Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:55

Ako viac zamestnať ľudí z regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Odpoveď je jednoduchá - Cestovný ruch.

Za skoro 23 rokov od Nežnej revolúcie, ani jedna slovenská vláda nepodporila slovenský cestovný ruch. Je to na škodu veci. Vo svete cestovný ruch zamestnáva veľkú väčšinu obyvateľstva, najmä ak nie je dostatočne rozvinutá. Slovensko má pre cestovný ruch všetky predpoklady. Máme všetko okrem mora. Aby sme cestovný ruch mohli rozvinúť potrebujeme kvalifikované pracovné sily a podporu štátu na rozvoj. Slovensko nemusí hľadať recept, ten je už odskúšaný v Rakúsku a funguje veľmi dobre. Stačí ho s menšími úpravami prebrať od našich susedov. Naša spoločnosť pripravuje pracovníkov v cestovnom ruchu, ktorí potrebujú vedieť sa správne zorientovať v nákladoch, hľadať rezervy pri svojej práci v hoteli alebo penzióne. Ponúkame školenie pre majiteľov hotelov, prevádzkarov a ekonómov zameraný na Hotelový controlling


Firma MENTIS s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. MODERNÉ CONTROLLINGOVÉ ANALÝZY, ICH INTERPRETÁCIA A OBHAJOVANIE (Bratislava)
23.5.2018
300 €
2. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY, FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA… (Bratislava)
24.5.2018
240 €
3. NÁKLADOVÝ CONTROLLING - KALKULÁCIE A CENOTVORBA (Bratislava)
25.5.2018
240 €
4. EXCEL - ŠPECIÁL PRE CONTROLLING (EXCEL NIELEN PRE CONTROLLEROV A… (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
240 €
5. INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING A FINANČNÉ PLÁNOVANIE (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
240 €

Kurzy na mieru

1. EXCEL - ŠPECIÁL PRE CONTROLLING (EXCEL NIELEN PRE CONTROLLEROV A… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY, FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING A FINANČNÉ PLÁNOVANIE (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. MODERNÉ CONTROLLINGOVÉ ANALÝZY, ICH INTERPRETÁCIA A OBHAJOVANIE (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. NÁKLADOVÝ CONTROLLING - KALKULÁCIE A CENOTVORBA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.