Bratislava)
7.6.2019
198 €
31. Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
32. Dlhodobý majetok podľa IFRS (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.