Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Espiral, s.r.o., 03.05.2016, 19:02

Excellent (Professional) Executive Assistant - Ako na to? - Keď práve začínaš na novom pracovnom mieste! - Keď chceš začať od znovu, chceš zmeniť zabehnuté a nevyhovujúce stereotypy, začať s novým štítom!

1 Porozprávaj sa so svojím šéfom o tom, čo sa od teba očakáva, povedz, čo okrem týchto požiadaviek vieš ponúknuť Keď je pozícia pre teba nová, prípadne pozícia, ktorú zastávaš, prináša so sebou nové zodpovednosti a kompetencie, jedna z najlepších vecí, ktoré môžeš urobiť, je úvodná porada. „Sadnúť si so svojim nadriadeným a spýtať sa ho, čo od teba očakáva, čo očakáva od spolupráce. Pomôže ti to, stať sa tou najlepšou „pravou rukou“. Odporúčam, vždy, keď budeš mať pocit, že sa vaše cesty porozumenia rozchádzajú, respektíve máš pocit, že všetko čo urobíš s dobrým úmyslom kdesi stroskotá, alebo „Preňho nič nie je dobré!“ Urob to opäť. Opäť požiadaj o osobné stretnutie, operatívnu poradu. Požiadaj o osobný rozhovor a neobávaj sa dať najavo, že je ti ľúto, že komunikácia medzi vami neprebieha tak, aby bola maximálna spokojnosť ako na tvojej strane, tak na druhej. Že Ti veľmi záleží na tom, aby veci išli hladko a Tvoja práca nebola zadržiavaná, ani inak „torpédovaná“ tvoja snaha Zdôrazni, že vieš svoju energiu veľmi efektívne využiť, ale potrebuješ k tomu i jeho/ jej pomoc (nadriadeného). Všetko s pokojným tónom v hlase a s entuziazmom, záujmom o svoju prácu. 2 Buď v práci skôr ako tvoj nadriadený Stihneš tak upratať šéfov pracovný stôl, či zasadaciu miestnosť, ak bol v práci dlhšie ako ty a mal ešte stretnutia. V kľude pripravíš džbán s čerstvou vodou, potrebné dokumenty na podpis, či doručenú poštu na vedomie, ale i očistíš popisnú tabuľu, poleješ kvety v kancelárii. Maj prehľad o pracovnom kalendári svojho nadriadeného, priprav všetko potrebné k prvej schôdzke. Ak poznáš ranné zvyky svojho šéfa a vieš, aké občerstvenie hneď v úvode dňa potrebuje, máš možnosť zabezpečiť mu príjemný začiatok dňa. Stihneš mu pripraviť kávu, čaj, či ovocný tanier ešte pred jeho príchodom. Zároveň svojho šéfa nebudeš rušiť pri práci tvojim pohybom po kancelárii. 3 Vždy, vždy poskytni viac, než tvoj nadriadený od teba očakáva Nie je to o workoholizme, nesmie to však byť ani o práci v zmysle „robím vo výške svojho platu!“. Nikdy sa nezaoberaj inými, čo kto robí, či nerobí, ak nieje ten pracovník v tvojej zodpovednosti. Základom dobrých medziľudských vzťahov podľa Dale Carnegieho, je „Nekritizuj, neodsudzuj a nesťažuj sa.” A ja plne súhlasím, z toho vypýva: Povzbudzujme, motivujme a chváľme!!! Alebo ako sa hovorí, keď chceme zbierať med, neprevracajme úle. Hľaď si to, za čo si prioritne ty zodpovedná (hodnotená). Od toho sa odvíja aj tvoja schopnosť hovoriť NIE. Poznaj svoju zónu vplyvu (zodpovednosti a kompetencie). Je potrebné mať jasnú predstavu o svojom cieli, prečo mienim konať najlepšie ako viem. Či je to spoločenská prestíž, uspokojivé pracovné uplatnenie, alebo Be the best Executive Assistant! Ak nemáš cieľ, je úplne jedno akou cestou sa vyberieš, aké techniky uplatníš, no nikto ti nezaručí uspokojivý výsledok. 