Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o., 08.10.2012, 9:15

Ste medzinárodná spoločnosť a máte občas pocit, že komunikácia so zahraničným partnerom viazne? Možno ste len nesprávne reagovali na bežné zvyklosti a samozrejmosti danej krajiny a ľudí, čo ju vytvárajú.

Poznať svojho biznis partnera a jeho zvyklosti, gestá, spôsob komunikácie, kedy počúvať a kedy reagovať, ako reagovať a naučiť sa jednať vo vypätých situáciách, či len pozvať korektne partnera na „pohárik“, to všetko spoluvytvára úspešný biznis.

Každá krajina má svoju kultúru, vekom zakorenené pravidlá a špecifiká.

Spoznajte s nami kultúry sveta a kultúrne rozdiely krajín každého kontinentu, od Európy po Ameriku, Áziu, Afriku či Austráliu a vytvorte tak takmer dokonalé podmienky pre vaše úspešné podnikanie.

Lebo na podaní ruky, pohľade, či samotnej verbálnej komunikácii veľmi záleží.

Naša dynamická lektorka s psychologickým pozadím, diplomatickým vystupovaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch zameraných na komunikáciu, imidž a protokol, vás v malej skupine, do 12 ľudí v priebehu dvoch dní prevedie krajinami sveta.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.


Firma TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
2.10 - 3.10.2018
474 €
2. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
4.10 - 5.10.2018
312 €
3. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
9.10.2018
204 €
4. Marketing CIMA A (certifikovaný kurz) (Bratislava)
9.10.2018 - 24.1.2019
1 980 €
5. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
10.10.2018
204 €
6. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
11.10 - 12.10.2018
312 €
7. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
15.10 - 16.10.2018
324 €
8. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2018 (Bratislava)
17.10.2018
204 €
9. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
22.10 - 23.10.2018
324 €
10. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
22.10 - 23.10.2018
324 €
11. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
26.10.2018
204 €
12. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
29.10 - 30.10.2018
312 €
13. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
5.11 - 6.11.2018
312 €
14. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
8.11 - 9.11.2018
312 €
15. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
12.11.2018
204 €
16. Plánovanie výroby a intralogistika (seminár) (Bratislava)
13.11 - 14.11.2018
474 €
17. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
15.11.2018
204 €
18. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
15.11.2018
204 €
19. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
20. Change management (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
360 €
21. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
204 €
22. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
23. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
204 €
24. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
25. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
26. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
27. Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy (Bratislava)
otvára sa polročne
354 €
28. Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
354 €
29. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
354 €
30. HR marketing na LinkedIn a Facebooku (Bratislava)
otvára sa polročne
354 €

Kurzy na mieru

1. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Change management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 12 hodín
6. Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. HR marketing na LinkedIn a Facebooku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
11. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
12. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
14. Marketing CIMA A (certifikovaný kurz) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 12 dní
15. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
16. Plánovanie výroby a intralogistika (seminár) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
18. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
odporúčaný rozsah 16 hodín
19. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
20. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
21. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
22. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
23. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
24. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
25. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
26. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
27. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
28. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
29. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
30. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2018 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.