Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
21.8 - 29.9.2017
95 €
2. Anglický jazyk (nemecký, taliansky, španielsky, francúzsky, taliansky… (Trenčín)
11.9.2017 - 31.1.2018
150 €
3. CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod. (Trnava)
11.9 - 24.11.2017
495 €
4. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
11.9 - 30.11.2017
590 €
5. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
11.9 - 31.10.2017
390 €
6. VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod. (Trnava)
12.9 - 24.11.2017
295 €
7. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
18.9 - 8.12.2017
550 €
8. DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ -… (Trnava)
18.9 - 19.9.2017
120 €
9. Kurz SBS (Trenčín)
18.9 - 25.9.2017
100 €
10. Manikér - manikérka (Trenčín)
18.9 - 8.12.2017
490 €
11. KOZMETIK - KOZMETIČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
18.9 - 30.11.2017
535 €
12. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
20.9 - 21.9.2017
96 €
13. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
20.9 - 30.11.2017
180 €
14. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
22.9 - 30.11.2017
380 €
15. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
25.9 - 10.11.2017
300 €
16. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY (Trnava)
25.9 - 28.9.2017
180 €
17. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
25.9 - 30.11.2017
490 €
18. PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ … (Trnava)
26.9.2017
60 €
19. KURZ OPATROVANIA, Akreditovaný kurz (Trnava)
27.9 - 3.11.2017
180 €
20. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
27.9 - 3.11.2017
235 €
21. KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
28.9 - 30.11.2017
760 €
22. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
29.9 - 30.11.2017
450 €
23. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
2.10 - 3.11.2017
405 €
24. MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR (Trnava)
5.10 - 30.11.2017
335 €
25. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
9.10 - 17.11.2017
552 €
26. Kurz prvej pomoci (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
15 €
27. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
650 €
28. Masér - klasická masáž a športový masér (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
280 €
29. Správa registratúry (Trenčín (Slovak republic))
otvára sa podľa záujmu
198 €
30. ANGLIČTINA, NEMČINA, FRANCÚZŠTINA, TALIANČINA, ŠPANIELČINA, RUŠTINA,… (Trnava)
otvára sa štvrťročne
143 €

Kurzy na mieru

1. Kurz prvej pomoci (Trenčín)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.