Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Power Coaching s. r. o. , 25.05.2020, 15:47

Sme sociálne bytosti, ktoré ľudí nevyhnutne k životu potrebujú, inak začne naša psychika chátrať. Vzťahy je dôležité udržiavať z dôvodu našej psychickej krehkosti.

Žijeme pre vzťahy. Vzťah je zároveň kľúčovou a častou témou v poradniach, u mediátorov či psychologických ambulanciách. Koučing rovnako vie dopômocť k dosiahnutiu dobrých vzťahov. Tento kurz je vhodný ako dovzdelávanie sa pre koučov, ktorí pôsobia v iných oblastiach. Sme sociálne bytosti, ktoré ľudí nevyhnutne k životu potrebujú, inak začne naša psychika chátrať. Vzťahy je dôležité udržiavať z dôvodu našej psychickej krehkosti. Ľudia v našom živote vystupujú nie len ako podnety pre uvoľnenie, objekty pre potrebu vnútorného zdieľania zážitkov a starostí, ale hlavne ako opora. Prečo si zakladáme rodiny? Vytvárajú pre nás bezpečie a istotu. Presne také, ktoré sme mali u mami a otca, keď sme boli deťmi. Spomeňte si na to, keď ste boli chorí. Prví, ktorých voláme sú naši najbližší, ktorí nám ponúkajú patričnú oporu. Preto si potrebujeme blízkych udržiavať a zachovávať dobré vzťahy.

Žijeme aj pre emócie a z emócií. A to práve vzťahy vytvárajú. Myslím, že nič nedokáže človeka zraňovať viac ako narušený, rozhádaný alebo celkovo neuvoľnený vzťah s kýmkoľvek. Základom vo vzťahoch je uvedomiť si zrkadlenie. Vzťahový koučing je vo svojej podstate určený nie len pre pochopenie správania druhých voči nám, ale v prvom rade pochopenia nás samotných. Ako? Často to, čo vidíme v druhých, čo nás na nich rozčuľuje, ba až vyvoláva nenávisť je presne to, čo si sami nosíme v sebe. Vyskúšajte niekedy taký malý experiment. Ak sa niekedy nahneváte z dôvodu postoja alebo povahovej črty druhej osoby k Vám, hneď si to obráťte a predstavte si seba, či rovnaký postoj alebo správanie v živote nemáte aj Vy.

A práve na toto je určený vzťahový koučing. Hlbšie odhaľuje vzťah k sebe samému, pomáha k porozumeniu v prvom rade svojim emóciám a ich prijatiu, prijatiu celej našej bytosti a lepšej práce so samým sebou a ako sa môžeme meniť najprv my. Bazálny temperament a povahu nezmeníme, vieme ich len prijať. To, čo meniť dokážeme, je náš postoj, ktorý zaujmeme a emócie, ktoré „ukočírujeme“. Až potom prichádza pohľad na tú reciprocitu, teda opačnú stranu a ich vzťah k nám. Týmto koučingom si vieme ľahšie odpovedať na otázky, prečo sa nám vo vzťahoch nedarí a prečo sa druhí správajú ku mne tak, ako sa správajú. Budete sa môcť inak pozrieť na vzťahy a brať zodpovednosť za ne do vlastných rúk. Kurz prevádza klienta jedenástimi dôležitými kompetenciami, ktoré by si mal osvojiť a ďalej odovzdávať ako skúsenosť svojim budúcim klientom.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte náš spomínaný kurz, ktorý nájdete na www.powercoaching.sk.

Mária Mancová, Power Coaching


Firma Power Coaching s. r. o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. AKREDITOVANÝ KURZ KOUČ 104 (Banská Bystrica)
otvára sa ročne
4 100 €
2. Ochutnaj, čo je koučing (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
21 €
3. Úvod do koučingu (Banská Bystrica)
otvára sa ročne
380 €
4. Individuálne koučovanie v Bratislave (Bratislava II)
otvára sa podľa záujmu
60 €
5. Individuálne koučovanie v Banskej Bystrici (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
60 €
6. Individuálne koučovanie v Novom Meste nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
otvára sa podľa záujmu
60 €
7. Individuálne koučovanie v Trenčíne (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
60 €
8. Techniky osobnostnej diagnostiky a sebavedomia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
170 €
9. Neuraz sa, prosím - spätná väzba (Bratislava)
otvára sa ročne
170 €
10. Argumentácia a schopnosť presvedčiť (Bratislava)
otvára sa ročne
170 €
11. Spoznaj seba a odhadni druhých - Osobnostná diagnostika (Bratislava)
otvára sa ročne
170 €
12. KOUČ 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu/Intenzívny (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
4 100 €
13. Neuraz sa prosím - spätná väzba (Bratislava)
otvára sa ročne
21 €
14. Neuraz sa prosím - spätná väzba (Bratislava)
otvára sa ročne
21 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.