Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:25

Väčšina pracovníkov ekomonického alebo controllingového útvaru si už nedokáže prácu bez Excelu ani predstaviť. Dáva im možnosť samostatne vytvoriť efektívny systém controllingu a minimalizovať rutinné operatívne činnosti, ktoré často výrazne prevyšujú čas venovaný rozvoju controllingu. Cieľom kurzu Excel nielen pre controllerov a ekonomov je ukázať, aké široké možnosti má Excel v oblasti analýz a prezentácie dát a ako môže efektívne podporovať prácu controllera.

Postupne sa od relatívne jednoduchých funkcií prepracujete k metóde veľmi rýchleho prehľadávania veľkého množstva dát. Kombináciou správneho navrhnutia štruktúry tabuliek, vyhľadávacích funkcií a ovládacích prvkov vytvoríte mocný analytický nástroj, ktorý sa stane základom Vašich ďalších rozborov. V závere kurzu sa budete pohybovať na úplnom vrchole možností Excelu - EIS aplikácií, ktoré sú určené špeciálne pre manažment.

Oboznámine Vás s  problematikou controllingu a  zároveň Vám prakticky pomôžeme osvojiť si poznatky a zručnosti, ako tento systém nielen vybudovať, ale aj efektívne využívať. Naučíte sa tu postup tvorby systému podnikového controllingu s nástrojom, ktorý je dostupný na každom ekonomickom úseku  alebo inom dôležitom pracovisku podniku v podobe počítačového programu EXCEL. Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti tvorby finančného plánu, tvorby a hodnotenia podnikateľských projektov. Po jeho absolvovaní budete schopný posúdiť efektívnosť projektov, ich obsahovú aj formálnu stránku. Na príkladoch modelových firiem z praxe budú ukázané možnosti posúdenia firmy, naplánovanie jej budúceho rozvoja a zvyšovania jej hodnoty.

 


Firma MENTIS s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. FINANČNÉ PLÁNOVANIE A FINANČNÉ RIADENIE V EXCELI (Bratislava)
25.7.2018
240 €
2. MANAŽÉRSKY REPORTING A TVORBA DASHBOARDOV PRE POTREBY RIADENIA (Bratislava)
16.8.2018
240 €
3. Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy (Bratislava)
17.8.2018
240 €
4. INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU (Bratislava)
28.8.2018
240 €
5. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODĽA IFRS (Bratislava)
6.9 - 7.9.2018
456 €

Kurzy na mieru

1. Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. FINANČNÉ PLÁNOVANIE A FINANČNÉ RIADENIE V EXCELI (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODĽA IFRS (Bratislava)
odporúčaný rozsah 14 hodín
5. MANAŽÉRSKY REPORTING A TVORBA DASHBOARDOV PRE POTREBY RIADENIA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.