Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
25.10.2019 - 31.1.2020
540 €
2. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
28.10.2019 - 31.1.2020
650 €
3. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
4.11 - 20.12.2019
552 €
4. KOZMETIK - KOZMETIČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
6.11.2019 - 28.2.2020
595 €
5. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (Trnava)
6.11 - 20.12.2019
195 €
6. MANIKÉR - MANIKÉRKA (Trnava)
11.11.2019 - 31.1.2020
590 €
7. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
27.11 - 29.11.2019
96 €
8. SPRÁVA REGISTRATÚRY - ODBORNÝ ARCHIVÁR, Komplexný akreditovaný kurz (Trnava)
27.11.2019 - 31.1.2020
330 €
9. PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ … (Trnava)
9.12.2019
60 €
10. KUCHÁR - KUCHÁRKA, 500 hod. (Trnava)
9.12.2019 - 31.3.2020
790 €
11. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
27.1 - 20.3.2020
235 €
12. ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod. (Trnava)
5.2 - 29.5.2020
780 €
13. VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod. (Trnava)
17.2 - 30.4.2020
315 €
14. CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod. - posledné voľné miesta - (Trnava)
30.3 - 30.6.2020
495 €
15. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
200 €
16. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
390 €
17. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
150 €
18. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
650 €
19. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
650 €
20. Manikér - manikérka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
550 €
21. Wellness pracovník - masérske služby (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
450 €
22. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
450 €
23. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
390 €
24. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
200 €
25. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
405 €
26. KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
otvára sa ročne
795 €
27. Kurz SBS (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
150 €
28. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
550 €
29. Cukrár - cukrárka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
490 €
30. Elektrotechnické minimum (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
780 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.