Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, 23.04.2012, 8:20

Dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou v mene Vzdelávacej Akadémie Jána Amosa Komenského (V.A.J.A.K. s.r.o.). Našim poslaním a cieľom je poskytovať Vám také formy vzdelávania, ktoré prispejú k Vášmu profesionálnemu a osobnostnému rastu a budú zohľadňovať Vaše konkrétne požiadavky a špecifické potreby. Programové zameranie vzdelávacích aktivít, ktoré Vám ponúkame, obsahuje:

 

  • semináre k aktuálnym témam
  • odborné školenia
  • rekvalifikačné kurzy
  • kurzy odbornej spôsobilosti
  • manažérske vzdelávanie
  • firemné jazykové kurzy
  • kurzy výpočtovej techniky
  • vysokoškolské štúdium v spolupráci s univerzitou J. A. Komenského Praha (študijné odbory – vzdelávanie dospelých, andragogika, špeciálna pedagogika, manažment cestovného ruchu, doplnkové pedagogické štúdium)

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacej činnosti (semináre, kurzy, školenia) Vám môžeme pravidelne zasielať v mesačných intervaloch. V prípade, že si želáte zasielať našu ponuku aj mailom priamo na Vašu adresu, oznámte nám prosím Vašu mailovú adresu. Na základe Vašich požiadaviek sme pripravení uskutočniť konkrétne formy vzdelávania „šité na mieru“ Vašich potrieb a očakávaní v prijateľných cenových reláciach. Všetky potrebné informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach nájdete tiež na web stránke www.vajak.sk.

Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme Vám prostredníctvom časovo aktuálnych vzdelávacích podujatí sprostredkovali také poznatky a informácie, ktoré zvýšia úroveň Vašej odbornej pripravenosti na vykonávanie vlastnej profesie. Pri realizácii vzdelávacej činnosti spolupracujeme so špičkovými vysokoerudovanými lektormi.

Kontaktné údaje

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o.

(V.A.J.A.K. s.r.o.)

Nám. SNP 9

911 01  Trenčín

 

tel./fax: 032 / 7430 721

mobil: 0903 / 896 839

web: www.vajak.sk

e-mail: vajak@vajak.sk

 


Firma Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Kozmetik - kozmetička (Trenčín)
3.4 - 29.6.2018
590 €
2. Vizážista - vizážistka (Trenčín)
3.4 - 29.6.2018
390 €
3. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod. (Trnava)
3.4 - 25.5.2018
552 €
4. ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23 (Trnava)
4.4 - 6.4.2018
96 €
5. CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod. (Trnava)
4.4 - 6.7.2018
495 €
6. Jednoduché účtovníctvo (Trenčín)
9.4 - 30.6.2018
95 €
7. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
9.4 - 30.6.2018
130 €
8. POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ… (Trnava)
9.4 - 11.5.2018
405 €
9. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO + aplikácia na PC - Omega (Trnava)
9.4 - 25.5.2018
179 €
10. KOZMETIK - KOZMETIČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný… (Trnava)
19.4 - 22.6.2018
535 €
11. Viazanie a aranžovanie kvetov (Trenčín)
23.4 - 29.6.2018
300 €
12. Masér - klasická masáž a športový masér (Trenčín)
23.4 - 29.6.2018
280 €
13. VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod. (Trnava)
27.4 - 29.6.2018
295 €
14. Kurz SBS (Trenčín)
30.4 - 7.5.2018
100 €
15. MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR (Trnava)
3.5 - 6.7.2018
335 €
16. SPRÁVA REGISTRATÚRY - ODBORNÝ ARCHIVÁR, Komplexný akreditovaný kurz (Trnava)
3.5 - 7.6.2018
330 €
17. Manikér - manikérka (Trenčín)
14.5 - 15.8.2018
490 €
18. MEDZINÁRODNÉ ZASIELATEĽSTVO (Trnava)
14.5 - 22.5.2018
330 €
19. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod. (Trnava)
22.5 - 28.6.2018
235 €
20. DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ -… (Trnava)
30.5 - 31.5.2018
120 €
21. Kuchár - kuchárka (Trenčín)
25.6 - 30.9.2018
650 €
22. SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod. (Trnava)
7.9 - 30.11.2018
450 €
23. ANGLIČTINA, NEMČINA, FRANCÚZŠTINA, TALIANČINA, ŠPANIELČINA, RUŠTINA,… (Trnava)
otvára sa štvrťročne
143 €
24. Cukrár - cukrárka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
490 €
25. Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo) (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
180 €
26. Sprievodca v cestovnom ruchu (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
380 €
27. VIZÁŽISTA - VIZÁŽISTKA, 160 hod. (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
350 €
28. Pedikér - pedikérka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
490 €
29. Kurz prvej pomoci (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
15 €
30. Kaderník - kaderníčka (Trenčín)
otvára sa podľa záujmu
590 €

Kurzy na mieru

1. Kurz prvej pomoci (Trenčín)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.