4 Buď úprimná k sebe i k svojmu okoliu a ono sa ti to vráti svojim vzťahom okolia k tebe ... a práca sa ti stane 2. domovom. Z každého kolegu, klienta, ktorému čo i len drobnou, dobre mienenou radou spravíš príjemný deň, sa stane pre teba tou najlepšou životnou referenciou. Nemusíš splniť každú požiadavku a ani hneď. Všetko v závislosti od okolností. Ver, že niekedy postačí len zodvihnúť zrak na nadriadeného/ kolegu, ktorý sa ťa niečo pýta a s prosbou o pochopenie v tvári ho informovať, že mu budeš vedieť pomôcť/poradiť neskôr, ale momentálne pracuješ na súrnej úlohe, ktorú musíš čo najskôr odovzdať. Ešte sa ti ospravedlní, že vyrušoval. Môžeš ho poprosiť, aby sa ti pripomenul, môžeš naňho myslieť ty, keď si to poznačíš (najlepšie všetko elektronicky, nakoľko odkaz napísaný na lístočku, ťa neupozorní žiadnym zvukovým, či iným efektom). 5 Žiadaj, aby sa na teba ostatní kolegovia obracali s požiadavkami e-mailom Informuj kolegov, aby ťa podľa možnosti nekontaktovali telefonicky s banálnymi otázkami/ požiadavkami, ak, tak len v urgentných prípadoch. Všetko sa dá rozumne a taktne vysvetliť, od toho tu máš byť umelkyňou predsa ty ;). Keď im vysvetlíš, že sa tak zminimalizuje pravdepodobnosť, že by si na nich pozabudla, radi tak urobia. Priprav si (napr.: v pripravenom podpisovom vzore) odpoveď, ktorú môžeš v rýchlosti, ako odpoveď na mail odoslať. - Dobrý deň, Vašu správu som dostala, budem sa jej venovať čo najskôr. Pekný deň, XY - Dobrý deň, Vašu správu som dostala, pracujem na tom. Pekný deň, XY - Dobrý deň, Vašu správu som dostala, čo najskôr Vás budem informovať o výsledku. Pekný deň, XY - Mail v podobnom význame v prípade tykania. - a iné. 6 Buď informovaná a efektívne informuj svoju zastupujúcu kolegyňu Ak je vás asistentiek viac a spolupracujete na spoločnej agende, či sa zastupujete, je potrebné o tom informovať, ako vás môžu kontaktovať, aby ste mohli reagovať čo najrýchlejšie. Zároveň sa navzájom o všetkom podstatnom informujte (kópia emailu, spoločné úložisko dokumentov ai) E-mail: • Cc – znamená viditeľná kópia. Do tejto časti vpisujeme adresy ostatných prijímateľov. Pri použití "Cc" vedia o sebe všetci prijímatelia... (zároveň sa očakáva, že odpoveď bude odoslaná tiež všetkým v kópii) – kolegyňa v kópii ťa vie zastúpiť v prípade dlhšej neprítomnosti. • Bcc - znamená "blind copy" (slepá kópia). Do tejto kolónky môžem vpísať mail svojej kolegyne, aby bola o podtstných komunikáciách informovaná. Rozdiel medzi "Cc" a "Bcc" je ten, že o adresátovi, ktorý je uvedený v tejto kolonke, ostatní nevedia. Slepá kópia sa používa, ak chceme niekomu poslať e-mail a zároveň si neprajeme, aby adresáti v "To" a "Cc" tušili, že niekto dostal kópiu ich e-mailu. Túto formu dôsledne zvážim a používam len s korektným zámerom, nikdy nie ako prejav nečestnosti a skrytej agresivity. POZOR! ... ten, kto je v Bcc, nesmie na mail odpovedať nikomu inému, len odosielateľovi, teda nikdy nie: "reply to all" 7 Ako osobná asistentka reprezentuješ svojho šéfa Čo to znamená? Pripravuješ v mene nadriadeného korešpondenciu (poďakovania, kondolencie, vybavuješ pohľadávky, píšeš ospravedlnenia), hovoríš s ľuďmi v jeho prospech, v prospech rozhodnutí, ktoré vedenie uskutočňuje. Nakoľko máš prístup k informáciám ako vedenia, tak ostatných zamestnancov, máš v rukách kormidlo ľudských emócií. Výkonných ľudí sprevádzajš v zmysle najlepších úvah vedenia, ktorým oni nemôžu dostatočne rozumieť. Vedeniu spoločnosti