Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
21.5 - 25.7.2018
650 €
2. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
22.5 - 28.6.2018
235 €
3. SPRÁVA REGISTRATÚRY - ODBORNÝ ARCHIVÁR, Komplexný akreditovaný kurz (Trnava)
24.5 - 29.6.2018
330 €
4. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
28.5 - 31.8.2018
590 €
5. DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ -… (Trnava)
30.5 - 31.5.2018
120 €
6. KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
4.6 - 4.10.2018
795 €
7. Kurz SBS (Trenčín)
4.6 - 11.6.2018
100 €
8. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
11.6 - 7.9.2018
180 €
9. KOZMETIK - KOZMETIČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
11.6 - 28.9.2018
595 €
10. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
18.6 - 20.6.2018
96 €
11. MEDZINÁRODNÉ ZASIELATEĽSTVO (Trnava)
18.6 - 26.6.2018
330 €
12. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
18.6 - 30.9.2018
490 €
13. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (Trnava)
10.9 - 31.10.2018
179 €
14. Elektrotechnické minimum (Trenčín)
10.9 - 31.12.2018
780 €
15. Cukrár - cukrárka (Trenčín)
10.9 - 30.11.2018
490 €
16. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
21.9 - 30.11.2018
540 €
17. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
21.9 - 31.12.2018
380 €
18. VIZÁŽISTA - VIZÁŽISTKA, 160 hod. (Trnava)
25.9 - 8.11.2018
350 €
19. VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod. (Trnava)
26.9 - 16.11.2018
315 €
20. MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR (Trnava)
27.9 - 30.11.2018
345 €
21. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
1.10 - 2.11.2018
405 €
22. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
8.10 - 26.11.2018
552 €
23. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
300 €
24. Masér - klasická masáž a športový masér (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
280 €
25. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
390 €
26. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
95 €
27. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
590 €
28. Manikér - manikérka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
490 €
29. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
130 €
30. ANGLIČTINA, NEMČINA, FRANCÚZŠTINA, TALIANČINA, ŠPANIELČINA, RUŠTINA,… (Trnava)
otvára sa štvrťročne
143 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.