Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o., 08.10.2012, 9:15

Ste medzinárodná spoločnosť a máte občas pocit, že komunikácia so zahraničným partnerom viazne? Možno ste len nesprávne reagovali na bežné zvyklosti a samozrejmosti danej krajiny a ľudí, čo ju vytvárajú.

Poznať svojho biznis partnera a jeho zvyklosti, gestá, spôsob komunikácie, kedy počúvať a kedy reagovať, ako reagovať a naučiť sa jednať vo vypätých situáciách, či len pozvať korektne partnera na „pohárik“, to všetko spoluvytvára úspešný biznis.

Každá krajina má svoju kultúru, vekom zakorenené pravidlá a špecifiká.

Spoznajte s nami kultúry sveta a kultúrne rozdiely krajín každého kontinentu, od Európy po Ameriku, Áziu, Afriku či Austráliu a vytvorte tak takmer dokonalé podmienky pre vaše úspešné podnikanie.

Lebo na podaní ruky, pohľade, či samotnej verbálnej komunikácii veľmi záleží.

Naša dynamická lektorka s psychologickým pozadím, diplomatickým vystupovaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch zameraných na komunikáciu, imidž a protokol, vás v malej skupine, do 12 ľudí v priebehu dvoch dní prevedie krajinami sveta.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.


Firma TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy (Bratislava)
8.2.2018
318 €
2. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
19.2 - 20.2.2018
312 €
3. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
21.2 - 22.3.2018
1 392 €
4. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
27.2 - 28.2.2018
444 €
5. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
5.3 - 6.3.2018
312 €
6. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
8.3.2018
204 €
7. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
8.3.2018
204 €
8. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
8.3.2018
204 €
9. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
12.3 - 13.3.2018
312 €
10. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
15.3.2018
204 €
11. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
16.3.2018
204 €
12. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
19.3 - 20.3.2018
324 €
13. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
21.3.2018
180 €
14. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
22.3 - 23.3.2018
312 €
15. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
26.3.2018
204 €
16. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
27.3.2018
204 €
17. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
6.4.2018
204 €
18. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
9.4 - 10.4.2018
312 €
19. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
16.4 - 17.4.2018
312 €
20. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
17.4.2018
318 €
21. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
14.5 - 15.5.2018
324 €
22. Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne… (Bratislava)
12.6.2018
318 €
23. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
24. Change management (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
360 €
25. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
26. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
27. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
28. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €

Kurzy na mieru

1. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Change management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
11. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
13. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
14. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
odporúčaný rozsah 16 hodín
15. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
16. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
17. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
18. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
19. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
20. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
21. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
22. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
23. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
24. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
25. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
26. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.