Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC, 13.09.2012, 14:48

V mene Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie si Vás dovoľujeme pozvať na informačné stretnutie s cieľom poukázať na výhody, ktoré prináša prijímanie európskych stážistov.
Na tomto stretnutí budete mať príležitosť podeliť sa o skúsenosti a príklady dobrej praxe z tejto oblasti a dozviete sa, ako možno vďaka programom stáží obohatiť pracovisko o nové vedomosti a zručnosti z rôznych krajín Európy.
Národný informačný deň sa bude konať 10.10.2012 v hoteli Abba v Bratislave od 8:00 do 13:00 za účasti predstaviteľov Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania a podnikateľského a inovačného centra - BIC Bratislava, s.r.o., koordinátora siete Enterprise Europe Network. (Viac informácií, registrácia)