Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Info consult, s.r.o. , 28.04.2012, 15:21

Celospoločenská téma nárastu počítačovej kriminality predstavuje zásadné kultúrne, ekonomické, morálne i sociálne riziká.  Nárast kriminality realizovanej prostredníctvom počítačovej techniky, internetu a jeho typických aplikačných prostriedkov akými sú sociálne siete, diskusné fóra a rad ďalších sú neodškriepiteľným prvkom súčasnej doby.

Využite spolu s nami technologické možnosti jednej z najrozšírenejších sociálnych sietí - kde sme zriadili diskusné fórum Prevencia IT kriminality  pre výmenu námetov, názorov, praktických skúseností zameraných na prevenciu IT kriminality.

Témy ktorým sa už venujeme sú zamerané na sektor školstva, zdravotníctav, samospráv, komerčného sektoru a je určený pre najmä pre profesionálov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávanie v oblasti prevencie - jednoducho pre každého koho táto téma zaujíma.

  • koodinátori prevencie na školách
  • personalisti manažujúci vnútrofiremné vzdelávanie
  • manažéri bezpečnosti
  • a ďalší

Tešíme sa Vás, na Vaše názory, skúsenosti

team Info consult, s.r.o.

info aj cez Twitter

 


Firma Info consult, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Interná IT kriminalita vo firmách a organizáciách ()
otvára sa podľa záujmu
36 €
2. Bezpečnostné minimum používateľa IKT ()
otvára sa podľa záujmu
360 €
3. Bezpečnostné minimum manažéra ()
otvára sa podľa záujmu
360 €
4. Ochrana osobných údajov pre manažment (GDPR) ()
otvára sa podľa záujmu
180 €
5. Ochrana osobných údajov - ako sa včas pripraviť na zmeny ()
otvára sa podľa záujmu
54 €

Kurzy na mieru

1. Bezpečnostné minimum manažéra ()
odporúčaný rozsah 5 hodín
2. Bezpečnostné minimum používateľa IKT ()
odporúčaný rozsah 5 hodín
3. Interná IT kriminalita vo firmách a organizáciách ()
odporúčaný rozsah 5 hodín
4. Ochrana osobných údajov - ako sa včas pripraviť na zmeny ()
odporúčaný rozsah 5 hodín
5. Ochrana osobných údajov pre manažment (GDPR) ()
odporúčaný rozsah 2 hodiny

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.