Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
24.8 - 9.10.2020
552 €
2. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
25.8 - 27.8.2020
96 €
3. AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV §21, §22, §23, §24 (Trnava)
25.8.2020
51 €
4. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
2.9 - 7.10.2020
405 €
5. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
7.9 - 30.11.2020
550 €
6. Wellness pracovník - masérske služby (Trenčín)
9.9 - 13.11.2020
450 €
7. CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod. - posledné voľné miesta - (Trnava)
9.9 - 30.11.2020
495 €
8. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
18.9 - 31.12.2020
450 €
9. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
21.9 - 11.12.2020
650 €
10. KOZMETIK - KOZMETIČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
21.9 - 30.11.2020
595 €
11. Elektrotechnické minimum (Trenčín)
21.9 - 31.12.2020
780 €
12. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
22.9 - 18.12.2020
200 €
13. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
22.9 - 13.11.2020
235 €
14. KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
22.9 - 30.11.2020
795 €
15. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
25.9 - 18.12.2020
540 €
16. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
28.9 - 20.11.2020
390 €
17. Cukrár - cukrárka (Trenčín)
28.9 - 11.12.2020
490 €
18. ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod. (Trnava)
21.10.2020 - 5.2.2021
780 €
19. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
150 €
20. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
690 €
21. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
650 €
22. Manikér - manikérka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
550 €
23. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
390 €
24. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
200 €
25. VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod. (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
315 €
26. EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÉ ČINNOSTI PRE PRÁCU S POTRAVINAMI (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
42 €
27. DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ -… (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
28. Kurz SBS (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
150 €
29. PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ … (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
72 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.