Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Verlag Dashöfer, s.r.o., 18.09.2013, 14:48

Jeden z najhorúcejších problémov podnikateľskej praxe sú pohľadávky. Čo priniesol rok 2013 v pohľadávkach? Predovšetkým zmeny v oblasti účtovníctva a daní od 1.2.2013. Rovnako od novembra 2013 vstupuje do platnosti novela exekučného poriadku, ktorá ovplyvní veriteľov i dlžníkov.

Ako postupovať v priebehu exekučného konania? Aké sú trendy v externom vymáhaní pohľadávok či problematika zahraničných pohľadávok?

Oslovili sme odborníkov na slovo vzatých - zástupcov práva a legislatívy, účtovníka, psychológa, špecialistov na externé vymáhanie pohľadávok či dokonca súdneho exekútora.

Radi by sme Vás posunuli o krok vpred v riešení neuhradených faktúr a tzv. neplatičov. Podnikateľská prax si nevyhnutne vyžaduje orientáciu v problematike riešenia pohľadávok, preto si nenechajte ujsť v poradí už 4. ročník úspešnej konferencie zaoberajúcej sa týmto otázkam.

Tak ako pri väčšine našich konferencií, aj počas konferencie o pohľadávkach, nevynecháme časť s praktickým workshopom, ktorý bude prebiehať súbežne s prednáškami. Tešiť sa na Vás bude obľúbený lektor PhDr. Ján Barica.

Obráťte sa na nás na konferencia@dashofer.sk.

Tešíme sa na stretnutie!

 

 


Firma Verlag Dashöfer, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (Bratislava,Žilina)
21.5.2018
168 €
2. Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov (Bratislava,Vysoké Tatry)
23.5 - 25.5.2018
768 €
3. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018 (Bratislava,Košice,Žilina,Banská Bystrica)
23.5.2018
222 €
4. Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2018 (Žilina,Bratislava)
29.5.2018
198 €
5. Výklad stavebného zákona (líniové stavby) (Žilina,Bratislava)
30.5.2018
222 €
6. Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny… (Žilina,Bratislava)
1.6.2018
222 €
7. Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o… (Žilina,Bratislava)
4.6.2018
198 €
8. Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii (Bratislava,Žilina)
5.6.2018
198 €
9. Vodný zákon a súvisiace predpisy (Bratislava,Žilina)
6.6.2018
198 €
10. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15… (Bratislava,Žilina)
15.6.2018
198 €
11. Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami (Bratislava)
15.6.2018
222 €
12. Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2018 (Žilina,Bratislava)
18.6.2018
222 €
13. Zákonník práce od 1.5.2018 – aplikačný seminár (Bratislava,Žilina)
19.6.2018
198 €
14. IFRS komplexný kurz I. (Bratislava,Vysoké Tatry)
20.6 - 22.6.2018
744 €
15. Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v… (Bratislava)
21.6.2018
198 €
16. Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a… (Bratislava)
9.7 - 13.7.2018
1 020 €
17. Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov? (Bratislava,Žilina)
11.7.2018
198 €
18. Nová právna úprava ochrany osobných údajov od roku 2018 (Bratislava,Žilina)
16.8.2018
222 €
19. Zákazková výroba a výstavba (Bratislava,Žilina)
16.8.2018
198 €
20. Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických… (Bratislava)
23.8.2018
238,80 €
21. Colná problematika v kocke (Bratislava,Žilina)
3.9 - 4.9.2018
318 €
22. Elektronické trhovisko (Bratislava)
19.9.2018
198 €
23. INTRASTAT – aktuálne pre rok 2018 (Bratislava,Žilina)
19.9.2018
198 €
24. Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov -… (Žilina,Bratislava)
20.9.2018
198 €
25. Odložená daň – účtovanie a vykazovanie (Bratislava)
1.11.2018
198 €
26. Medzinárodné zdaňovanie - zmluvy, príklady a konzultácia na jednom… (Bratislava)
5.11.2018
238,80 €
27. Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie… (Bratislava)
5.11 - 3.12.2018
2 040 €
28. Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018 (Bratislava)
7.11 - 9.11.2018
768 €
29. Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru (Bratislava)
5.12.2018
198 €
30. Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova… (Bratislava,Žilina)
6.12 - 7.12.2018
720 €
31. Dlhodobý majetok podľa IFRS (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
32. Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.