Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Verlag Dashöfer, s.r.o., 18.09.2013, 14:48

Jeden z najhorúcejších problémov podnikateľskej praxe sú pohľadávky. Čo priniesol rok 2013 v pohľadávkach? Predovšetkým zmeny v oblasti účtovníctva a daní od 1.2.2013. Rovnako od novembra 2013 vstupuje do platnosti novela exekučného poriadku, ktorá ovplyvní veriteľov i dlžníkov.

Ako postupovať v priebehu exekučného konania? Aké sú trendy v externom vymáhaní pohľadávok či problematika zahraničných pohľadávok?

Oslovili sme odborníkov na slovo vzatých - zástupcov práva a legislatívy, účtovníka, psychológa, špecialistov na externé vymáhanie pohľadávok či dokonca súdneho exekútora.

Radi by sme Vás posunuli o krok vpred v riešení neuhradených faktúr a tzv. neplatičov. Podnikateľská prax si nevyhnutne vyžaduje orientáciu v problematike riešenia pohľadávok, preto si nenechajte ujsť v poradí už 4. ročník úspešnej konferencie zaoberajúcej sa týmto otázkam.

Tak ako pri väčšine našich konferencií, aj počas konferencie o pohľadávkach, nevynecháme časť s praktickým workshopom, ktorý bude prebiehať súbežne s prednáškami. Tešiť sa na Vás bude obľúbený lektor PhDr. Ján Barica.

Obráťte sa na nás na konferencia@dashofer.sk.

Tešíme sa na stretnutie!

 

 


Firma Verlag Dashöfer, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. INTRASTAT – aktuálne pre rok 2017 (Bratislava)
19.10.2017
198 €
2. Výklad stavebného zákona (líniové stavby) (Žilina,Bratislava)
19.10.2017
222 €
3. Transferové oceňovanie v praxi (Bratislava,Žilina)
20.10.2017
222 €
4. Vodný zákon a súvisiace predpisy (Žilina,Bratislava)
23.10.2017
198 €
5. Nová právna úprava ochrany osobných údajov od roku 2018 (Bratislava)
23.10.2017
222 €
6. Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie a schválené zmeny v… (Bratislava)
24.10.2017
198 €
7. Nové účtovníctvo v spoločnosti v roku 2017 (Žilina,Bratislava)
24.10.2017
198 €
8. Nový zákon o odpadoch - vykonávacie predpisy (Žilina,Banská Bystrica,Bratislava)
24.10.2017
222 €
9. Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny… (Bratislava)
24.10.2017
222 €
10. Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov? (Bratislava,Žilina)
27.10.2017
198 €
11. Medzinárodné zdaňovanie - zmluvy, príklady a konzultácia na jednom… (Bratislava)
27.10.2017
238,80 €
12. Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov -… (Žilina,Bratislava)
27.10.2017
198 €
13. Odložená daň – účtovanie a vykazovanie (Bratislava)
30.10.2017
198 €
14. Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova… (Bratislava)
30.10 - 31.10.2017
720 €
15. Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2017 (Bratislava)
6.11 - 8.11.2017
768 €
16. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2017 (Žilina,Bratislava)
7.11.2017
198 €
17. Elektronické trhovisko (Bratislava)
8.11.2017
198 €
18. Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách (Vysoké Tatry)
8.11 - 10.11.2017
768 €
19. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15… (Žilina,Bratislava)
9.11.2017
198 €
20. Dlhodobý majetok podľa IFRS (Bratislava)
13.11.2017
198 €
21. Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v… (Bratislava)
14.11.2017
198 €
22. Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov (Bratislava)
14.11 - 16.11.2017
768 €
23. Stavba - autorský, stavebný a technický dozor (Bratislava)
20.11.2017
198 €
24. Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii (Bratislava)
22.11.2017
198 €
25. Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2017 (Žilina)
24.11.2017
222 €
26. Zákazková výroba a výstavba (Bratislava)
24.11.2017
198 €
27. IFRS komplexný kurz I. (Bratislava)
28.11 - 30.11.2017
744 €
28. IFRS komplexný kurz I. (Bratislava)
28.11 - 30.11.2017
744 €
29. Novela Zákonníka práce od 1.6.2017 v praktických príkladoch (Bratislava)
29.11.2017
198 €
30. Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra (Bratislava)
4.12.2017
198 €
31. Uzatváranie zmlúv v IT – Najčastejšie chyby a best practices (Bratislava)
8.12.2017
198 €
32. Colná problematika v kocke (Bratislava)
11.12 - 12.12.2017
348 €
33. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (Bratislava)
12.12.2017
168 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.