Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 D - consulting s.r.o., 26.04.2012, 13:03

Spoločnosť Video-Office s.r.o. sa špecializuje na elektronické vzdelávanie a vývoj inovatívnych produktov v tejto oblasti. K dnešnému dňu ponúkame e-learningové kurzy v  práci s MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) vo verziách 2003, 2007 a 2010.

Produkty/inovácia

Elektronické kurzy sú vytvorené lektormi, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s danou tématikou a jej prednášaním. Sme lídrom na trhu v ponuke e-learningu prostredníctvom videotutoriálov, ktoré sú momentálne najefektívnejších spôsobom výučby softwaru. Všetky úkony sú názorne spracované v podobe videa, ktoré komentuje autor a zdôrazňuje “best practicies“.

Prečo videotutoriály

Program nenúti poslucháča kurzu klikať, ale súvisle prezentuje úkon, ktorý sa chce účastník naučiť. Ku všetkým kapitolám sú vytvorené cvičenia, na ktorých je možné úkony následne precvičiť a pre overenie vedomostí alebo zistenie znalostnej úrovne účastníka je spracovaný test.

Filozofiou videotutoriálov je prezentovať prostredie a možnosti programu poslucháčovi a oboznámiť ho s jeho praktickým využitím. Vzdelávanie je plynulé a efektívne, pretože nezdržuje poslucháča s vykonávaním každej operácie. Zároveň poslucháč sleduje možné praktické využitie softwaru a vie ho aplikovať na svoje potreby. Flexibilita e-learningu dáva možnosť kedykoľvek sa k danej kapitole vrátiť, čiže reprezentuje aj funkciu poradcu v prípade problémov.

Popri videotutoriáloch je výklad spracovaný ďalšími výučbovými nástrojmi ako textová učebnica, PowerPoint, cvičenia, príklady a testy. Všetky nástroje je možné modifikovať pre potreby Vašej firmy.

 

Inštalácia/dodanie

Produkty sú vytvorené v súlade s normou SCORM, čiže sa môžu impletentovať do akéhokoľvek Learning Management Systému (LMS), ktorý tiež tento štandard podporuje (Moodle, Sharepoint, iné). Ďalej ponúkame klientom nasadenie e-learningu v týchto formách:

  • hostované riešenie na našich serveroch – www.e-learning.video-office.cz
  • serverové riešenie – priama implementácia e-learningu na sieť zákazníka s naším LMS

Hostované aj serverové riešenie umožňuje vlastnú správu užívateľov a sledovanie priebehu výuky prostredníctvom webového prehliadača. Správa e-learningových kurzov je založená na oprávneniach administrátora, manažéra pre vzdelávanie a užívateľa. Manažér vzdelávania má prístup k štatistikám v príslušnej skupine a môže monitorovať priebeh výučby.

Výhody eLearningu Video-Office

  • kompletný návod pre využívanie programov MS Office v multimediálnej forme
  • časovo neobmedzené licencie
  • efektivita a flexibilita formy vzdelávania (oproti iným metódam a prezenčným školeniam)
  • koncepcia od začiatočníka až po pokročilých
  • princípy modernej výučby zameranej na praktické využitie
  • výukové materiály sú stále k dispozícii a je ich možné využiť v prípade potreby (help)
  • neobmedzené nasadenie vďaka elektronickej forme

Pre bližšie informácie nás kontaktujte a radi Vám predstavíme naše produkty v praxi.

S pozdravom
Ing. Radovan Debnár
Contry Manager

www.video-office.sk
info@video-office.sk