Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:55

Ako viac zamestnať ľudí z regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Odpoveď je jednoduchá - Cestovný ruch.

Za skoro 23 rokov od Nežnej revolúcie, ani jedna slovenská vláda nepodporila slovenský cestovný ruch. Je to na škodu veci. Vo svete cestovný ruch zamestnáva veľkú väčšinu obyvateľstva, najmä ak nie je dostatočne rozvinutá. Slovensko má pre cestovný ruch všetky predpoklady. Máme všetko okrem mora. Aby sme cestovný ruch mohli rozvinúť potrebujeme kvalifikované pracovné sily a podporu štátu na rozvoj. Slovensko nemusí hľadať recept, ten je už odskúšaný v Rakúsku a funguje veľmi dobre. Stačí ho s menšími úpravami prebrať od našich susedov. Naša spoločnosť pripravuje pracovníkov v cestovnom ruchu, ktorí potrebujú vedieť sa správne zorientovať v nákladoch, hľadať rezervy pri svojej práci v hoteli alebo penzióne. Ponúkame školenie pre majiteľov hotelov, prevádzkarov a ekonómov zameraný na Hotelový controlling


Firma MENTIS s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. FINANČNÉ PLÁNOVANIE A FINANČNÉ RIADENIE V EXCELI (Bratislava)
25.7.2018
240 €
2. MANAŽÉRSKY REPORTING A TVORBA DASHBOARDOV PRE POTREBY RIADENIA (Bratislava)
16.8.2018
240 €
3. Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy (Bratislava)
17.8.2018
240 €
4. INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU (Bratislava)
28.8.2018
240 €
5. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODĽA IFRS (Bratislava)
6.9 - 7.9.2018
456 €

Kurzy na mieru

1. Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. FINANČNÉ PLÁNOVANIE A FINANČNÉ RIADENIE V EXCELI (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODĽA IFRS (Bratislava)
odporúčaný rozsah 14 hodín
5. MANAŽÉRSKY REPORTING A TVORBA DASHBOARDOV PRE POTREBY RIADENIA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.