Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o., 08.10.2012, 9:15

Ste medzinárodná spoločnosť a máte občas pocit, že komunikácia so zahraničným partnerom viazne? Možno ste len nesprávne reagovali na bežné zvyklosti a samozrejmosti danej krajiny a ľudí, čo ju vytvárajú.

Poznať svojho biznis partnera a jeho zvyklosti, gestá, spôsob komunikácie, kedy počúvať a kedy reagovať, ako reagovať a naučiť sa jednať vo vypätých situáciách, či len pozvať korektne partnera na „pohárik“, to všetko spoluvytvára úspešný biznis.

Každá krajina má svoju kultúru, vekom zakorenené pravidlá a špecifiká.

Spoznajte s nami kultúry sveta a kultúrne rozdiely krajín každého kontinentu, od Európy po Ameriku, Áziu, Afriku či Austráliu a vytvorte tak takmer dokonalé podmienky pre vaše úspešné podnikanie.

Lebo na podaní ruky, pohľade, či samotnej verbálnej komunikácii veľmi záleží.

Naša dynamická lektorka s psychologickým pozadím, diplomatickým vystupovaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch zameraných na komunikáciu, imidž a protokol, vás v malej skupine, do 12 ľudí v priebehu dvoch dní prevedie krajinami sveta.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.


Firma TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
19.3 - 20.3.2018
324 €
2. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
20.3.2018
204 €
3. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
21.3.2018
180 €
4. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
22.3 - 23.3.2018
312 €
5. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
26.3.2018
204 €
6. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
27.3.2018
204 €
7. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
6.4.2018
204 €
8. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
9.4 - 10.4.2018
312 €
9. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
12.4 - 13.4.2018
312 €
10. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
16.4 - 17.4.2018
312 €
11. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
17.4.2018
354 €
12. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
19.4.2018
204 €
13. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
14.5 - 15.5.2018
324 €
14. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
4.6 - 5.6.2018
312 €
15. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
8.6.2018
204 €
16. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
8.6.2018
204 €
17. Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne… (Bratislava)
12.6.2018
354 €
18. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
19. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
20. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
21. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
22. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
23. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
24. Change management (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
360 €
25. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
204 €
26. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
27. Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
28. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
29. LinkedIn pre personalistov - jasne, stručne, efektívne a bezpečne (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
354 €
30. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
1 392 €

Kurzy na mieru

1. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Change management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
11. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
14. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
15. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
odporúčaný rozsah 16 hodín
16. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
17. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
18. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
19. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
20. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
21. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
22. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
23. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
24. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
25. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
26. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
27. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.