Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 07.05.2012, 12:18

Každý deň sa stretávame s množstvom problémov a úloh, ktoré vyžadujú okamžité riešenia. Pomoc hľadáme u priateľa na telefóne alebo na internetových vyhľadávačoch, ktoré však nie sú vždy zodpovedným zdrojom získavania informácií. Omnoho jednoduchšie a prospešnejšie je vedieť sa sám zorientovať v každodenných otázkach a tak profesijne rásť, a to je možné pomocou vzdelávania.

Vzdelávanie je nepretržitý celoživotný proces, ktorý netreba zanedbať.  Potrebuje dostatok priestoru a času na realizáciu, aby sa dostavili požadované výsledky. Naša spoločnosť Poradca podnikateľa, s. r. o. , ktorá má na trhu dlhoročnú tradíciu, prichádza s novou ponukou služieb. Rozširujeme svoje pôsobenie do oblastí vzdelávania a organizujeme školenia zamerané na dôležité odvetvia, akými sú:

  • Ochrana osobných údajov
  • Dane a účtovníctvo
  • Mzdy a personalistika
  • Manažérske kurzy

Keďže vieme, že čas je drahocenný a nie každý má možnosť za školeniami vycestovať, pripravili sme pre vás modernú formu vzdelávania – videoškolenia v on-line aj DVD verzii, ktoré sú časovo aj finančne prístupnejšie. Okrem toho ponúkajú aj iné výhody:

  • Školenie si môžete pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek
  • Množstvo informácií, ktoré školenie ponúka, je možné rozložiť aj na niekoľko dní
  • Ku školeniu sa môžete vrátiť vždy, keď to budete potrebovať
  • Súčasťou školenia sú praktické príklady

 

Školenie na mieru

V prípade, že ste si z našej ponuky nevybrali, nezúfajte. Ponúkame vám možnosť navrhnúť si vlastné školenie, kde si vy určíte tému, miesto aj čas a my sa postaráme o všetko ostatné.

 

Bližšie informácie získate na tel. čísle   + 421 41 70 53 222  alebo e-mail: bonus@pp.sk


Firma Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019 - Ing. Vladimír Ozimý (Žilina)
10.9.2019
84 €
2. Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019 - Ing. Vladimír Ozimý (Trenčín )
11.9.2019
84 €
3. Daňová optimalizácia v roku 2019 (Žilina)
11.9.2019
84 €
4. Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019 - Ing. Vladimír Ozimý (Bratislava)
12.9.2019
84 €
5. Daňová optimalizácia v roku 2019 (Košice )
12.9.2019
84 €
6. Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019 - Ing. Vladimír Ozimý (Nitra )
13.9.2019
84 €
7. Daňová optimalizácia v roku 2019 (Bratislava)
13.9.2019
84 €
8. Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných… (Žilina)
16.9.2019
84 €
9. Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende (Žilina)
16.9.2019
84 €
10. Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných… (Bratislava)
17.9.2019
84 €
11. Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende (Košice )
17.9.2019
84 €
12. Medzinárodná kamiónová doprava a DPH (Žilina)
18.9.2019
84 €
13. Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019 - Ing. Vladimír Ozimý (Košice )
18.9.2019
84 €
14. Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende (Bratislava)
18.9.2019
84 €
15. DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii (2-dňové… (Žilina)
19.9 - 20.9.2019
168 €
16. Medzinárodná kamiónová doprava a DPH (Bratislava)
19.9.2019
84 €
17. GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra - Mgr.… (Nitra )
24.9.2019
90 €
18. GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra - Mgr.… (Bratislava)
25.9.2019
90 €
19. Cash flow – prehľad peňažných tokov (Bratislava)
8.10.2019
90 €
20. DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii (2-dňové… (Bratislava)
15.10 - 16.10.2019
168 €
21. Zákonník práce pod lupou, Lektorka: JUDr. Alena Huťanová (Žilina)
16.10 - 17.10.2019
216 €
22. GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu (Bratislava)
17.10 - 18.10.2019
192 €
23. Skončenie pracovného pomeru v zmysle aktuálnej legislatívy (Bratislava)
18.10.2019
120 €
24. DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii (2-dňové… (Košice )
21.10 - 22.10.2019
168 €
25. Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia (Bratislava)
21.10.2019
78 €
26. GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi (Trnava )
21.10.2019
84 €
27. Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia (Žilina)
22.10.2019
78 €
28. Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia (Košice )
23.10.2019
78 €
29. Zákonník práce pod lupou, Lektorka: JUDr. Alena Huťanová (Bratislava)
23.10 - 24.10.2019
216 €
30. GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi (Bratislava)
15.11.2019
84 €
31. GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi (Žilina)
18.11.2019
84 €
32. Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie (Trenčín )
29.11.2019
84 €
33. GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi (Košice )
16.12.2019
84 €
34. GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi (Trenčín )
17.12.2019
84 €
35. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Bratislava)
18.12.2019
78 €
36. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v… (Bratislava)
14.1.2020
84 €
37. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v… (Žilina)
15.1.2020
84 €
38. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v… (Košice )
16.1.2020
84 €
39. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Bratislava)
20.1.2020
78 €
40. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v… (Nitra )
20.1.2020
84 €
41. GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi (Nitra )
22.1.2020
84 €
42. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Košice )
23.1.2020
78 €
43. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Poprad)
24.1.2020
78 €
44. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Žilina)
27.1.2020
78 €
45. GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu (Košice )
10.2 - 11.2.2020
192 €
46. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Bratislava)
19.2.2020
78 €
47. GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu (Žilina)
23.4 - 24.4.2020
192 €
48. Videoškolenie - Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 5. 2018 (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
24 €
49. Zavedenie online registračnej pokladnice (e-kasa) od 1. 7. 2019 (Celé SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
50. Základné zmeny vo finančnej kontrole od 1. 1. 2019 (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
51. Cash Flow – základné princípy pre zostavenie prehľadu peňažných tokov (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
52. Cash Flow – priama a nepriama metóda vykazovania prehľadu peňažných… (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
53. Cestovné náhrady v roku 2019 (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
54. Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského… (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
55. Príspevok na rekreáciu v praxi (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
56. Novela zákona o odpadoch od 1. 1. 2019 (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
57. Zodpovednosti štátu za nesprávny úradný postup/nezákonné rozhodnutie… (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
58. Daňový výdavok v roku 2019 (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
59. Zadávanie zákaziek financovaných z fondov EÚ a ich kontrola (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
60. Ako postupovať pri príprave súťažných podkladov pri podlimitných… (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
61. WEBINÁR - Fakturácia a správne určenie miesta dodania z pohľadu DPH (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
48 €
62. Dokumentačná povinnosť transferového oceňovania – novinky pre rok 2019 (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
63. Zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu v roku 2019 a ich oslobodenie od… (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €
64. Pravidlá povinného zverejňovania faktúr a objednávok vo verejnej… (Celá SR)
otvára sa podľa záujmu
24 €

Kurzy na mieru

1. Interné predpisy a bezpečnostné opatrenia podľa nového zákona o OOÚ a… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Mzdy pre začiatočníkov - videoškolenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 hodina
3. Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. 1 . 2019 - príprava… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 hodina
4. Podmienky poverenia zodpovednej osoby od 25. 5. 2018 - videoškolenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.