Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:55

Ako viac zamestnať ľudí z regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Odpoveď je jednoduchá - Cestovný ruch.

Za skoro 23 rokov od Nežnej revolúcie, ani jedna slovenská vláda nepodporila slovenský cestovný ruch. Je to na škodu veci. Vo svete cestovný ruch zamestnáva veľkú väčšinu obyvateľstva, najmä ak nie je dostatočne rozvinutá. Slovensko má pre cestovný ruch všetky predpoklady. Máme všetko okrem mora. Aby sme cestovný ruch mohli rozvinúť potrebujeme kvalifikované pracovné sily a podporu štátu na rozvoj. Slovensko nemusí hľadať recept, ten je už odskúšaný v Rakúsku a funguje veľmi dobre. Stačí ho s menšími úpravami prebrať od našich susedov. Naša spoločnosť pripravuje pracovníkov v cestovnom ruchu, ktorí potrebujú vedieť sa správne zorientovať v nákladoch, hľadať rezervy pri svojej práci v hoteli alebo penzióne. Ponúkame školenie pre majiteľov hotelov, prevádzkarov a ekonómov zameraný na Hotelový controlling


Firma MENTIS s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi - IFRS 16 Leasingy - Novinky… (Bratislava)
19.12 - 20.12.2017
372 €
2. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY, FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA… (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
240 €
3. EXCEL - ŠPECIÁL (EXCEL NIELEN PRE CONTROLLEROV A EKONÓMOV I - III) (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
240 €
4. EXCEL PRE POKROČILÝCH - GRAFY, MAKRÁ, DYNAMICKÝ REPORTING (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
240 €
5. CONTROLLING 2018 - INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
240 €

Kurzy na mieru

1. CONTROLLING 2018 - INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. EXCEL - ŠPECIÁL (EXCEL NIELEN PRE CONTROLLEROV A EKONÓMOV I - III) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. EXCEL PRE POKROČILÝCH - GRAFY, MAKRÁ, DYNAMICKÝ REPORTING (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY, FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi - IFRS 16 Leasingy - Novinky… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 14 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.