Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:25

Väčšina pracovníkov ekomonického alebo controllingového útvaru si už nedokáže prácu bez Excelu ani predstaviť. Dáva im možnosť samostatne vytvoriť efektívny systém controllingu a minimalizovať rutinné operatívne činnosti, ktoré často výrazne prevyšujú čas venovaný rozvoju controllingu. Cieľom kurzu Excel nielen pre controllerov a ekonomov je ukázať, aké široké možnosti má Excel v oblasti analýz a prezentácie dát a ako môže efektívne podporovať prácu controllera.

Postupne sa od relatívne jednoduchých funkcií prepracujete k metóde veľmi rýchleho prehľadávania veľkého množstva dát. Kombináciou správneho navrhnutia štruktúry tabuliek, vyhľadávacích funkcií a ovládacích prvkov vytvoríte mocný analytický nástroj, ktorý sa stane základom Vašich ďalších rozborov. V závere kurzu sa budete pohybovať na úplnom vrchole možností Excelu - EIS aplikácií, ktoré sú určené špeciálne pre manažment.

Oboznámine Vás s  problematikou controllingu a  zároveň Vám prakticky pomôžeme osvojiť si poznatky a zručnosti, ako tento systém nielen vybudovať, ale aj efektívne využívať. Naučíte sa tu postup tvorby systému podnikového controllingu s nástrojom, ktorý je dostupný na každom ekonomickom úseku  alebo inom dôležitom pracovisku podniku v podobe počítačového programu EXCEL. Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti tvorby finančného plánu, tvorby a hodnotenia podnikateľských projektov. Po jeho absolvovaní budete schopný posúdiť efektívnosť projektov, ich obsahovú aj formálnu stránku. Na príkladoch modelových firiem z praxe budú ukázané možnosti posúdenia firmy, naplánovanie jej budúceho rozvoja a zvyšovania jej hodnoty.

 


Firma MENTIS s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING (Bratislava)
28.9.2018
240 €
2. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY, FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA… (Bratislava)
4.10.2018
240 €
3. NÁKLADOVÝ CONTROLLING - KALKULÁCIE A CENOTVORBA (Bratislava)
5.10.2018
240 €
4. CONTROLLING VO FIRME - Systém efektívneho riadenia a plánovania na… (Bratislava)
12.10.2018
240 €
5. INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU (Bratislava)
12.10.2018
240 €

Kurzy na mieru

1. CONTROLLING VO FIRME - Systém efektívneho riadenia a plánovania na… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY, FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. NÁKLADOVÝ CONTROLLING - KALKULÁCIE A CENOTVORBA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.