Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o., 08.10.2012, 9:15

Ste medzinárodná spoločnosť a máte občas pocit, že komunikácia so zahraničným partnerom viazne? Možno ste len nesprávne reagovali na bežné zvyklosti a samozrejmosti danej krajiny a ľudí, čo ju vytvárajú.

Poznať svojho biznis partnera a jeho zvyklosti, gestá, spôsob komunikácie, kedy počúvať a kedy reagovať, ako reagovať a naučiť sa jednať vo vypätých situáciách, či len pozvať korektne partnera na „pohárik“, to všetko spoluvytvára úspešný biznis.

Každá krajina má svoju kultúru, vekom zakorenené pravidlá a špecifiká.

Spoznajte s nami kultúry sveta a kultúrne rozdiely krajín každého kontinentu, od Európy po Ameriku, Áziu, Afriku či Austráliu a vytvorte tak takmer dokonalé podmienky pre vaše úspešné podnikanie.

Lebo na podaní ruky, pohľade, či samotnej verbálnej komunikácii veľmi záleží.

Naša dynamická lektorka s psychologickým pozadím, diplomatickým vystupovaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch zameraných na komunikáciu, imidž a protokol, vás v malej skupine, do 12 ľudí v priebehu dvoch dní prevedie krajinami sveta.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.


Firma TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
24.5.2018
180 €
2. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
28.5 - 29.5.2018
312 €
3. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
4.6 - 5.6.2018
312 €
4. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
4.6 - 5.6.2018
312 €
5. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
7.6.2018
204 €
6. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
8.6.2018
204 €
7. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
8.6.2018
204 €
8. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
8.6.2018
204 €
9. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
11.6.2018
204 €
10. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
11.6.2018
204 €
11. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
12.6 - 13.6.2018
312 €
12. Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne… (Bratislava)
12.6.2018
354 €
13. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
14.6 - 15.6.2018
312 €
14. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
18.6 - 19.6.2018
324 €
15. Marketing CIMA A (certifikovaný kurz) (Bratislava)
9.10.2018 - 24.1.2019
1 980 €
16. Change management (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
360 €
17. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
204 €
18. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
19. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
20. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
21. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
354 €
22. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
otvára sa štvrťročne
204 €
23. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
24. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
25. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
26. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
27. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
28. Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
29. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
30. LinkedIn pre personalistov - jasne, stručne, efektívne a bezpečne (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
354 €

Kurzy na mieru

1. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Change management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 12 hodín
6. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
13. Marketing CIMA A (certifikovaný kurz) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 12 dní
14. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
15. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
odporúčaný rozsah 16 hodín
16. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
17. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
18. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
19. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
20. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
21. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
22. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
23. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
24. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
25. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
26. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
27. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.