Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o., 02.10.2012, 15:15

Naša krajina a jej zákony sa pretvárajú a vyvíjajú každým dňom. Byť „in“ už nie je iba otázkou toho byť „moderný“ či „cool“, ale mať vedomosti a informácie je základom akéhokoľvek úspešného biznisu. Žijeme v informačnej dobe, kde hlavnou devízou na obchodnom trhu sú práve informácie.

Dôležitosť poznania zákonov je však rovnako prioritná pre prácu každého manažéra. Dôležitosť poznania Zákonníka práce vám umožní ľahšie a rýchlejšie sa orientovať v pracovných oblastiach, na trhu práce.
Prečo si vybrať práve našu spoločnosť a získať vždy aktuálne informácie zo Zákonníka práce?

V malej skupine, do 12 ľudí riešite praktické príklady, to, čo zaujíma práve Vás. Riešite to spolu s profesionálkou (lektorkou je doktorka práv z praxe), vaše aktuálne problémy tak, aby ste vedomosti z kurzu ihneď zaviedli do vašej spoločnosti. Najnovšia novela je platná už od 1.1.2013 a ak chcete byť na ňu pripravený, je dôležité, aby ste informácie mali už dnes.

Viac informácií nájdete na našich aktivitách v tomto odkaze.


Firma TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
19.10 - 20.10.2017
312 €
2. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
26.10.2017
180 €
3. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
6.11 - 7.11.2017
312 €
4. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
8.11.2017
204 €
5. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
8.11 - 9.11.2017
444 €
6. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
9.11 - 10.11.2017
324 €
7. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
13.11 - 14.11.2017
312 €
8. Manažment pohľadávok - Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
13.11.2017
204 €
9. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
15.11 - 16.11.2017
312 €
10. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
21.11.2017
204 €
11. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
23.11 - 24.11.2017
312 €
12. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
27.11 - 28.11.2017
312 €
13. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
1.12.2017
204 €
14. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
7.12 - 8.12.2017
312 €
15. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
11.12 - 12.12.2017
324 €
16. Riadenie a vedenie ľudí (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
17. Change management (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
360 €
18. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
204 €
19. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
20. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
444 €
21. Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
22. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
23. Vyjednávanie, argumentácia, presviedčanie - zamerané na logistiku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
24. Efektívna prezentácia seba, produktov a služieb (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
25. Presentation Skills in English Language (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
26. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
204 €
27. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
28. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
29. Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
30. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
1 392 €

Kurzy na mieru

1. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Change management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Efektívna prezentácia seba, produktov a služieb (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
11. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
14. Manažment pohľadávok - Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
15. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
16. Presentation Skills in English Language (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
17. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
odporúčaný rozsah 16 hodín
18. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
19. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
20. Riadenie a vedenie ľudí (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
21. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
22. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
23. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
24. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
25. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
26. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
27. Vyjednávanie, argumentácia, presviedčanie - zamerané na logistiku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.