Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
25.2 - 31.5.2019
550 €
2. Cukrár - cukrárka (Trenčín)
25.2 - 17.5.2019
490 €
3. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
26.2 - 28.2.2019
96 €
4. MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR (Trnava)
28.2 - 11.4.2019
345 €
5. ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod. (Trnava)
6.3 - 28.6.2019
780 €
6. Masér - klasická masáž a športový masér (Trenčín)
11.3 - 17.5.2019
280 €
7. KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
12.3 - 7.6.2019
795 €
8. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
13.3 - 9.5.2019
235 €
9. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
15.3 - 14.6.2019
540 €
10. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
18.3 - 21.6.2019
650 €
11. Manikér - manikérka (Trenčín)
18.3 - 7.6.2019
550 €
12. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (Trnava)
18.3 - 22.4.2019
179 €
13. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
25.3 - 31.5.2019
200 €
14. Kurz SBS (Trenčín)
25.3 - 1.4.2019
150 €
15. VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod. (Trnava)
27.3 - 31.5.2019
315 €
16. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
1.4 - 28.6.2019
650 €
17. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
1.4 - 21.6.2019
650 €
18. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
1.4 - 31.5.2019
390 €
19. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
1.4 - 17.5.2019
552 €
20. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
8.4 - 10.5.2019
405 €
21. ANGLIČTINA, NEMČINA, RUŠTINA, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (48 vyuč.… (Trnava)
8.4 - 27.6.2019
143 €
22. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
24.4 - 14.6.2019
390 €
23. KOZMETIK - KOZMETIČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
7.5 - 15.8.2019
595 €
24. MANIKÉR - MANIKÉRKA (Trnava)
14.5 - 12.7.2019
590 €
25. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
20.5 - 28.6.2019
110 €
26. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
20.5 - 12.7.2019
150 €
27. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV A… (Trnava)
4.6 - 5.6.2019
90 €
28. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
450 €
29. CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod. - posledné voľné miesta - (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
495 €
30. Elektrotechnické minimum (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
780 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.