prezentuješ „hlas ľudu“ pre možnosť tvorenia žičlivej atmosféry v práci a tvorbu synergie. Môžeš byť tým, kto nastoľuje svojmu šéfovi reálne zrkadlo, zrkadlíš nadriadenému, ako jeho rozhodnutia vníma okolie. Pozor na tón v hlase a spôsob komunikácie, ktorý by mohol byť vnímaný ako poučovanie – kritka – posudzovanie/súdenie. (Toto žiaden šéf nedopustí a okamžite si nastaví hranice! ... a váš pracovný vzťah môže závažne utpieť!) Rozumný šéf, tvoju empatickú pomoc a inteligentne ponúknutú spätnú väzbu, uvíta a bude vedieť nastoliť kroky tak, aby stratégii spoločnosti porozumeli i ostatní zamestnanci a konali v súlade požiadaviek organizácie, imidžu firmy a corporate identity. Iba informovaní zamestnanec vie byť lojálny zamestnanec. Vedenie spoločnosti sa tak vyhne špekuláciám zamestnancov o skutočných dôvodoch prečo sa niektoré veci riešia tak ako sa riešia. Stretávaš sa s ľuďmi, v mene nadriadeného a mnohých ďalších. Uisti sa, že tvoja informácia bola správne porozumená a nijako tvojho nadriadeného nepoškodí. 8 Vždy buď profesionálna a taktná Ak sa nedokážeš vnútorne stotožňovať s konaním svojho nadriadeného, môžeš sa s ním skúsiť porozprávať, aby ti vysvetlil okolnosti, ktoré ti robia starosti. Dôvodom tvojho záujmu predsa je, aby si mu porozumela, aby si nebojovala s vnútornou dilemou: čo je správne pre tvojho šéfa, pre teba, respektíve čo je dobré pre tvoje okolie. „Plne rešpektujem Vaše rozhodnutie, Váš postoj, no nedokážem sa s ním stotožniť. Prosím pomôžte mi porozumieť danej záležitosti lepšie.“ Ak nie je možné sa na danú tému porozprávať, pretože nemáš vybudovaný úprimný a profesionálny vzťah, máš minimálne dve možnosti: 1. Byť profesionálna a profesionálne vykonávať veci, ktoré sa týkajú výlučne tvojej práce. A činnosti, ktoré sú proti tvojmu presvedčeniu, otvorene odmietnuť s tvojim slušným vysvetlením: „Môžem prosím nechať danú záležitosť odkomunikovať Vás? Je mi veľmi ľúto, ale nedokážem sa s tým plne stotožniť. Ďakujem za porozumenie.“. 2. Odísť a nájsť si zamestnanie, kde tvoj ľudský etický rozmer, etické nastavenie, nebudeš ohrozovať. 9 Reaguj na Ad hock veci aj mimo svojho pracovného času, cez víkend Mnohí manažéri často cestujú, či zabezpečujú projekty pre klientov aj cez víkend a môže sa stať, že sa v určitých situáciách bez tvojej pomoci nezaobídu. Tvoj šéf, ľudia, pre ktorých vykonávaš podporu, by mali vedieť, že sa v nevyhnutných prípadoch môžu na teba obrátiť a keď to bude čo i len trochu možné, tak im pomôžeš nájsť riešenie. Táto predstava je pre mnohých šéfov nedoceniteľná. Budú si to vážiť a iba na tebe záleží, či si to okolie bude strážiť ako vzácnosť a bude využívať len vo výnimočných situáciách, alebo to začne zneužívať. Buď empatická, ale i asertívna. Asertívne povedané nie – „žiaľ, nemám teraz tú možnosť. Veľmi rada kedykoľvek, no momentálne som v situácii, kedy nemám prístup k informáciám,“... a iné. „Je mi skutočne ľúto.“ Necíť sa vinná a nenaháňaj svoj vlastný tieň, nestresuj svoje vlastné okolie pre pracovné záležitosti, ktoré nevieš ovplyvniť. Sviečka, ktorú zapálime na oboch koncoch, rozhodne dá viac svetla, no rýchlejšie vyhorí.