Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. VIZÁŽISTA - VIZÁŽISTKA, 160 hod. (Trnava)
1.6 - 17.7.2020
350 €
2. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
15.6 - 14.8.2020
150 €
3. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
15.6 - 31.8.2020
650 €
4. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
15.6 - 31.8.2020
390 €
5. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
15.6 - 31.8.2020
200 €
6. Manikér - manikérka (Trenčín)
22.6 - 31.8.2020
550 €
7. Kurz SBS (Trenčín)
22.6 - 29.6.2020
150 €
8. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
6.7 - 8.7.2020
96 €
9. AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV §21, §22, §23, §24 (Trnava)
6.7.2020
51 €
10. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
7.9 - 30.11.2020
550 €
11. Wellness pracovník - masérske služby (Trenčín)
9.9 - 13.11.2020
450 €
12. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
18.9 - 31.12.2020
450 €
13. WELLNESS PRACOVNÍK - MASÉRSKE SLUŽBY (Trnava)
18.9 - 30.11.2020
665 €
14. Elektrotechnické minimum (Trenčín)
21.9 - 31.12.2020
780 €
15. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
200 €
16. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
390 €
17. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
690 €
18. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
650 €
19. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
otvára sa polročne
552 €
20. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
405 €
21. VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod. (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
315 €
22. CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod. - posledné voľné miesta - (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
495 €
23. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
235 €
24. MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
250 €
25. KOZMETIK - KOZMETIČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
595 €
26. KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
otvára sa ročne
795 €
27. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
540 €
28. PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ … (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
72 €
29. ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod. (Trnava)
otvára sa polročne
780 €
30. Cukrár - cukrárka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
490 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.