Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o., 02.10.2012, 15:15

Naša krajina a jej zákony sa pretvárajú a vyvíjajú každým dňom. Byť „in“ už nie je iba otázkou toho byť „moderný“ či „cool“, ale mať vedomosti a informácie je základom akéhokoľvek úspešného biznisu. Žijeme v informačnej dobe, kde hlavnou devízou na obchodnom trhu sú práve informácie.

Dôležitosť poznania zákonov je však rovnako prioritná pre prácu každého manažéra. Dôležitosť poznania Zákonníka práce vám umožní ľahšie a rýchlejšie sa orientovať v pracovných oblastiach, na trhu práce.
Prečo si vybrať práve našu spoločnosť a získať vždy aktuálne informácie zo Zákonníka práce?

V malej skupine, do 12 ľudí riešite praktické príklady, to, čo zaujíma práve Vás. Riešite to spolu s profesionálkou (lektorkou je doktorka práv z praxe), vaše aktuálne problémy tak, aby ste vedomosti z kurzu ihneď zaviedli do vašej spoločnosti. Najnovšia novela je platná už od 1.1.2013 a ak chcete byť na ňu pripravený, je dôležité, aby ste informácie mali už dnes.

Viac informácií nájdete na našich aktivitách v tomto odkaze.


Firma TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy (Bratislava)
8.2.2018
318 €
2. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
19.2 - 20.2.2018
312 €
3. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
21.2 - 22.3.2018
1 392 €
4. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
27.2 - 28.2.2018
444 €
5. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
5.3 - 6.3.2018
312 €
6. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
8.3.2018
204 €
7. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
8.3.2018
204 €
8. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
8.3.2018
204 €
9. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
12.3 - 13.3.2018
312 €
10. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
15.3.2018
204 €
11. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
16.3.2018
204 €
12. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
19.3 - 20.3.2018
324 €
13. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
21.3.2018
180 €
14. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
22.3 - 23.3.2018
312 €
15. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
26.3.2018
204 €
16. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
27.3.2018
204 €
17. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
6.4.2018
204 €
18. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
9.4 - 10.4.2018
312 €
19. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
16.4 - 17.4.2018
312 €
20. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
17.4.2018
318 €
21. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
14.5 - 15.5.2018
324 €
22. Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne… (Bratislava)
12.6.2018
318 €
23. Change management (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
360 €
24. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
25. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
26. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
27. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
28. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €

Kurzy na mieru

1. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Change management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
11. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
13. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
14. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
odporúčaný rozsah 16 hodín
15. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
16. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
17. Riadenie a vedenie ľudí / Leadership (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
18. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
19. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
20. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
21. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
22. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
23. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
24. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
25. Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
26. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.