“ 10 Buď účinnou bariérou medzi šéfom a situáciami, ktoré nemieni riešiť, nechce sa nimi zaoberať – buď účinný filter Práve preto si ťa vybral/ si ťa vyberie ako osobnú asistentku, Excellent Executive Assistant. Nie je tým myslené byť „železnou lady, ani vyhadzovačkou pred discotékou“ 11 Keď si v práci, využi pracovný čas na prácu Tvoje okolie si ťa bude vážiť za to, že si vždy na pravom mieste, pôjdu s tebou informácie, že si nekonfliktná, nezaujatá, neovplyvniteľná, vždy s vlastným a triezvym názorom. Ľudia sa s dôverou obracajú na človeka, o ktorom vedia, že má zmysel pre spravodlivosť, neklebetí a nešíri neoverené informácie. Nenechaj sa vtiahnuť do konfliktných konfrontácií, ohovárania Zdržuj sa na svojom mieste, aby si bola vždy po ruke. Zabezpeč za seba náhradu, ak musíš svoje pracovné miesto na čas opustiť, vždy o tom nadriadených informuj (inak v najmenej očakávanej chvíli, ťa budú postrádať a nstúpi výčitka) 12 Zisti si rutinné zvyky svojho šéfa Najlepšia Executive Assistant budeš, keď budeš poznať, čo tvoj šéf: - Má rád - Nemá rád - Neeviduje a potrebuje pripomínať - Potrebuje k výkonu svojej každodennej práci a ty sa naučíš situácie, myšlienky, úlohy predvídať Príklad: Zadanie: "Potrebujeme zabezpečiť konferenciu pre 75 osôb v termíne DD.MM.YYYY. Môžete mi prosím zistiť, aké sú možnosti?" Môžeš si vypracovať e-mail, alebo reč, na základe ktorých budeš distribuovať svoju požiadavku smerom k cca 5-tim zariadeniam. Posielaš kompletnú požiadavku, na ktorú si prosíš cenovú ponuku s detailným popisom možností. Čo je dôležité: - Zistiť si, aké sú možnosti každého zariadenia (len podľa toho, čo v skutočnosti potrebujete): - parking - možnosti dopravy MHD - catering, možnosť reštauračných služieb - prezentačná technika, flipchart, mikrofóny, rečnícky, tlmočnícky pult, a iné - úprava prostredia (stand by stolíky, sedenie pri okrúhlych stoloch, kino sedenie) - ubytovacie možnosti a kvalita služieb - Cenová ponuka za zhodné služby - Lokalita a dostupnosť - Atraktivita, prestíž prostredia, iné Následne si vypracuješ prehľadnú tabuľku a vyznačíš plusy a mínusy pre každé zariadenie. Vyber najvhodnejšie 3 alternatívy a predlož so svojimi odporúčaniami,... prečo by si odporučila variant 1, prečo prichádza do úvahy i 2 a 3. Tvoj nadriadený si následne z ponuky vyberie. Ak bude chcieť viac, stále môžeš povedať, že sa napr. stupňuje množstvo nevýhod a predložíš i ďalšie 2. V prvom kole nepredkladaj viac ako 2-3 možnosti, lebo svojho šéfa zaťažíš niečím, čo bolo tvojou úlohou a teda výberom vhodného zariadenia. Nebude sa vedieť s ľahkosťou rozhodnúť. Ak máš svojho "favorita", daj jasne najavo dôvody prečo tá možnosť by mohla byť najvhodnejšou. Stoj si za svojimi názormi a rozhodnutiami a nespochybňuj ich. Tvoj nadriadený tak bude mať presvedčenie, že si pre splnenie svojej úlohy urobila všetko, aby si tak mala relevantné informácie. 13 Mysli na sviatky najbližších kolegov, VIP klientov, rodinných príslušníkov To je milé a ako na to? Ako sa dopracujem k informáciám? Všetko je na webe :) Keď sa vyskytne situácia a ty zaregistruješ významný dátum, či už v úradných dokumentoch, v médiách, je ti prezradené náhodne,... poznač si to do kalendára. Poznač si termín s predstihom aspoň 5 dní (s opakovaním každý rok), aby si mala v prípade potreby dosť času na zaobstaranie vhodného daru. A už len navrhnúť vhodný darček a spôsob doručenia: osobným šoférom, kuriérom, poštou, mailom, SMS správou (podľa vhodnosti situácie).

