Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ V ROKU 2020 (Trnava)
11.12.2019
60 €
2. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA… (Trnava)
16.12.2019
72 €
3. DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1.1.2020 (Trnava)
17.12.2019
60 €
4. SPRÁVA REGISTRATÚRY - ODBORNÝ ARCHIVÁR, Komplexný akreditovaný kurz (Trnava)
8.1 - 13.3.2020
330 €
5. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
20.1 - 31.3.2020
650 €
6. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
20.1 - 13.3.2020
390 €
7. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
20.1 - 22.1.2020
96 €
8. Kurz SBS (Trenčín)
20.1 - 27.1.2020
150 €
9. Wellness pracovník - masérske služby (Trenčín)
21.1 - 30.4.2020
450 €
10. MANIKÉR - MANIKÉRKA (Trnava)
24.1 - 30.4.2020
590 €
11. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
27.1 - 20.3.2020
235 €
12. JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO (Trnava)
27.1 - 20.3.2020
185 €
13. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
27.1 - 30.4.2020
550 €
14. VIZÁŽISTA - VIZÁŽISTKA, 160 hod. (Trnava)
28.1 - 30.4.2020
350 €
15. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
29.1 - 30.4.2020
200 €
16. WELLNESS PRACOVNÍK - MASÉRSKE SLUŽBY (Trnava)
3.2 - 29.5.2020
665 €
17. Elektrotechnické minimum (Trenčín)
3.2 - 15.6.2020
780 €
18. ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod. (Trnava)
5.2 - 29.5.2020
780 €
19. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
14.2 - 15.6.2020
450 €
20. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
24.2 - 15.5.2020
650 €
21. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
2.3 - 15.5.2020
390 €
22. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
9.3 - 31.5.2020
690 €
23. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
6.4 - 8.5.2020
405 €
24. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
13.4 - 22.5.2020
552 €
25. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
17.4 - 26.6.2020
540 €
26. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
150 €
27. Manikér - manikérka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
550 €
28. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
200 €
29. PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ … (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
60 €
30. Cukrár - cukrárka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
490 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.