Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:55

Ako viac zamestnať ľudí z regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Odpoveď je jednoduchá - Cestovný ruch.

Za skoro 23 rokov od Nežnej revolúcie, ani jedna slovenská vláda nepodporila slovenský cestovný ruch. Je to na škodu veci. Vo svete cestovný ruch zamestnáva veľkú väčšinu obyvateľstva, najmä ak nie je dostatočne rozvinutá. Slovensko má pre cestovný ruch všetky predpoklady. Máme všetko okrem mora. Aby sme cestovný ruch mohli rozvinúť potrebujeme kvalifikované pracovné sily a podporu štátu na rozvoj. Slovensko nemusí hľadať recept, ten je už odskúšaný v Rakúsku a funguje veľmi dobre. Stačí ho s menšími úpravami prebrať od našich susedov. Naša spoločnosť pripravuje pracovníkov v cestovnom ruchu, ktorí potrebujú vedieť sa správne zorientovať v nákladoch, hľadať rezervy pri svojej práci v hoteli alebo penzióne. Ponúkame školenie pre majiteľov hotelov, prevádzkarov a ekonómov zameraný na Hotelový controlling


Firma MENTIS s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Operatívny a procesný controlling a radenie nákladov vo firme (Bratislava)
9.12.2019
240 €
2. CONTROLLING VO FIRME - Systém efektívneho riadenia a plánovania na… (Bratislava)
12.12.2019
240 €
3. Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov (Bratislava)
12.12.2019
240 €
4. Projektový controlling (Bratislava)
otvára sa polročne
300 €
5. Finančný controlling a tvorba finančných plánov pre rok 2020 (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
240 €

Kurzy na mieru

1. Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. CONTROLLING VO FIRME - Systém efektívneho riadenia a plánovania na… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Finančný controlling a tvorba finančných plánov pre rok 2020 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Operatívny a procesný controlling a radenie nákladov vo firme (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Projektový controlling (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.