Firma Espiral, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Asistentka od A po Z (3+2 DNI) (Bratislava)
otvára sa mesačne
945 €
2. Výkonná Asistentka, inšpiratívny člen tímu (2+2 DNI) (Bratislava)
otvára sa mesačne
756 €
3. Business lady I. - dokonalá profesionálka ! Veľmi obľúbený kurz (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
520 €
4. Make - up pre dámy- kurz sebalíčenia /Doprajte si dokonalý vzhľad,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
75 €
5. Time management ženy - v živote i v biznise (2 a 1/2 DŇA) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
485 €
6. ÚPLNE NORMÁLNA V PUBERTE /kurz pre tínedžerky o dospievaní a… (Bratislava)
otvára sa mesačne
110 €
7. BIZNIS líčenie, kurz sebalíčenia - staňte sa vizážistkou sama sebe /2… (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
75 €
8. PREMENA | 20-hodinový zážitkový beauty tréning /Individuálne/ (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
1 110 €
9. Silný rečník - pútavý prezentátor (3 DNI) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR))
otvára sa mesačne
680 €
10. Leadership | Osobný rozvoj leadra, manažéra v praxi (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
550 €
11. Asertivita v partnerskom vzťahu - efektívne nadväzovanie a pestovanie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
333 €
12. ASERTIVITA a priaznivá atmosféra na pracovisku I. (1 DEŇ) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
197 €
13. Sebaistá žena - inšpiratívny člen tímu (3 DNI) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
594 €
14. SILA SEBAMOTIVÁCIE - Sebarealizácia, sebauplatnenie, zmysel… (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
935 €
15. Efektívna komunikácia pokročilo, aktívne počúvanie, asertivita a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
338 €
16. Profesionálna asistentka - zvládnite rýchlo svoj štart! (4 DNI) (Bratislava)
otvára sa mesačne
512 €
17. Zážitková škola efektívneho leadership-u v praxi (14 tematických… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
105 €
18. Vedenie ľudí INAK * nadšenie * motivácia * koučovací prístup -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
1 444 €
19. Poďme si rozumieť! - Pokojné a sebaisté vystupovanie, pokročilá… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
495 €
20. Nezlomná sila motivácie a seba-motivácie, stres a change manažment (3… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
577 €
21. Porady pre výkonné tímy /Koučovanie a partnerský prístup/ (2 DNI) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
363 €
22. Objav svoj potenciál - svoje IKIGAI a cestu k jeho naplneniu (2 DNI) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
283 €
23. INNER GAME OF HIGH PERFORMANCE TEAMS (3 DNI) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
33 033 Kč
24. Skoncujte so strachom z hovorenia pred ľuďmi a svoju reč si začnite… (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
600 €
25. PORADENSTVO V OBLIEKANÍ pre Dámy/Pánov s elitnou stylistkou Luciou… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
150 €
26. Motivujúci líder - manažér pre všetky generácie (2 DNI) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
413 €
27. Time management pokročilo - STOP prokrastinácii (3 sedenia -… (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
600 €
28. Time management pokročilo - vysoká produktivita a efektivita /skupina… (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
373 €
29. Inšpiratívny leadership - Projektové riadenie v praxi (8 DNI) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
1 324 €
30. Inovácie a tvorivé techniky vedenia ľudí a ich využitie v manažmente… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
553 €
31. Tímová komunikácia, spolupráca a riešenie konfliktov (2 DNI) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
370 €
32. Úspešný predajca, obľúbený obchodník (2,5 DŇA) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
527 €
33. Štedrý biznis - Riadenie VLASTNEJ firmy s úspechom (6 DNI) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
1 297 €
34. ASERTIVITA a priaznivá atmosféra na pracovisku - cez ZÁŽITOK II. (1… (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
otvára sa podľa záujmu
197 €

Kurzy na mieru

1. ASERTIVITA a priaznivá atmosféra na pracovisku - cez ZÁŽITOK II. (1… (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. ASERTIVITA a priaznivá atmosféra na pracovisku I. (1 DEŇ) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Asertivita v partnerskom vzťahu - efektívne nadväzovanie a pestovanie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
4. ASISTENTKA NA KĽÚČ - Pravá ruka manažéra (Len na objednávku) (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
odporúčaný rozsah 4 dni
5. Asistentka od A po Z (3+2 DNI) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Business lady I. - dokonalá profesionálka ! Veľmi obľúbený kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
7. Inovácie a tvorivé techniky vedenia ľudí a ich využitie v manažmente… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
8. Leadership | Osobný rozvoj leadra, manažéra v praxi (Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR)
odporúčaný rozsah 2 dni
9. Motivujúci a inšpiratívny líder a manažér (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 dní
10. Motivujúci líder - manažér pre všetky generácie (2 DNI) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Nezlomná sila motivácie a seba-motivácie, stres a change manažment (3… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
12. Poďme si rozumieť! - Pokojné a sebaisté vystupovanie, pokročilá… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
13. Profesionálna asistentka - zvládnite rýchlo svoj štart! (4 DNI) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
14. Time management ženy - v živote i v biznise (2 a 1/2 DŇA) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
15. Vedenie ľudí INAK * nadšenie * motivácia * koučovací prístup -… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 dní
16. Výkonná Asistentka, inšpiratívny člen tímu (2+2 DNI) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
17. Zážitková škola efektívneho leadership-u v praxi (14 tematických… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 14 dní

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.