Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:55

Ako viac zamestnať ľudí z regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Odpoveď je jednoduchá - Cestovný ruch.

Za skoro 23 rokov od Nežnej revolúcie, ani jedna slovenská vláda nepodporila slovenský cestovný ruch. Je to na škodu veci. Vo svete cestovný ruch zamestnáva veľkú väčšinu obyvateľstva, najmä ak nie je dostatočne rozvinutá. Slovensko má pre cestovný ruch všetky predpoklady. Máme všetko okrem mora. Aby sme cestovný ruch mohli rozvinúť potrebujeme kvalifikované pracovné sily a podporu štátu na rozvoj. Slovensko nemusí hľadať recept, ten je už odskúšaný v Rakúsku a funguje veľmi dobre. Stačí ho s menšími úpravami prebrať od našich susedov. Naša spoločnosť pripravuje pracovníkov v cestovnom ruchu, ktorí potrebujú vedieť sa správne zorientovať v nákladoch, hľadať rezervy pri svojej práci v hoteli alebo penzióne. Ponúkame školenie pre majiteľov hotelov, prevádzkarov a ekonómov zameraný na Hotelový controlling


Firma MENTIS s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. FINANČNÝ CONTROLLING A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV FIRIEM PRE POTREBY… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. FINANČNÝ CONTROLLING A RIADENIE CASH FLOW A LIKVIDITY (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. HODNOTENIE ROZHODUJÚCICH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV A JEHO VYUŽITIE PRI… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi - IFRS 16 Leasingy - Novinky… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 14 hodín
5. PLÁNOVANIE, ROZPOČTOVANIE A KONTROLA FINAČNÉHO PLÁNU (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.