Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
2.9 - 30.11.2019
650 €
2. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
9.9 - 30.11.2019
650 €
3. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
9.9 - 15.11.2019
390 €
4. Kurz SBS (Trenčín)
9.9 - 16.9.2019
150 €
5. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
9.9 - 20.12.2019
550 €
6. Cukrár - cukrárka (Trenčín)
10.9 - 30.11.2019
490 €
7. Elektrotechnické minimum (Trenčín)
16.9 - 20.12.2019
780 €
8. Manikér - manikérka (Trenčín)
17.9 - 29.11.2019
550 €
9. MANIKÉR - MANIKÉRKA (Trnava)
17.9 - 15.11.2019
590 €
10. VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod. (Trnava)
18.9 - 8.11.2019
315 €
11. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
18.9 - 31.10.2019
235 €
12. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
20.9 - 20.12.2019
450 €
13. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
23.9 - 31.10.2019
150 €
14. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
23.9 - 30.11.2019
200 €
15. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
23.9 - 25.9.2019
96 €
16. CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod. - posledné voľné miesta - (Trnava)
23.9 - 6.12.2019
495 €
17. MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO (Trnava)
23.9 - 31.10.2019
250 €
18. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
24.9 - 15.11.2019
390 €
19. ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod. (Trnava)
25.9 - 20.12.2019
780 €
20. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
27.9 - 20.12.2019
540 €
21. Wellness pracovník - masérske služby (Trenčín)
30.9 - 20.12.2019
450 €
22. KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
1.10.2019 - 31.1.2020
795 €
23. PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ … (Trnava)
2.10.2019
60 €
24. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
7.10 - 22.11.2019
552 €
25. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
14.10 - 31.12.2019
650 €
26. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
14.10 - 15.11.2019
405 €
27. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
21.10 - 31.12.2019
200 €
28. KOZMETIK - KOZMETIČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
6.11.2019 - 28.2.2020
595 €
29. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (Trnava)
6.11 - 20.12.2019
195 €
30. WELLNESS PRACOVNÍK - MASÉRSKE SLUŽBY (Trnava)
3.2 - 29.5.2020
665 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.