Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
19.11.2018 - 31.1.2019
590 €
2. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
26.11 - 28.11.2018
96 €
3. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
26.11.2018 - 28.2.2019
490 €
4. KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
3.12.2018 - 29.3.2019
795 €
5. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV A… (Trnava)
4.12 - 5.12.2018
90 €
6. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
10.12.2018 - 31.1.2019
95 €
7. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
10.12.2018 - 8.3.2019
590 €
8. Manikér - manikérka (Trenčín)
10.12.2018 - 28.2.2019
490 €
9. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
10.12.2018 - 28.2.2019
390 €
10. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
10.12.2018 - 28.2.2019
130 €
11. Kurz SBS (Trenčín)
10.12 - 17.12.2018
100 €
12. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
14.1 - 31.3.2019
200 €
13. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
21.1 - 15.3.2019
380 €
14. CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod. (Trnava)
28.1 - 30.4.2019
495 €
15. DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ -… (Trnava)
30.1 - 31.1.2019
120 €
16. MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR (Trnava)
7.2 - 12.4.2019
345 €
17. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
8.2 - 31.5.2019
380 €
18. ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod. (Trnava)
13.2 - 7.6.2019
780 €
19. Elektrotechnické minimum (Trenčín)
18.2 - 31.5.2019
780 €
20. VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod. (Trnava)
25.2 - 26.4.2019
315 €
21. SPRÁVA REGISTRATÚRY - ODBORNÝ ARCHIVÁR, Komplexný akreditovaný kurz (Trnava)
27.2 - 30.4.2019
330 €
22. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
13.3 - 9.5.2019
235 €
23. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
15.3 - 14.6.2019
540 €
24. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (Trnava)
18.3 - 22.4.2019
179 €
25. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
1.4 - 17.5.2019
552 €
26. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
8.4 - 10.5.2019
405 €
27. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
650 €
28. Masér - klasická masáž a športový masér (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
280 €
29. ANGLIČTINA, NEMČINA, RUŠTINA, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (48 vyuč.… (Trnava)
otvára sa štvrťročne
143 €
30. Cukrár - cukrárka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
490 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.